logo-print

Πλήρωση εκατό θέσεων γραμματέων σε δικαστήρια και δικαστικές υπηρεσίες της χώρας

16/12/2020

18/12/2020

Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα - 5η έκδοση καλλιτεχνικό

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Προκαταρκτική εξέταση - ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ

Την πλήρωση εκατό (100) θέσεων κλάδου ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ στα δικαστήρια της ωρας, χωρίς νέα προκήρυξη και χωρίς υποβολή νέας αίτησης, από επιλαχόντες της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 8Κ/2017, ανακοίνωση ο ΑΣΕΠ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ) 

Γνωστοποιείται η πλήρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 8 του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/21- 11-2013), όπως ισχύει, εκατό (100) θέσεων κλάδου ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, χωρίς νέα προκήρυξη και χωρίς υποβολή νέας αίτησης, από επιλαχόντες της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 8Κ/2017 (ΦΕΚ 23/2017, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) κατά το άρθρο 18 του ν.2190/1994, με τα ίδια τυπικά και πρόσθετα προσόντα, όπως ακριβώς ορίζονται στην ανωτέρω προκήρυξη, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της υποστελέχωσης σε προσωπικό των δικαστηρίων και των δικαστικών υπηρεσιών της χώρας, λόγω και των εξαιρετικών συνθηκών εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19.

Η επιλογή των διοριστέων στις νέες θέσεις θα πραγματοποιηθεί ύστερα από τον έλεγχο των προσόντων, κριτηρίων και ιδιοτήτων των επιλαχόντων της εν λόγω προκήρυξης (8Κ/2017) βάσει των δικαιολογητικών που έχουν συνυποβληθεί με την αίτηση συμμετοχής τους στην ως άνω διαδικασία και με τη σειρά που έχουν αυτοί στους πίνακες κατάταξης του κλάδου ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ. Προσόντα ή ιδιότητες που αποκτήθηκαν μετά τη λήξη της προθεσμίας (07/08/2017) υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην ανωτέρω προκήρυξη δεν εξετάζονται.

Σύμφωνα με το συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ καλούνται οι υποψήφιοι που είχαν αρχικώς δηλώσει με την αίτηση συμμετοχής τους προτίμηση για τους κωδικούς θέσεων 335-338 και 361 (στους οποίους πλέον προκύπτουν θέσεις πολυτέκνων/τέκνων πολυτέκνων, τριτέκνων/τέκνων τριτέκνων, ατόμων ΑΜΕΑ και συγγενών ΑΜΕΑ που δεν προβλέπονταν στην αρχική προκήρυξη) να υποβάλουν Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 ότι διέθεταν την κατά περίπτωση ιδιότητα μέχρι και την 7η Αυγούστου 2017, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων της Προκήρυξης 8Κ/2017, καθώς και τα απαιτούμενα για την απόδειξη των συγκεκριμένων ιδιοτήτων δικαιολογητικά-πιστοποιητικά.

Η υποβολή των ανωτέρω γίνεται μόνο ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ, αναφέροντας <<Δικαιολογητικά για τη διαδικασία των επιλαχόντων της προκήρυξης 8Κ/2017>> μέχρι και την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020 στη διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π. Δικαιολογητικά για τη διαδικασία των επιλαχόντων της Προκήρυξης 8Κ/2017 T.Θ. 14308 Αθήνα Τ.Κ. 115.10

Πηγή: odye.gr
Οικογενειακό Δίκαιο - Τρίτη έκδοση

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οικογενειακό Δίκαιο - Τρίτη έκδοση

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ