logo-print

Οι δικηγόροι εξετάζουν τη δυνατότητα προσφυγής στο ΕΔΔΑ για την αναστολή των εργασιών των Δικαστηρίων

05/03/2021

05/03/2021

Διεθνής εμπορική διαιτησία - Τόμος Ι -Β έκδοση
Συνταγματικό Δίκαιο - Γ έκδοση

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ

Αντιδρώντας για την πλήρη σχεδόν αναστολή των εργασιών των Δικαστηρίων με τις αλληλοδιάδοχες από 6.11.2020 έως σήμερα ΚΥΑ, που αφορούν στη λήψη μέτρων αντιμετώπισης της διάδοσης του κορωνοϊού, από 13 Προέδρους, μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας, ασκήθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση ακυρώσεως και αίτηση αναστολής εκτελέσεως των ΚΥΑ, με αίτημα την επαναφορά της λειτουργίας των Δικαστηρίων με τήρηση μέτρων προστασίας.

Υποστηρίξαμε ότι παραβιάζεται η αρχή της διακρίσεως των λειτουργιών, εφόσον με τις προσβαλλόμενες πράξεις της εκτελεστικής εξουσίας πλήττεται η ανεξαρτησία και το αυτοδιοίκητο της Δικαιοσύνης, αφού δεν ζητείται η γνώμη των Ανώτατων Δικαστικών Σχηματισμών, αλλά ούτε και της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας (άρθρο 134 ΚΔ).

Προβάλαμε επίσης ως λόγο ακυρώσεως το γεγονός ότι θίγεται ο πυρήνας του συνταγματικού δικαιώματος των πολιτών για παροχή δικαστικής προστασίας και σεβασμό των αρχών του κράτους δικαίου.

Εκτός αυτών προτείναμε ως λόγο ακυρώσεως την ευθεία προσβολή του συνταγματικού δικαιώματος της οικονομικής και επαγγελματικής ελευθερίας των δικηγόρων, αφού με τις απαγορεύσεις των προσβαλλόμενων ΚΥΑ αδυνατούν να παρέχουν τις νομικές τους υπηρεσίες στους εντολείς τους και οδηγούνται σε κατάσταση στέρησης των αναγκαίων πόρων για το βιοπορισμό των οικογενειών τους.

Τα ανωτέρω συνταγματικά δικαιώματα θίγονται στον πυρήνα τους, επειδή με τους θεσπιζόμενους περιορισμούς των προσβαλλόμενων ΚΥΑ δεν τηρείται η αρχή της αναλογικότητας, αλλά εισάγονται ατεκμηρίωτα οριζόντια μέτρα.

Το Τμήμα Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας απέρριψε την αίτηση αναστολής με την υπ’ αρ. 44/2021 απόφασή του με τις παραδοχές ότι δεν κρίθηκαν προδήλως βάσιμοι οι λόγοι ακυρώσεως, επειδή τα θεσπιζόμενα μέτρα είναι πρόσκαιρα, προβλέπεται αναστολή προθεσμιών, δεν τίθεται ζήτημα αρνησιδικίας και τα μέτρα αναστολής επιβάλλονται από λόγους επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος.

Κατά τη συζήτηση της αίτησης ακυρώσεως στη σημερινή δικάσιμο και αφού είχε κατατεθεί αίτημα για να επιτραπεί η προφορική ανάπτυξη της αιτήσεως, εμφανίσθηκαν ενώπιον της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας ως πληρεξούσιοι των αιτούντων οι ομότιμοι καθηγητές συνταγματικού δικαίου κ. κ. Ν. Αλιβιζάτος και Φ. Σπυρόπουλος, οι πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών και Πειραιώς κ. κ. Δ. Βερβεσός και Γ. Σταματογιάννης, ο σύμβουλος του ΔΣ του ΔΣΑ κ. Ε. Ράντος, ο δικηγόρος κ. Βασίλης Παπαγεωργίου και ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας του ΔΣΑ κ. Π. Νικολόπουλος και ζήτησαν να αναπτύξουν προφορικά τους λόγους ακυρώσεως, αλλά το Δικαστήριο απέρριψε ομόφωνα το αίτημά τους, εφαρμόζοντας έτσι εμπράκτως τις προσβαλλόμενες ΚΥΑ, τη συνταγματικότητα των οποίων καλείται να κρίνει με την αίτηση ακυρώσεως, προδικάζοντας έτσι εκ προϊμίου την κρίση της επί των λόγων ακυρώσεως.

Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών κ. Βερβεσός έδωσε εντολή στο δικηγόρο κ. Β. Χειρδάρη να διερευνήσει τη δυνατότητα προσφυγής στο ΕΔΔΑ κατά της ανωτέρω απορριπτικής αποφάσεως του Τμήματος Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας ώστε να τεθεί το ζήτημα προς λήψη απόφασης στην αμέσως προσεχή συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής.

Πηγή: dsa.gr
Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος

Ευάγγελος Βενιζέλος

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

O ηλεκτρονικός αναγκαστικός πλειστηριασμός κατά τον ΚΠολΔ - Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας Νο 6

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ