logo-print

Έξι στους δέκα Ευρωπαίους στηρίζουν τη συμμετοχή της χώρας τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ανθρώπινα δικαιώματα, ελευθερία του λόγου και ισότητα των φύλων στην κορυφή των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ

11/12/2019

13/12/2019

Ο δικαστικός έλεγχος της δράσης των ανεξάρτητων αρχών

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Συνταγματικό Δίκαιο - Γ έκδοση

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ

  • Τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ελευθερία του λόγου, η ισότητα των φύλων στην κορυφή των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ

  • 52% θεωρούν την κλιματική αλλαγή ως το πιο επείγον περιβαλλοντικό ζήτημα

  • 59% των Ευρωπαίων πολιτών υποστηρίζουν την συμμετοχή της χώρας τους στην ΕΕ

Το Ευρωβαρόμετρο που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, μεταξύ άλλων θεμάτων, ρώτησε τους πολίτες ποιο πολιτικό θέμα θα πρέπει να θέσει το ΕΚ ως προτεραιότητά του.

Η φθινοπωρινή έρευνα του Ευρωβαρόμετρου του ΕΚ παραδοσιακά ρωτά τους πολίτες ποιο πολιτικό ζήτημα πρέπει να θέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως θέμα προτεραιότητας. Όσον αφορά τις ευρωπαϊκές αξίες, η σαφής πλειοψηφία των πολιτών θεωρεί την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως (48%), την ελευθερία του λόγου (38%), την ισότητα των φύλων (38%) και την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ (33%) ως τις κύριες θεμελιώδεις αξίες που πρέπει να προστατευθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρόλο που η κατάταξη των προτεραιοτήτων δείχνει σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των κρατών μελών, για πρώτη φορά η κλιματική αλλαγή βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων των πολιτών αφού κάθε τρίτος ερωτώμενος (32%) θέλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να θέσει την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής ως την ύψιστη προτεραιότητά του. Η αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (31%), η καταπολέμηση της τρομοκρατίας (24%) καθώς και η καταπολέμηση της ανεργίας (24%) ακολουθούν ως προτεραιότητες των πολιτών στην ΕΕ.

Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, οι διαμαρτυρίες για το κλίμα - κυρίως από τους νέους - έχουν κινητοποιήσει εκατομμύρια πολίτες στην ΕΕ και σε όλο τον κόσμο. Τα δεδομένα του Parlemeter 2019 αντικατοπτρίζουν αυτή την αίσθηση της κλιματικής έκτακτης ανάγκης, καθώς η απόλυτη πλειοψηφία των ερωτηθέντων (52%) θεωρεί ότι η κλιματική αλλαγή είναι σήμερα το πιο επείγον περιβαλλοντικό ζήτημα, ακολουθούμενο από την ατμοσφαιρική ρύπανση (35%), τη θαλάσσια ρύπανση (31%), την αποψίλωση των δασών (28%) και την αυξανόμενη ποσότητα σκουπιδιών (28%). Επιπλέον, σχεδόν έξι στους δέκα Ευρωπαίους πιστεύουν ότι οι διαμαρτυρίες των νέων συνέβαλαν στην υιοθέτηση πολιτικών μέτρων κατά της κλιματικής αλλαγής τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Έξι στους δέκα Ευρωπαίους στηρίζουν τη συμμετοχή της χώρας τους στην ΕΕ

Με σχεδόν έξι στους δέκα Ευρωπαίους (59%) υπέρ της συμμετοχής της χώρας τους στην ΕΕ, η στήριξη των πολιτών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει υψηλή για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, σύμφωνα με την φθινοπωρινή έρευνα του Ευρωβαρόμετρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν τον Οκτώβριο του 2019 δείχνουν επίσης αυξημένο βαθμό ικανοποίησης από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 52% (+3 ποσοστιαίες μονάδες) των Ευρωπαίων πολιτών μοιράζονται αυτή την άποψη, υποδηλώνοντας τη θετική συμβολή των πρόσφατων ευρωπαϊκών εκλογών και της αυξημένης προσέλευσης των ψηφοφόρων.

Οι Ευρωπαίοι πολίτες θα ήθελαν να δουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διαδραματίζει ισχυρότερο ρόλο, με το 58% να ζητά μεγαλύτερη επιρροή για το ΕΚ στο μέλλον. Το ποσοστό αυτό παρουσιάζει αύξηση 7 μονάδων από την άνοιξη του 2019, ενώ αποτελεί και το υψηλότερο που έχει καταγραφεί για τον δείκτη αυτό από το 2007.

Η μεγάλη πλειοψηφία θέλει περισσότερες πληροφορίες για την ΕΕ

Τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό, το Parlemeter του 2019 προσφέρει πολύτιμη εικόνα για το ποιες πληροφορίες σε σχέση με την ΕΕ ενδιαφέρουν τους πολίτες, αλλά και πως θα μπορούσαν να συμμετέχουν περισσότερο στην χάραξη πολιτικής στην ΕΕ. Συνολικά, περίπου τα τρία τέταρτα των Ευρωπαίων (77%) θα ήθελαν να λαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Τα απτά αποτελέσματα της νομοθεσίας της ΕΕ σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, καθώς και οι δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των μελών του, είναι πολύ σημαντικά για τους πολίτες.

Πηγή: europarl.europa.eu
Airbnb Η πολεοδομική αντιμετώπιση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ

Η ευθύνη του εκχωρητή απαίτησης κατά τα άρθρα 467-468 ΑΚ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΑΚΗ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send