logo-print

Φορολογικοί παράδεισοι: 2 χώρες αφαιρούνται από τον κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών δικαιοδοσίας, 5 χώρες τηρούν τις δεσμεύσεις τους

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) και Νήσοι Μάρσαλ έξω από τον ενωσιακό κατάλογο

10/10/2019

11/10/2019

Η φορολογική ενημερότητα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ​

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΣΟΣ

H ένωση δικαίου

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Στις 10 Οκτωβρίου 2019, το Συμβούλιο συμφώνησε να αφαιρέσει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) και τις Νήσους Μάρσαλ από τον ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας.

Επίσης, διαπίστωσε ότι η Αλβανία, η Κόστα Ρίκα, ο Μαυρίκιος, η Σερβία και η Ελβετία συμμορφώθηκαν με όλες τις δεσμεύσεις για φορολογική συνεργασία.

Τα ΗΑΕ και οι Νήσοι Μάρσαλ προχώρησαν στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για την υλοποίηση των δεσμεύσεων που είχαν αναλάβει, να βελτιώσουν έως το τέλος του 2018 το πλαίσιο φορολογικής πολιτικής τους, με την εισαγωγή απαιτήσεων περί οικονομικής υπόστασης. Κατά συνέπεια, τα ΗΑΕ συμμορφώνονται πλέον με όλες τις δεσμεύσεις για φορολογική συνεργασία και μπορούν να διαγραφούν από τον κατάλογο. Οι Νήσοι Μάρσαλ θα μεταφερθούν από το παράρτημα Ι των συμπερασμάτων στο παράρτημα ΙΙ, καθώς οι δεσμεύσεις της χώρας όσον αφορά τις ανταλλαγές πληροφοριών κατόπιν αιτήματος εξακολουθούν να παρακολουθούνται από την Ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» του Συμβουλίου εν αναμονή των αποτελεσμάτων της επανεξέτασης του Παγκόσμιου Φόρουμ του ΟΟΣΑ για τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών.

Η Αλβανία, η Κόστα Ρίκα, ο Μαυρίκιος, η Σερβία και η Ελβετία εφάρμοσαν πριν από τη λήξη της προθεσμίας όλες τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις προκειμένου να συμμορφωθούν με τις αρχές χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης της ΕΕ. Οι χώρες αυτές θα αφαιρεθούν από το παράρτημα ΙΙ των συμπερασμάτων.

Το Συμβούλιο εξέτασε επίσης την κατάσταση των περιοχών δικαιοδοσίας μετά τη λήξη της εξαίρεσης «δύο στα τρία» όσον αφορά τα κριτήρια φορολογικής διαφάνειας στις 30 Ιουνίου 2019. Η εξαίρεση προέβλεπε ότι οι χώρες που δεν συμμορφώνονταν με ένα μόνον από τα τρία επιμέρους κριτήρια φορολογικής διαφάνειας δεν θα περιλαμβάνονταν στο παράρτημα I. Το Συμβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι όλες οι σχετικές περιοχές δικαιοδοσίας πληρούν τα τρία κριτήρια φορολογικής διαφάνειας της ΕΕ. Ειδικότερα, όσον αφορά την κατάσταση των Ηνωμένων Πολιτειών, το Συμβούλιο συμφώνησε ότι οι ρυθμίσεις που έχουν θεσπίσει για την ανταλλαγή πληροφοριών είναι αρκετά ευρείες ώστε να καλύπτουν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, επιτρέποντας αποτελεσματικά τόσο την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος όσο και την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις αντίστοιχες ανάγκες και των δύο πλευρών.

Επιπλέον, το Συμβούλιο ενέκρινε περαιτέρω επικαιροποιήσεις του παραρτήματος ΙΙ και καθοδήγηση όσον αφορά τα καθεστώτα απαλλαγής εισοδήματος αλλοδαπής προέλευσης. Το Συμβούλιο ECOFIN της 12ης Μαρτίου 2019 είχε επισημάνει με ανησυχία την αντικατάσταση επιζήμιων προτιμησιακών φορολογικών καθεστώτων από μέτρα τέτοιου είδους με παρόμοια αποτελέσματα σε ορισμένες περιοχές δικαιοδοσίας.

Ιστορικό

Ο ενωσιακός κατάλογος συμβάλλει στις προσπάθειες που καταβάλλονται για να ενισχυθεί η πρόληψη της φοροαποφυγής και να προωθηθούν αρχές της χρηστής διακυβέρνησης όπως η φορολογική διαφάνεια, η δίκαιη φορολόγηση και τα διεθνή πρότυπα κατά της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μετατόπισης των κερδών.

Ο κατάλογος καταρτίστηκε τον Δεκέμβριο του 2017 και περιέχεται στο παράρτημα Ι των συμπερασμάτων του Συμβουλίου. Τα συμπεράσματα περιλαμβάνουν επίσης ένα δεύτερο παράρτημα, το οποίο περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας που έχουν αναλάβει επαρκείς δεσμεύσεις για τη μεταρρύθμιση των φορολογικών πολιτικών τους και των οποίων οι μεταρρυθμίσεις παρακολουθούνται από την Ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» του Συμβουλίου για τη φορολογία των επιχειρήσεων.

Στον κατάλογο των μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας παραμένουν ακόμη 9 περιοχές: Αμερικανική Σαμόα, Μπελίζε, Φίτζι, Γκουάμ, Ομάν, Σαμόα, Τρινιδάδ και Τομπάγκο, Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι και Βανουάτου.

Η επεξεργασία του ενωσιακού καταλόγου μη συνεργάσιμων περιοχών δικαιοδοσίας είναι μια δυναμική διαδικασία. Το Συμβούλιο θα συνεχίσει να επανεξετάζει και να επικαιροποιεί τακτικά τον κατάλογο κατά τη διάρκεια του 2019, ενώ έχει ζητήσει να εφαρμοστεί μια πιο σταθερή διαδικασία από το 2020 (δύο επικαιροποιήσεις ετησίως).

Το εφαρμοστέο δίκαιο ως προς τις έννομες συνέπειες των δικαστικών αποφάσεων - Μελέτες ΕΡΜΕΚ Νο 11
Η αστική ευθύνη του οδικού μεταφορέα κατά τη CMR