logo-print

Η απονομή δικαιοσύνης στην Ελλάδα σε αριθμούς - Έρευνα 2023 (Πίνακες)

Πόσους δικαστές και δικηγόρους έχει η Ελλάδα σε σύγκριση με τα υπόλοιπα κράτη της ΕΕ - Πόσος χρόνος χρειάζεται για τη διεκπεραίωση υποθέσεων, ποια είναι η κατάσταση στην ηλεκτρονική δικαιοσύνη

22/06/2023

18/07/2023

Κλιματική Κρίση Τομεακές επιπτώσεις

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ

ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΚΟΜΝΙΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η αοριστία των ανακοπών του ΚπολΔ - Δημοσιεύματα ΕπολΔ Νο 29

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τον πίνακα αποτελεσμάτων στον τομέα της δικαιοσύνης για το 2023 δημοσίευσε πριν λίγες ημέρες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (THE 2022 EU JUSTICE SCOREBOARD).

Ο πίνακας αποτελεσμάτων στον τομέα της δικαιοσύνης είναι ένα συγκριτικό πληροφοριακό εργαλείο το οποίο έχει ως στόχο να συνδράμει την ΕΕ και τα κράτη μέλη, σε ετήσια βάση, στην προσπάθειά τους να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των εθνικών τους συστημάτων απονομής δικαιοσύνης, με την παροχή αντικειμενικών, αξιόπιστων και συγκρίσιμων δεδομένων σχετικά με έναν αριθμό δεικτών για την αξιολόγηση της ποιότητας, της ανεξαρτησίας και της αποδοτικότητας των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης σε όλα τα κράτη μέλη.

Ο φετινός πίνακας αποτελεσμάτων περιλαμβάνει διαγράμματα για 16 νέους τομείς, όπως, π.χ., την αντιμετώπιση που επιφυλάσσουν οι εθνικές αρχές στα φαινόμενα διαφθοράς, τη διάρκεια των διαδικασιών που αφορούν υποθέσεις δωροδοκίας, και τις ειδικές ρυθμίσεις που διευκολύνουν την ισότιμη πρόσβαση στη δικαιοσύνη από ηλικιωμένους, θύματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας και άτομα που γενικά κινδυνεύουν να υποστούν διακρίσεις.

Η έκδοση του 2023 περιλαμβάνει επίσης, για πρώτη φορά, ειδικά διαγράμματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, τους μισθούς των δικαστών και των εισαγγελέων, τον διορισμό των προέδρων και των γενικών εισαγγελέων του Ανώτατου Δικαστηρίου, και τα ανώτατα δικαστήρια που ασκούν συνταγματικές δικαιοδοσίες.

Το ελληνικό σύστημα απονομής δικαιοσύνης μέσα από αριθμούς

Ο πίνακας περιλαμβάνει αρκετά και ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με το ελληνικό σύστημα απονομής δικαιοσύνης, αν και σε αρκετούς πίνακες φαίνεται πως είτε δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα είτε πως η μεθοδολογία υπολογισμού έχει αλλάξει (σ.σ. τα στοιχεία καλύπτουν έως και το έτος 2021).

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Ελλάδα εξακολουθεί να διαθέτει έναν από τους υψηλότερους χρόνους διεκπεραίωσης αστικών, εμπορικών και διοικητικών υποθέσεων.​

Σχετικά βελτιωμένη είναι η εικόνα στις διοικητικές υποθέσεις, τις εκκρεμότητες και το χρόνο επίλυσής τους.

Ποιότητα Δικαιοσύνης

Ενδιαφέροντα είναι τα αποτελέσματα της έρευνας και σε σχέση με ορισμένες παραμέτρους της ποιότητας της Δικαιοσύνης στην Ελλάδα, ειδικά σε ό,τι αφορά την ηλεκτρονική δικαιοσύνη.

Αρχικά, η Ελλάδα σημειώνει σημαντική πρόοδο στον δείκτη "φιλικότητας" της Δικαιοσύνης προς τα παιδιά.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ελλάδα έχει ανεβεί αρκετές θέσεις σε ό,τι αφορά στην online πρόσβαση σε δικαστικές αποφάσεις από το κοινό, αλλά και στη λήψη μέτρων για την έκδοση μηχαναγνώσιμων δικαστικών αποφάσεων (σ.σ. βρισκόταν στην τελευταία θέση το 2021).

Σημείωση Lawspot: Από την εμπειρία μας προκύπτει ότι οι πηγές ανοικτών δικαστικών αποφάσεων και δη μηχαναγνώσιμων στην Ελλάδα είναι περιορισμένες. Στο πλαίσιο αυτό, διεξάγουμε έρευνα προκειμένου να διαπιστώσουμε από ποιες πηγές προκύπτουν τα δεδομένα που παρείχε το αρμόδιο Υπουργείο σχετικά με τους δείκτες αυτούς.

Ελαφρώς βελτιωμένη - αλλά ακόμα προβληματική - είναι η κατάσταση στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά τη χρήση τεχνολογίας από δικαστήρια και εισαγγελείς, αλλά και στη χρήση ψηφιακών εργαλείων επικοινωνίας.

Αντιθέτως, η Ελλάδα φαίνεται πως παρέχει έναν αυξανόμενο αριθμό από ψηφιακές λύσεις για την κίνηση και την παρακολούθηση διαδικασίων σε πολιτικές, εμπορικές και διοικητικές υποθέσεις.  

Βελτίωση παρατηρείται και στο θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει τη χρήση τεχνολογίας στα δικαστήρια.  

Σε ό,τι αφορά τις δαπάνες για τη Δικαιοσύνη, στην Ελλάδα παρατηρείται πτώση και στη συνέχεια σχετική σταθεροποίηση από το 2020 έως το 2022.

Η Ελλάδα έχει αυξήσει σημαντικά τον αριθμό δικαστών ανά 100.000 κατοίκους από το 2019 και κατατάσσεται πλέον τρίτη σε όλη την ΕΕ στη σχετική λίστα.

Σημαντική πτώση παρατηρείται ωστόσο στην αναλογία γυναικών δικαστών.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τους δικηγόρους, η αναλογία δικηγόρων ανά κάτοικο παραμένει ιδιαίτερα υψηλή, παρά τη σχετική πτώση, με τη χώρα μας να κατατάσσεται τρίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δείτε αναλυτικά τον Πίνακα Αποτελεσμάτων στο ec.europa.eu

Πολιτειολογία
H διατάραξη της κυριότητας

ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

send