logo-print

Οι σχέσεις ΕΕ - Ηνωμένου Βασιλείου στην μετά Brexit εποχή (Ευρωκοινοβούλιο)

Η σημασία της εσωτερικής αγοράς και ο ρόλος του Δικαστηρίου της ΕΕ

Η νομολογία του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Δημόσιες Συμβάσεις

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ /ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ​

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΤΟΥΠΑ-ΡΕΓΚΑΚΟΥ

Το δίκαιο της ενέργειας μέσα από τη νομολογία του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΑΛΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 14-03-2018, η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υιοθέτησε ψήφισμα με προτάσεις για το πλαίσιο μιας συμφωνίας σύνδεσης που θα καθορίζει τις μελλοντικές σχέσεις ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου μετά το Brexit.

Μεταξύ των προτάσεων του ψηφίσματος περιλαμβάνονται:

  • Σεβασμός της ακεραιότητας της εσωτερικής αγοράς, της τελωνειακής ένωσης και των τεσσάρων ελευθεριών της ΕΕ
  • Εξασφάλιση ίσης και δίκαιης μεταχείρισης των πολιτών της ΕΕ που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και των Βρετανών πολιτών που ζουν στην ΕΕ
  • Διατήρηση των δικαιωμάτων των πολιτών όπως αυτά καθορίζονται στη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής (σύνορα με την Ιρλανδία)

Λαμβάνοντας υπόψη τις κόκκινες γραμμές που ανακοίνωσε η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, μια συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου θα μπορούσε να παράσχει το κατάλληλο πλαίσιο για τη μελλοντική τους σχέση, αναφέρει το ψήφισμα που υιοθέτησε το ΕΚ με 544 ψήφους υπέρ, 110 κατά και 51 αποχές.

Αυτή η σχέση θα μπορούσε να βασιστεί στους εξής τέσσερις πυλώνες:

  • εμπορικές και οικονομικές σχέσεις
  • εσωτερική ασφάλεια
  • συνεργασία σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας
  • θεματική συνεργασία, π.χ. σχετικά με τα έργα διασυνοριακής έρευνας και καινοτομίας

Οι ευρωβουλευτές επιμένουν ότι το πλαίσιο χρειάζεται να έχει συνεπή διακυβέρνηση, με ισχυρό μηχανισμό επίλυσης διαφορών.

Στο ψήφισμα, το οποίο συνέταξε η αρμόδια ομάδα ευρωβουλευτών για το Brexit, υπογραμμίζεται η μοναδικότητα της ΕΕ με τους δεσμευτικούς, κοινούς της κανόνες, τους κοινούς θεσμούς και τους κοινούς εποπτικούς, εκτελεστικούς και δικαστικούς της μηχανισμούς. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και στενά ευθυγραμμισμένες χώρες, εκτός ΕΕ, με πανομοιότυπη νομοθεσία, δεν μπορούν να απολαμβάνουν παρόμοια δικαιώματα, οφέλη ή πρόσβαση στην αγορά με τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Η μελλοντική σχέση των δύο πλευρών, οποιαδήποτε μορφή και αν πάρει, πρέπει να σέβεται την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς της ΕΕ, την τελωνειακή ένωση και τις τέσσερις ελευθερίες, χωρίς να επιτρέπει στο Ηνωμένο Βασίλειο να επιλέγει σε ποιους τομείς θέλει να έχει ενισχυμένη  σύνδεση και σε ποιους όχι. Πρέπει επίσης να διατηρήσει την ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων και την έννομη τάξη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συμφωνία αποχώρησης και μεταβατική περίοδος

Οι ευρωβουλευτές χαιρετίζουν το σχέδιο της Επιτροπής της 28ης Φεβρουαρίου για τη συμφωνία αποχώρησης και εκφράζουν την στήριξή τους στο προτεινόμενο μεταβατικό καθεστώς.

Επαναλαμβάνουν ακόμη τη σημασία της εξασφάλισης ίσης και δίκαιης μεταχείρισης των πολιτών της ΕΕ που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και των Βρετανών πολιτών που ζουν στην ΕΕ και υπογραμμίζουν την ανάγκη διατήρησης των δικαιωμάτων των πολιτών όπως αυτά καθορίζονται στη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής.

Το ΕΚ χαιρετίζει το σχέδιο πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την Ιρλανδία και τη Βόρειο Ιρλανδία, συμπεριλαμβανομένης της εναλλακτικής λύσης όπως αυτή περιγράφεται στην κοινή έκθεση του Δεκεμβρίου.

Επόμενα βήματα

Το ψήφισμα αποτελεί τη θέση του Κοινοβουλίου ενόψει της συνόδου κορυφής στις 22-23 Μαρτίου στις Βρυξέλλες, όπου οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ αναμένεται να εγκρίνουν τις κατευθυντήριες γραμμές του Συμβουλίου για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τις μελλοντικές σχέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου με την ΕΕ.

Οποιαδήποτε συμφωνία αποχώρησης και μελλοντικής σύνδεσης και οποιαδήποτε διεθνής συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο θα χρειαστεί να λάβει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προτού μπορέσει να τεθεί σε ισχύ.

Πρόσθετοι λογοι αναιρέσεων κατά τον ΚΠΔ

Αθανάσιος Κ. Ζαχαριάδης

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Πτωχευτικό Δίκαιο Ι

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΨΥΧΟΜΑΝΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ​