logo-print

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Αίτημα περί μη κατάργησης Ειρηνοδικείων

Προτάσεις αναμόρφωσης και εύρυθμης λειτουργίας των Ειρηνοδικείων

11/01/2024

11/01/2024

ΕΕΔ: 47o Επετειακό Πανελλήνιο Συνέδριο - Δικονομικό και Ουσιαστικό Δίκαιο
Ένδικα Μέσα και Ανακοπές - Β έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων υπέβαλε αίτημα προς τον Υπουργό και τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης για τη μη κατάργηση των Ειρηνοδικείων, προτείνοντας τρόπους αναμόρφωσης και εύρυθμης λειτουργίας αυτών.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό αίτημα της Ένωσης, η διατήρηση των Ειρηνοδικείων είναι αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία της Δικαιοσύνης. Γι’ αυτό, άλλωστε, ο θεσμός των Ειρηνοδικείων (ανεξαρτήτως ονομασίας) όχι μόνο διατηρείται, αλλά ενδυναμώνεται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με σκοπό την άμεση και ακώλυτη πρόσβαση στη Δικαιοσύνη και την ταχεία απονομή αυτής, ενώ πολύ περισσότερο η ύπαρξη τους στην περιφέρεια κατοχυρώνει την αρχή της αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών.

Πιο αναλυτικά, η Ένωση πρότεινε τη μη κατάργηση των Ειρηνοδικείων, αλλά τη σύσταση Πολυδύναμων Ειρηνοδικείων, τα οποία θα διαθέτουν Διοικητική Αυτοτέλεια, με διαχωρισμό των καθηκόντων των Ειρηνοδικών και την πλήρη οριοθέτηση της ύλης των Δικαστηρίων του Πρώτου Βαθμού.

Η διαμορφωθείσα νέα κατάσταση δεν δικαιολογεί την ύπαρξη ορισμένων περιφερειακών Ειρηνοδικείων ως αυτοτελών δικαστικών σχηματισμών και δη αυτών που με βάση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης αποδεικνύεται ότι ο αριθμός των εισερχομένων προς εκδίκαση δικογράφων, ετησίως, υπολείπεται του αριθμού πενήντα. Προτείνεται, λοιπόν, η κατάργηση αυτών και η μεταφορά των οργανικών θέσεων των περιφερειακών αυτών Ειρηνοδικείων στο Ειρηνοδικείο της έδρας ή, εφόσον υφίσταται έτερο πλησιέστερο Ειρηνοδικείο με σημαντικό αριθμό υποθέσεων, η μεταφορά των οργανικών θέσεων σ’ αυτό λόγω εγγύτητας.

Η δημιουργία των Πολυδύναμων Ειρηνοδικείων θα συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία της Δικαιοσύνης, στην ισοκατανομή των υποθέσεων και στον καλύτερο προγραμματισμό της υπηρεσιακής και προσωπικής κατάστασης κάθε Δικαστή.

Η Ένωση επεσήμανε ότι από την κατάργηση πρέπει να εξαιρεθούν Ειρηνοδικεία με μικρό μεν αριθμό εισερχόμενων υποθέσεων, η ύπαρξη, όμως, των οποίων δικαιολογείται για εθνικούς (όλα τα Ειρηνοδικεία σε ακριτικά νησιά και στην παραμεθόριο), συγκοινωνιακούς (δυσκολία πρόσβασης), ιστορικούς κλπ. λόγους.

Επίσης, μετά τη δημιουργία των Πολυδύναμων Ειρηνοδικείων και σε περίπτωση πλεονάζοντος αριθμού Δικαστικών Λειτουργών σε σχέση με τη δικαστηριακή ύλη προτείνεται η ανακατανομή των οργανικών θέσεων, με σκοπό να ενισχυθούν τα Ειρηνοδικεία με αυξημένη δικαστηριακή ύλη.

Επεσήμανε, ακολούθως, ότι η συνεχώς μειούμενη, πάντα με βάση τα στατιστικά στοιχεία, δικαστηριακή ύλη των Ειρηνοδικείων δικαιολογεί:

1) μία λελογισμένη αύξηση της καθ’ ύλην αρμοδιότητας των Ειρηνοδικείων κατά το ποσό των 10.000 ευρώ, ήτοι αύξηση στο ποσό των 30.000 ευρώ, ποσό το οποίο, άλλωστε, τίθεται εκτός του πλαισίου της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης, και επίσης τροποποίηση του άρθρου 14 παρ. 1 περ. β ΚΠολΔ ως προς το ύψος του μισθώματος, το οποίο πρέπει να προσδιοριστεί στο ποσό των 800 ευρώ, ποσό που ανταποκρίνεται στις διαμορφωθείσες μισθωτικές αξίες κατοικιών.

Η αύξηση της καθ’ ύλην αρμοδιότητας θα έχει σαν συνέπεια την ελάφρυνση των Πρωτοδικείων, αν συνοδευτεί και από την πρόβλεψη του μη συνυπολογισμού της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης στην αξία του αντικειμένου της διαφοράς, διότι, είναι γνωστό, ότι αυξάνεται η απαίτηση κατά πολύ λόγω υπερβολικής αιτούμενης χρηματικής ικανοποίησης.

2) τη μεταφορά της αρμοδιότητας των υποθέσεων του κτηματολογίου (εκουσία δικαιοδοσία) από τα Πρωτοδικεία στα Ειρηνοδικεία. Υπό εξέταση τίθεται δε το ζήτημα της αύξησης του ορίου των μικροδιαφορών κατά 5.000 ευρώ και, συνεπώς, και του ανέκκλητου των αποφάσεων επ’ αυτών (άρθρο 512 ΚΠολΔ) καθώς, έτσι, θα μειωθεί και ο αριθμός των εφέσεων, οι οποίες θα προσδιορίζονται και θα εκδικάζονται από το Μονομελές Πρωτοδικείο.

Μετά την συγχώνευση των Ειρηνοδικείων η προανάκριση θα διενεργείται μόνο από Ειδικούς Προανακριτές, έναν ή περισσότερους, αναλόγως του αριθμού των υποθέσεων, αποκλειστικής απασχόλησης (αναγκαία η αλλαγή του όρου Πταισματοδίκες, μετά την κατάργηση των πταισμάτων),των οποίων το Προανακριτικό Γραφείο, θα εδρεύει στην έδρα του Ειρηνοδικείου της Πρωτεύουσας του πρώην Νομού, ήδη Περιφερειακής Ενότητας. Με τη δημιουργία οργανικής θέσης Ειδικού Προανακριτή αποφεύγεται η πολλαπλότητα των καθηκόντων του Ειρηνοδίκη, ο οποίος, κατόπιν της κατάργησης των μη δικαιοδοτικών καθηκόντων, που έχουν προταθεί και έχουν γίνει ήδη αποδεκτά από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ασκεί αποκλειστικά δικαιοδοτικά καθήκοντα πολιτικού Δικαστή.

Επισημαίνεται, επιπλέον, ότι πρόταση αυτή της αύξησης της ύλης, η οποία θα επιφέρει ταυτόχρονη ελάφρυνση της ύλης στο Πρωτοδικείο και της αναμόρφωσης των Ειρηνοδικείων, θα πρέπει να συνδυαστεί με κατάρτιση Νέου Μισθολογίου των Ειρηνοδικών.

Δείτε ολόκληρη την επιστολή της Ένωσης στο ende.gr.

Η αστική ευθύνη του οδικού μεταφορέα κατά τη CMR
Τεχνητή Νοημοσύνη & ανταγωνισμός
send