logo-print

Νέοι κανόνες για την ενίσχυση της δικαστικής συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

«Πράσινο φως» από το Ευρωκοινοβούλιο στο νέο νομικό πλαίσιο λειτουργίας της Eurojust (Κανονισμός)

06/10/2018

09/10/2018

H ένωση δικαίου

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΔΗΡΑΣ

Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος

  • Μεταρρύθμιση στη δομή και τη λειτουργία της Eurojust με στόχο την ενίσχυση της λειτουργικής αποτελεσματικότητάς της
  • Επικαιροποίηση του πλαισίου προστασίας προσωπικών δεδομένων
  • Αυξημένος βαθμός διαφάνειας και δημοκρατικής εποπτείας

Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) υιοθέτησε την Πέμπτη, 4-10-2018, επικαιροποιημένους κανόνες για τον καλύτερο προσδιορισμό του ρόλου της Eurojust και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της.

Η Eurojust, η υπηρεσία δικαστικής συνεργασίας στην ΕΕ, διευκολύνει τις διασυνοριακές έρευνες και την άσκηση ποινικών διώξεων εγκλημάτων αυξημένης βαρύτητας στην ΕΕ.

Οι αλλαγές στη δομή και τη λειτουργία της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένου ενός νέου μοντέλου διακυβέρνησης, θα καταστήσουν την Eurojust περισσότερο αποτελεσματική στην πάταξη του διασυνοριακού εγκλήματος.

Οι επικαιροποιημένοι κανόνες λαμβάνουν ακόμα υπόψη, αφενός, την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), η οποία να αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία της την περίοδο 2020-2021 και, αφετέρου, τους νέους κανόνες για την προστασία προσωπικών δεδομένων από τους θεσμούς και όργανα της ΕΕ. Επιπλέον, με την αναθεώρηση των κανόνων, το ΕΚ και τα εθνικά κοινοβούλια θα εμπλακούν μελλοντικά περισσότερο στον έλεγχο των δραστηριοτήτων της  Eurojust.

Διαβάστε επίσης: Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Χρήσιμες πληροφορίες για την νεά εισαγγελική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δήλωση

Ο εισηγητής της έκθεσης των επικαιροποιημένων κανόνων στο ΕΚ Axel Voss (Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Γερμανία) δήλωσε: «Με αυτή τη μεταρρύθμιση, προσαρμόζουμε το νομικό πλαίσιο αυτής της πολύ σημαντικής υπηρεσίας στις νέες προκλήσεις του κοινού μας αγώνα κατά του εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Μέσω αυτής, διασφαλίζουμε ότι η Eurojust θα μπορεί να συνεχίσει το εξαιρετικό έργο της στην παροχή βοήθειας προς τις εθνικές αρχές, διευκολύνοντας τις διασυνοριακές έρευνες και συντονίζοντας τις ασκηθείσες ποινικές διώξεις.»

Επόμενα βήματα

Οι νέοι κανόνες ψηφίστηκαν με 515 ψήφους υπέρ, 64 κατά και 26 αποχές. Το τελικό κείμενό τους είχε ήδη συμφωνηθεί από τις διαπραγματευτικές ομάδες του ΕΚ και του Συμβουλίου τον Ιούνιο, αλλά απαιτείται ακόμα η επίσημη έγκριση του Συμβουλίου.

Ο κανονισμός θα τεθεί σε εφαρμογή ένα χρόνο μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της ΕΕ.

Ιστορικό

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Δικαστική Συνεργασία στον Ποινικό Τομέα (ή αλλιώς, Eurojust) ιδρύθηκε το 2002 με σκοπό τη βελτίωση του συντονισμού και της συνεργασίας σε έρευνες και διώξεις μεταξύ των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών. Αντικείμενό της είναι η καταπολέμηση του οργανωμένου διασυνοριακού εγκλήματος, όπως η τρομοκρατία, το ανθρώπινο δουλεμπόριο, τα ναρκωτικά και το λαθρεμπόριο όπλων, η σεξουαλική εκμετάλλευση των γυναικών και των παιδιών, το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο, και η κακοποίηση ανηλίκων μέσω του Διαδικτύου.

Το 2017, τα κράτη μέλη της ΕΕ ζήτησαν την βοήθεια της Eurojust σε 2.550 υποθέσεις, γεγονός το οποίο ερμηνεύεται σε αύξηση της τάξης του 10.6 % σε σχέση με το 2016. Από αυτές τις υποθέσεις, οι 849 διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς εντός του ίδιου έτους.

Το πλήρες κείμενο του ψηφίσματος σχετικά με την πρόταση του κανονισμού είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του ΕΚ (europarl.europa.eu)

Η αστική ευθύνη του αρχιτέκτονος και του πολιτικού μηχανικού στα ιδιωτικά έργα

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Δημόσιες Συμβάσεις - Σχόλια Νομολογία κατ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ