logo-print

Εκδηλώσεις στις νομικές σχολές για την ELSA Day 2018

Με θέμα το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση

ΕΣΔΑ Κατ΄άρθρο ερμηνεία

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Σύχρονα και κρίσιμα θέματα της συνταγματικής νομολογίας του ελεγκτικού συνεδρίου

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τα τοπικά σωματεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νέων Νομικών Ελλάδος (ELSA Greece) (ELSA Athens, ELSA Thessaloniki, ELSA Komotini) διοργανώνουν στις 27, 28 και 29 Νοεμβρίου 2018 σειρά δράσεων με αφορμή την ELSA Day, μια μέρα αφιερωμένη στους σκοπούς και στις αξίες της ELSA. Η ELSA Day διοργανώνεται φέτος για 7η συνεχή χρονιά με θέμα το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση ("Right to Education").

Ειδικότερα:

H ELSA Athens πρόκειται να διοργανώσει δύο δράσεις σε δύο μέρες. Η πρώτη ημέρα εορτασμού ξεκινά με τον, καθιερωμένο πλέον, Αγώνα Νομικής Επιχειρηματολογίας. Υπό την ακαδημαϊκή επίβλεψη του καθηγητή Δημοσίου Δικαίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ Βλαχόπουλου Σπυρίδωνα., διοργανώνεται legal debate πάνω στο φλέγον θέμα της ίδρυσης και ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα.

Την επιτροπή αξιολόγησης των ομάδων θα στελεχώσουν οι καθηγητές Δημοσίου Δικαίου της σχολής μας: κ. Σπυρίδων Βλαχόπουλος, κ. Χρήστος Γκόρτσος, κ. Γεώργιος Δελλής και κ. Ιωάννης Δρόσος.

Οι ομάδες έχουν ήδη στελεχωθεί και θα αναμετρηθούν, ενώπιον κριτών και κοινού, την ημέρα Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου, και ώρα 18:00 μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων «Ερμής», στον έκτο όροφο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ακαδημίας 7, Αθήνα).

Στο πλαίσιο, λοιπόν, εορτασμού του ELSA Day, και προκειμένου να αναδειχθεί όσο το δυνατόν καλύτερα τη φετινή θεματική, αλλά και να ενισχυθεί το κοινωνικό πρόσωπο του σωματείου, σε συνέχεια του Αγώνα Νομικής Επιχειρηματολογίας θα ακολουθήσει ένας ανοιχτός διάλογος, που θα λάβει χώρα ανάμεσα στο κοινό και το πάνελ των ομιλητών, και θα δώσει τη δυνατότητα για περαιτέρω ανάπτυξη του θέματος και προβληματισμό.

Την δεύτερη ημέρα εορτασμού, στις 29 Νοεμβρίου, και ώρα 17:00-20:00, θα διεξαχθεί συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα " Δικαίωμα στην Εκπαίδευση: Παιδιά Πρόσφυγες στην Ελλάδα", με ιδιαίτερη έμφαση στην ένταξη των παιδιών στην ελληνική κοινωνία.

Στόχος είναι να προσεγγιστεί το δικαίωμα στην εκπαίδευση κατά το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και το Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ενώ παράλληλα να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην κατάσταση των παιδιών, ιδίως των ασυνόδευτων, και την ομαλή ενσωμάτωσή τους στην ελληνική κοινωνία. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι παρά το νομικό χαρακτήρα της επιστημονικής εκδήλωσης, επιχειρείται να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις κοινωνικές προεκτάσεις του ζητήματος. Για τον λόγο αυτό, πέρα από το φοιτητικό κοινό, προσκεκλημένοι να παρακολουθήσουν την εκδήλωση θα είναι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από Γυμνάσια και Λύκεια του λεκανοπεδίου Αττικής, καθώς και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που δρουν επί του προσφυγικού ζητήματος.

Η ELSA Thessaloniki προβαίνει στην πραγματοποίηση μιας δημόσιας διαβούλευσης την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου με θέμα «Μια καλύτερη εκπαίδευση για ένα καλύτερο μέλλον:. ένας ανοιχτός διάλογος» Στο πλαίσιο του ELSA Day Μαθητές, φοιτητές, ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι φορέων της κοινωνίας των πολιτών από τη Θεσσαλονίκη, χωρισμένοι σε οκτώ τραπέζια συζητήσεων, θα κληθούν να αναπτύξουν έναν παραγωγικό διάλογο μεταξύ τους και να αναζητήσουν λύσεις σε επίκαιρα ζητήματα αναφορικά με την Εκπαίδευση.

Η Διαβούλευση θα εστιάσει στις εξής  θεματικές:

1. Η πρόσβαση των προσφύγων στο εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα: Πολιτική και πρακτικές ενσωμάτωσης.

2. Παιδεία και Ανάπτυξη της Θρησκευτικής Συνείδησης: Το δικαίωμα στην ανεξιθρησκεία.

3. Τέχνη και του Πολιτισμός: Πολυτέλεια ή Αναγκαιότητα στο εκπαιδευτικό σύστημα;

4. Οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής διάστασης στην ελληνική εκπαίδευση.

5. Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Ιδιωτική ή Δημόσια;

6. Έμφυλες ταυτότητες και εκπαίδευση.

7. Ενθάρρυνση συμμετοχής των νέων στη δημοκρατική ζωή μέσω της εκπαίδευσης.

8. Αναπηρία και εκπαιδευτική πολιτική.

Βασικός στόχος αυτής της πρωτοβουλίας, πέραν από την παραγωγή ποιοτικών προτάσεων για τα τιθέμενα ζητήματα, είναι η ενδυνάμωση των συμμετεχόντων με τις διαδικασίες του διαλόγου και η αλληλεπίδρασή τους με άτομα προερχόμενα από διαφορετικές ακαδημαϊκές και κοινωνικές βαθμίδες.

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί πως τα πορίσματα της συζήτησης θα παρουσιαστούν στο τέλος της Διαβούλευσης στους παρευρισκόμενους, ενώ βάσει αυτών θα καταρτιστεί και θα δημοσιευθεί  μία συνολική έκθεση για την ως άνω διαδικασία.

Τέλος, η ELSA Komotini ετοιμάζεται να διοργανώσει εκδήλωση με τίτλο: «Δικαίωμα στην εκπαίδευση: Το ιδιαίτερο νομικό καθεστώς της μειονότητας στη Θράκη», Τρίτη 27 Νοεμβρίου.

Στο πλαίσιο αυτής της  εκδήλωσης, η οποία θα λάβε χώρα στις 27 Νοεμβρίου 2018 σε αμφιθέατρο της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στις 17.00 μμ , θα πραγματοποιηθεί αρχικά σεμινάριο  στο οποίο θα αναλυθεί το ως άνω θέμα τόσο από τον Λέκτορα Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής ΔΠΘ κ. Στυλιανό Κουτνατζή. Στη συνέχεια, προγραμματίζεται να λάβει χώρα Αγώνας Νομικής Επιχειρηματολογίας από φοιτητές της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, υπό την ακαδημαϊκή επίβλεψη του κ. Κουτνατζή με θέμα: Η Συνταγματικότητα των θετικών μέτρων στους Μουσουλμάνους της Θράκης στις Πανελλήνιες Εξετάσεις». Στον Νομικό Αγώνα Επιχειρηματολογίας θα συμμετάσχουν φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΔΠΘ, οι οποίοι επιλέχθηκαν κατόπιν βιογραφικού και συνεντεύξεως από τον κ. Κουτνατζή. Παράλληλα στην προπόνηση των ομάδων συνέβαλε ένας τεταρτοετής φοιτητής, ο οποίος συμμετείχε στην Εικονική Δίκη TELDERS.

Ερμηνεία κατ΄ άρθρo του ΚΝ 489/1976 περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης"

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

Η μικρή και κλειστή οικογενειακή ανώνυμη εταιρία

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send