logo-print

Επιστολή του Προέδρου του ΔΣΑ για τα προβλήματα από τις διακοπές εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων

Sakkoulas Online A6

Sakkoulas Online A6

Sakkoulas Online A1

Sakkoulas Online A1

Ο Πρόεδρος του Δικηγοριού Συλλόγου Αθηνών, Δημήτρης Βερβεσός, απέστειλε σήμερα επιστολή στον Πρόεδρο του Συλλόγου των Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας, Σωτήριο Τριπολιτσιώτη, κοινοποιούμενη στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Κωνσταντίνο Τσιάρα  και τον Πρόεδρο Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, Γεώργιο Διαμάντη, προς το σκοπό άμεσης αντιμετώπισης των εντεινόμενων προβλημάτων που προκαλούνται σε δικηγόρους και διαδίκους, απ’ αφορμή της απεργίας (στάσεων εργασίας) των δικαστικών γραμματέων της Αθήνας.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, το δικηγορικό σώµα, όπως έχει διαχρονικά αποδείξει µε τις δηµόσιες παρεµβάσεις και τις δράσεις του, είναι απολύτως ευαισθητοποιηµένο σε σχέση µε τα προβλήµατα που µαστίζουν τον χώρο της ∆ικαιοσύνης στη χώρα µας. Μεταξύ αυτών, αναντίρρητα, σηµαντική θέση κατέχει η ύπαρξη οργανικών κενών δικαστικών υπαλλήλων στα δικαστήρια της χώρας, και ιδίως στο Πρωτοδικείο Αθηνών, παρά τον τελευταίο διαγωνισµό δυνάµει του οποίου προσλήφθηκε σηµαντικός αριθµός δικαστικών γραµµατέων.

Τούτων δοθέντων, είµαστε αλληλέγγυοι στις κινητοποίησεις των δικαστικών υπαλλήλων, αλληλεγγύη η οποία τελεί πάντα βέβαια υπό τον αυτονόητο όρο της αµοιβαιότητας, σε σχέση µε τις διεκδικήσεις του δικηγορικού σώµατος, οι οποίες ως γνωστόν, και συµφώνως προς το θεσµικό µας ρόλο, δεν αφορούν µόνο τις ελλείψεις σε προσωπικό, αλλά και την επιτάχυνση της απονοµής της δικαιοσύνης, τη βελτίωση των ψηφιακών υποδοµών, την αντιµετώπιση κτηριακών προβληµάτων και των ελλείψεων σε υλικοτεχνική υποδοµή κ.ο.κ.

Η απεργία, ως εντονότερη µορφή συλλογικής δράσης, αποτελεί αναφαίρετο και συνταγµατικό δικαίωµα κάθε κατηγορίας εργαζοµένων ενδιάθετο χαρακτηριστικό του οποίου είναι, πράγματι, η πρόκληση δυσμενών συνεπειών προς τον αποδέκτη των απεργιακών αιτημάτων, δηλ. εν προκειμένω την Πολιτεία. Εντούτοις, δεν μπορεί να προσλαμβάνει τιμωρητικό χαρακτήρα, ούτε να στρέφεται κατά των δικηγόρων, οι οποίοι ασκούν καθημερινά το λειτούργημά τους στα δικαστήρια.

Δυστυχώς, έχουμε γίνει αποδέκτες παραπόνων πλειόνων συναδέλφων, τόσο για την άρνηση εξυπηρέτησής τους από τους γραμματείς, σε χρόνο πέραν του εκάστοτε εξαγγελθέντος χρόνου στάσης εργασίας, όσο και για απαξιωτικές, προσβλητικές συμπεριφορές, οι οποίες παρατηρούνταν μεν και πριν την αποχή, αλλά φαίνεται ότι εσχάτως έχουν αυξηθεί ποσοτικά αλλά και ενταθεί.

Κατόπιν αυτών, σας καλούμε να προβείτε στις δέουσες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων συστάσεων προς τα μέλη σας, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι συνάδελφοι μας θα εξυπηρετούνται ακωλύτως, ως έχουν δικαίωμα, κατά το χρόνο πέραν της εκάστοτε στάσης εργασίας, και πάντοτε με τον δέοντα αμοιβαίο σεβασμό, προς αλλήλους. Τέλος, Θα ήταν χρήσιμο, να ενημερωνόμεθα εκ των προτέρων, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, σχετικά με το ποιοι γραμματείς θα συμμετάσχουν στις εξαγγελόμενες στάσεις εργασίας σε συγκεκριμένες έδρες, ώστε υα αποφεύγεται η αδικαιολογήτη καταταλαιπώρηση των συναδέλφων μας. 

Η επιστολή είναι διαθέσιμη στο dsa.gr

 

Περιουσιακά Εγκλήματα απλό

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΔΑΜ ΠΑΠΑΔΑΜΑΚΗΣ

Η απόδειξη στην ποινική δίκη

Άγγελος Ι. Κωνσταντινίδης

 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ