logo-print

Χορήγηση επιστημονικής άδειας σε Καθηγητή Α.Ε.Ι. (Γνωμοδότηση ΝΣΚ)

Δυνατότητα χορήγησης της επιστημονικής άδειας τμηματικώς ή ενιαίως για όλο το δικαιούμενο χρονικό διάστημα

28/08/2018

28/08/2018

Εθνικό κτηματολόγιο - Νομολογιακά Δρώμενα -Σειρά Συλλογές Νομολογίας ΕπΑΚ Νο 2 (ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 2023)
Το μέτρο απόδειξης στην πιθανολόγηση ΕΠολΔ 30

Με γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους απάντησε σε ερωτήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σχετικά:

α) Τη χορήγηση επιστημονικής άδειας σε Καθηγητή Α.Ε.Ι., ενόψει της μη υποβολής αίτησης για τη χορήγησή της εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, επειδή κατείχε θέσεις μονοπρόσωπων οργάνων διοίκησης (Πρόεδρος Τμήματος και Αναπληρωτής Πρύτανη).

β) Τη δυνατότητα χορήγησης της επιστημονικής άδειας τμηματικώς ή ενιαίως για όλο το δικαιούμενο χρονικό διάστημα.

γ) Τον χρόνο υποβολής και εξέτασης της αίτησης χορήγησης τμηματικών αδειών. 

Ειδικότερα, το ερώτημα του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αφορούσε στο:

α) εάν Καθηγητής, ο οποίος έχει συµπληρώσει δωδεκαετή υπηρεσία στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, δικαιούται να λάβει επιστημονική άδεια δύο (2) ετών, ενόψει της ή επικαλούμενης αδυναµίας υποβολής αιτήσεως για τη χορήγηση αυτής, µε τη συµπλήρωση της πρώτης εξαετίας, λόγω κατοχής Θέσεων μονοπρόσωπων οργάνων διοίκησης (Πρόεδρος Τμήματος και Αναπληρωτής Πρύτανη) και αδυναµίας ανάθεσης διδασκαλίας των υποχρεωτικών μαθημάτων που δίδασκε στο Τµήμα Ε.Κ.Π., λόγω έλλειψης μελών Δ.Ε.Π. με το ίδιο ή συναφές, σε σχέση με τα μαθήματα, γνωστικό αντικείμενο,

β) Εάν η δικαιούμενη άδεια χορηγείται άπαξ στη βάση της υποβληθείσας αίτησης, ή πρέπει ο αιτών, µετά τη χορήγηση της πρώτης ετήσιας άδειας, να υποβάλει εκ νέου σχετική αίτηση για την ανανέωση/παράταση της άδειας και γ) εάν η αιτούμενη άδεια μπορεί να χορηγηθεί τμηματικά ή πρέπει να χορηγηθεί ενιαίως για όλο το αιτούμενο διάστημα.

Σύμφωνα με τηξ γνωμοδότηση του ΝΣΚ, η οποία έγινε αποδεκτή:

α) Δεν έχει παραγραφεί το δικαίωμα χορήγησης επιστημονικής άδειας Καθηγητή Α.Ε.Ι., επειδή δεν υπέβαλε, δικαιολογημένα, σχετική αίτηση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, κατά την οποία ασκούσε καθήκοντα Προέδρου Τμήματος και Αναπληρωτή Πρύτανη (πλειοψ.).

β) Είναι δυνατή η χορήγηση της δικαιούμενης επιστημονικής άδειας τμηματικώς, εφόσον τούτο υπαγορεύεται ή δικαιολογείται, κατά την κρίση των αρμοδίων οργάνων (Κοσμητεία, Πρύτανης), από τις ανάγκες και συνθήκες υλοποίησης του προτεινόμενου προγράμματος επιστημονικής δραστηριότητας του αιτούντος και εφόσον δεν διαταράσσεται ή παρακωλύεται η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των προγραμμάτων σπουδών, στα οποία αυτός συμμετέχει (ομόφ.).

γ) Η αίτηση χορήγησης κάθε τμηματικής επιστημονικής άδειας πρέπει να υποβάλλεται και να εξετάζεται προ του κατά περίπτωση αιτούμενου τμηματικού χρονικού διαστήματος, ώστε να γίνεται επικαίρως η εξέταση της συνδρομής των προϋποθέσεων για τη χορήγησή της (ομόφ.).

Δείτε αναλυτικά τη γνωμοδότηση εδώ.

Πολυκώδικας - Απρίλιος 2023

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το εφαρμοστέο δίκαιο ως προς τις έννομες συνέπειες των δικαστικών αποφάσεων - Μελέτες ΕΡΜΕΚ Νο 11
send