logo-print

Καταδίκη της Ελλάδας για το πρόστιμο του ΕΣΡ στον Alpha σχετικά με βίντεο βουλευτή με κρυφή κάμερα (ΕΔΔΑ)

Το βίντεο απεικόνιζε Έλληνα βουλευτή να παίζει σε μηχανήματα τυχερών παιγνιδιών - 40 χιλιάδες ευρώ θα πρέπει να καταβάλει το ελληνικό κράτος στον Alpha

23/02/2018

12/03/2018

ΕΣΔΑ Κατ΄άρθρο ερμηνεία

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος

Ευάγγελος Βενιζέλος

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) δημοσίευσε χθες την απόφασή του στην υπόθεση Άλφα Δορυφορική Τηλεόραση Α.Ε. κατά Ελλάδας (72562/2010).

Η υπόθεση αφορά στην επιβολή προστίμου ύψους 200.000 ευρώ από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης σε βάρος του τηλεοπτικού σταθμού Άλφα, λόγω προβολής στις εκπομπές Ζούγκλα και Κίτρινος Τύπος τριών βίντεο, στα οποία είχε καταγραφεί με κρυφή κάμερα Έλληνας βουλευτής.

Όπως αναφέρει το ΕΔΔΑ, το πρώτο βίντεο παρουσίαζε τον τότε βουλευτή και πρόεδρο επιτροπής της Βουλής για τα ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια, Α.Κ., να εισέρχεται σε κατάστημα τυχερών παιγνιδιών και να παίζει σε δύο μηχανήματα, ενώ στα άλλα δύο βίντεο είχαν καταγραφεί οι αντιδράσεις του όταν του παρουσιάστηκε το πρώτο βίντεο.

Τον Μάιο του 2002 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έκρινε ότι η επίμαχη χρήση καμερών ήταν παράνομη, επιβάλλοντας πρόστιμο 100.000 ευρώ στην εταιρεία για κάθε ένα από τα προγράμματα στα οποία είχε προβληθεί τα βίντεο.

Διαβάστε επίσης: Δεύτερη η Ελλάδα σε καταδίκες για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2017

Επιπρόσθετα, το ΕΣΡ διέταξε το κανάλι να παρουσιάσει το περιεχόμενο της απόφασής του στο κύριο πρόγραμμα ειδήσεων για τρεις ημέρες.

Οι δικηγόροι της προσφεύγουσας εταιρίας υποστήριξαν κατά την ακρόαση στο ΕΣΡ ότι η χρήση των καμερών ήταν δικαιολογημένη δεδομένης της θέσης της Α.Κ.

Υποστήριξαν επίσης ότι η πραγματοποίηση της μαγνητοσκόπησης με αυτόν τον τρόπο ήταν εξαιρετική περίπτωση, η οποία κατέστη αναγκαία από το γεγονός ότι κανείς δεν θα πίστευε τους ισχυρισμούς των δημοσιογράφων εάν δεν είχαν μεταδοθεί οι επίμαχες εικόνες. Το 2010 το Συμβούλιο της Επικρατείας επικύρωσε την απόφαση του ΕΣΡ για επιβολή προστίμου εις βάρος της εταιρείας.

Επικαλούμενη το άρθρο 10 (ελευθερία έκφρασης) και το άρθρο 6 § 1 (δικαίωμα σε δίκαιη δίκη εντός εύλογης προθεσμίας) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η εταιρεία διαμαρτυρήθηκε ενώπιον του ΕΔΔΑ για τις κυρώσεις που της επιβλήθηκαν και τη διάρκεια της διαδικασίας.

Σύμφωνα με το Δικαστήριο, το πρώτο βίντεο κινηματογραφήθηκε σε δημόσιο χώρο στον οποίο ο καθένας μπορούσε να τραβήξει φωτογραφία ή βίντεο.

Επομένως, οι εγχώριες αρχές έπρεπε να συνεκτιμήσουν ότι, εισερχόμενος σε χώρο παιγνίων, ο Α.Κ. μπορούσε ευλόγως να αναμένει ότι η συμπεριφορά του θα παρακολουθείτο στενά και θα μπορούσε να καταγραφεί ακόμη και σε κάμερα, ιδίως ενόψει του γεγονότος ότι ήταν δημόσιο πρόσωπο.

Το ΕΔΔΑ, λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόστιμο που τελικά κατέβαλε η εταιρεία ήταν εκατό και όχι διακόσιες χιλιάδες ευρώ, και διαπιστώνοντας ότι υπήρξε παραβίαση των δικαιωμάτων της εταιρείας (άρθρο 10 ΕΣΔΑ) σε σχέση με το πρώτο βίντεο, επιδίκασε στην προσφεύγουσα εταιρεία αποζημίωση ύψους 33.000 ευρώ για περιουσιακή βλάβη και 7.000 ευρώ για ηθική βλάβη.

Η απόφαση είναι διαθέσιμη στην αγγλική γλώσσα εδώ.

Ακολουθεί ανάλυση της απόφασης από το humanrightscaselaw.gr

ΕΔΔΑ Α΄ Τμ. 22.2.2018, Άλφα Δορυφορική Τηλεόραση Α.Ε. κατά Ελλάδας (72562/2010) (μετά από την ΣτΕ Ολομ. 1213/2010)

Ελευθερία έκφρασης (άρ. 10 ΕΣΔΑ) – Προστασία του ιδιωτικού βίου, της φήμης και της εικόνας τινός (άρ. 8 ΕΣΔΑ) – Ραδιοτηλεόραση – Πρόστιμο ΕΣΡ (100.000 ευρώ για καθεμία από τις δύο εκπομπές) σε βάρος του τηλεοπτικού σταθμού Άλφα, λόγω προβολής στις εκπομπές Ζούγκλα και Κίτρινος Τύπος τριών βίντεο, που είχαν ληφθεί με χρήση κρυφής κάμερας και αφορούσαν σε βουλευτή (και πρόεδρο επιτροπής της Βουλής για τα ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια), ο οποίος εμφανιζόταν στο πρώτο βίντεο να παίζει τυχερά παίγνια – Διαπιστώνεται παραβίαση του άρθρου 10 της ΕΣΔΑ σε σχέση με το ανωτέρω βίντεο, ενώ απορρίπτεται η προσφυγή σε σχέση με τα άλλα δύο 

(Α) Στο πρώτο βίντεο εμφανιζόταν ο τότε βουλευτής Αχαΐας Α.Χ., να εισέρχεται σε κατάστημα τυχερών παιγνιδιών της Πάτρας και να παίζει σε δύο μηχανήματα, ενώ με τα δύο άλλα βίντεο είχε μαγνητοσκοπηθεί συνάντηση του ίδιου βουλευτή με συνεργάτες του παρουσιαστή της εκπομπής – Με τη ΣτΕ Ολομ. 1213/2010 απορρίφθηκαν (κατά πλειοψηφία) οι λόγοι ακυρώσεως περί παραβίασης των άρθρων 9, 15 και 25 του Συντάγματος και του άρθρου 10 της ΕΣΔΑ – Στην απόφαση της Ολομέλειας διατυπώθηκαν δύο μειοψηφίες – Σύμφωνα με τη δεύτερη μειοψηφία (τεσσάρων Συμβούλων) οι λόγοι ακυρώσεως ήταν βάσιμοι, διότι η ακούσια λήψη και η εν συνεχεία τηλεοπτική προβολή της εικόνας δημοσίου προσώπου (βουλευτή), για το κοινωνικό πρόβλημα της ευρείας διαδόσεως των ηλεκτρονικών τυχηρών παιγνίων, που ελήφθη σε προσιτό στο κοινό δημόσιο χώρο, δηλαδή σε κατάστημα, μάλιστα δε σε κατάστημα διενεργείας ηλεκτρονικών τυχηρών παιγνίων, ήταν υπό τις συντρέχουσες εν προκειμένω συνθήκες, επιτρεπτή, εφόσον απέβλεπε, κατά την περί τούτου αντίληψη και εκτίμηση του μέσου ενημερώσεως στην πληροφόρηση του κοινωνικού συνόλου για την συμπεριφορά του ως άνω δημοσίου προσώπου, που ήταν, κατά την αυτή εκτίμηση, αντίθετη προς εκείνη που επέβαλλε ο συγκεκριμένος δημόσιος ρόλος του, η δε εκτίμηση του μέσου ενημερώσεως ότι η προβολή της ανωτέρω εικόνας ήταν ο μόνος θεμιτός τρόπος πειστικής αναμεταδόσεως ειδήσεως, που άλλως θα κινδύνευε να θεωρηθεί και ως ανυπόστατη ή συκοφαντική, δεν υπερέβαινε τα τιθέμενα από την αρχή της αναλογικότητος όρια

(Β) Το ΕΔΔΑ λαμβάνει, ιδίως, υπόψη (i) ότι το αντικείμενο του ρεπορτάζ αφορούσε σε ζήτημα δημοσίου ενδιαφέροντος (διάδοση τυχερών παιγνίων και σχετική συμπεριφορά πολιτικού προσώπου, που ήταν μάλιστα πρόεδρος επιτροπής της Βουλής για τα ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια), (ii) ότι ο Α.Χ. ήταν γνωστό πολιτικό πρόσωπο και, μάλιστα, ασκούσε δημόσια λειτουργία ως βουλευτής, (iii) ότι το ρεπορτάζ επικέντρωνε στη συμπεριφορά του Α.Χ. παρά στο γενικότερο θέμα των τυχερών παιχνιδιών, (iv) τη διάκριση μεταξύ μετάδοσης νέων και της μετάδοσης εικόνας/βίντεο, η οποία, πάντως, μπορεί να καταστήσει περισσότερο πειστική τη μετάδοση των νέων, (v) ότι η χρήση κρυφής κάμερας δεν απαγορευόταν απολύτως από την εθνική νομοθεσία, αλλά επιτρεπόταν εφόσον συνέτρεχε υπέρτερο δημόσιο συμφέρον στη μετάδοση της σχετικής πληροφορίας, η λήψη της οποίας δεν παραβίαζε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, (vi) το πρώτο βίντεο ελήφθη σε δημόσιο χώρο, ήτοι σε αίθουσα τυχερών παιχνιδιών, προσβάσιμη στον καθένα, που θα μπορούσε να τραβήξει φωτογραφία ή βίντεο, στοιχείο το οποίο είναι σημαντικό, διότι αποδυνάμωνε την προσδοκία ιδιωτικότητας του Α.Χ., ενόψει μάλιστα του ότι αυτός ήταν δημόσιο πρόσωπο, και έπρεπε να έχει συνεκτιμηθεί από τα αρμόδια εθνικά όργανα, (vii) ότι, αντίθετα, τα δύο άλλα βίντεο ελήφθησαν σε ιδιωτικούς χώρους, στους οποίους ο Α.Χ. είχε εύλογη προσδοκία ιδιωτικότητας, και οι υπάλληλοι του σταθμού δεν ενήργησαν καλόπιστα έναντι του Α.Χ., που δικαιολογημένα αισθάνθηκε ότι εξαπατήθηκε, αλλά παραβίασαν με δόλο, πέραν της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, τη διάταξη του Ποινικού Κώδικα (άρ. 370 Α παρ. 2), σχετικά με το απόρρητο των ιδιωτικών συνομιλιών, (viii) ότι συνεπεία των επίμαχων βίντεο, ο Α.Χ. απομακρύνθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος με το οποίο είχε εκλεγεί, και (ix) ότι οι επιβληθείσες χρηματικές κυρώσεις, αν και όχι ασήμαντες, ήταν πάντως σχετικά επιεικείς, το δε ύψος τους, που καθορίστηκε ενόψει διαφόρων παραγόντων, μεταξύ των οποίων και η πρότερη συμπεριφορά του σταθμού σε παρόμοιες περιπτώσεις, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι απέτρεπε τον τύπο από την παρουσίαση θεμάτων δημοσίου ενδιαφέροντος – Ενόψει των προηγουμένων, το ΕΔΔΑ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν παραβιάσθηκε το άρθρο 10 της ΕΣΔΑ σε σχέση με την επιβολή προστίμου για το δεύτερο και το τρίτο βίντεο – Αντίθετα, όσον αφορά την επιβολή προστίμου για το πρώτο βίντεο, κρίνεται ότι τα εθνικά όργανα δεν προέβησαν σε εύλογη στάθμιση των συγκρουόμενων συμφερόντων, καθόσον παρέλειψαν να συνεκτιμήσουν, αποδίδοντας τη δέουσα βαρύτητα, στο ανωτέρω στοιχείο vi και, συνεπώς, διαπιστώνεται κατά τούτο παραβίαση του άρθρου 10 της ΕΣΔΑ

(Γ) Από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτει ότι το πρόστιμο που τελικά πλήρωσε η προσφεύγουσα ήταν 100.000 και όχι (το συνολικώς επιβληθέν ποσό προστίμου) 200.000 ευρώ – Ενόψει τούτου, του αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της εν λόγω περιουσιακής απώλειάς της και της διαπιστωθείσας παραβίασης των δικαιωμάτων της από το άρθρο 10 της ΕΣΔΑ σε σχέση με το ένα από τα τρία επίμαχα βίντεο, το ΕΔΔΑ επιδικάζει στην προσφεύγουσα εταιρεία αποζημίωση ύψους 33.000 ευρώ για περιουσιακή βλάβη

Η αστική ιατρική ευθύνη στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής - Συμβολές Αστικού Δικαίου Νο 8 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΥΤΡΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΒΙΟΗΘΙΚΗ - ΒΙΟΔΙΚΑΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το δικαίωμα διεξαγωγής αποδείξεων του κατηγορουμένου

ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΕΡΤΣΙΔΗΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ