logo-print

Privacy Shield: Την αναστολή της συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων ζητάει το Ευρωκοινοβούλιο

"Τελεσίγραφο" για συμμόρφωση των ΗΠΑ το αργότερο μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου - Η υπόθεση «Facebook-Cambridge Analytica» κατέδειξε ότι υπάρχει περιορισμένη προστασία

Διεθνής Εμπορική Διαιτησία Τόμος ΙΙ
Οι υποχρεώσεις διατροφής στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟ & ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος

Με ψήφισμά τους που ενέκριναν την Τρίτη, 12-06-2018, οι ευρωβουλευτές καλούν τις ΗΠΑ να συμμορφωθούν το αργότερο έως την 1η Σεπτεμβρίου όσον αφορά στην συμφωνία Privacy Shield για την μεταφορά δεδομένων μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ.

Το εν λόγω ψήφισμα, μεταξύ άλλων, προβλέπει:

  • Η συμφωνία για την μεταφορά προσωπικών δεδομένων μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ δεν παρέχει υψηλό επίπεδο ασφαλείας
  • Οι ευρωβουλευτές προτείνουν την αναστολή της εφαρμογής της συμφωνίας σε περίπτωση που οι ΗΠΑ δε συμμορφωθούν πλήρως το αργότερο μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου
  • Η υπόθεση παραβίασης προσωπικών δεδομένων «Facebook-Cambridge Analytica» κατέδειξε ότι υπάρχει περιορισμένη προστασία από πλευράς ΗΠΑ  

Ειδικότερα, η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) προτείνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναστείλει τη συμφωνία Privacy Shield μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ καθώς δεν παρέχει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας για τους πολίτες της ΕΕ.

Η εν λόγω συμφωνία για την ανταλλαγή δεδομένων να ανασταλεί σε περίπτωση που οι ΗΠΑ δε συμμορφωθούν με αυτή μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2018, δηλώνουν οι ευρωβουλευτές, προσθέτοντας ότι η συμφωνία θα πρέπει να συνεχίσει να τελεί σε αναστολή μέχρι οι αμερικανικές αρχές να συμμορφωθούν πλήρως με τα όσα ορίζει.

Οι παραβιάσεις δεδομένων και η συμφωνία Privacy Shield

Οι ευρωβουλευτές που μετέχουν στη σύνθεση της ως άνω Επιτροπής του ΕΚ, τονίζουν την ανάγκη για καλύτερη εποπτεία της συμφωνίας, κατόπιν του σκανδάλου παραβίασης προσωπικών δεδομένων «Facebook-Cambridge Analytica», δεδομένου ότι και οι δύο εταιρείες είναι πιστοποιημένες στο πλαίσιο της συμφωνίας Privacy Shield.

Οι ευρωβουλευτές καλούν τις αμερικανικές αρχές να δρουν δίχως καθυστέρηση σε περιπτώσεις που έρχονται στο φως παρόμοια περιστατικά παραβιάσεων και εάν αυτό είναι απαραίτητο, να αφαιρούν από τη λίστα της Privacy Shield εταιρείες που έχουν χρησιμοποιήσει παράνομα προσωπικά δεδομένα. Προσθέτουν δε ότι οι ενωσιακές αρχές θα πρέπει επίσης να ερευνούν ανάλογες περιπτώσεις και, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, να προβαίνουν σε αναστολή ή απαγόρευση μεταφορών δεδομένων στο πλαίσιο της συμφωνίας Privacy Shield. 

Ανησυχία για το νέο νομικό πλαίσιο στις ΗΠΑ  

Επιπλέον, οι ευρωβουλευτές εκφράζουν την ανησυχία τους σχετικά με τον προσφάτως ψηφισθέντα νόμο των ΗΠΑ «περί αποσαφήνισης της νόμιμης χρήσης δεδομένων στο εξωτερικό» (CLOUD Act), έναν αμερικανικό νόμο ο οποίος δίνει στις ΗΠΑ και σε αλλοδαπές αστυνομικές αρχές πρόσβαση εκτός των συνόρων σε προσωπικά δεδομένα. 

Επισημαίνουν ότι ο εν λόγω αμερικανικός νόμος θα μπορούσε να έχει σοβαρό αντίκτυπο στην ΕΕ και να έλθει σε σύγκρουση με το ενωσιακό νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Δηλώσεις  

Ο πρόεδρος και εισηγητής της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του ΕΚ Claude Moraes (Προοδευτική Συμμαχία των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Ηνωμένο Βασίλειο) δήλωσε: «Η Επιτροπή σήμερα υιοθέτησε μία σαφή θέση αναφορικά με τη συμφωνία Privacy Shield μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ. Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί για την βελτίωση της προηγούμενης συμφωνίας Safe Harbor, η συμφωνία Privacy Shield, όπως ισχύει, δεν παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και τον Χάρτη της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, εναπόκειται αφενός στις αμερικανικές αρχές να τηρήσουν με αποτελεσματικό τρόπο τις διατάξεις της συμφωνίας και αφετέρου στην Επιτροπή να λάβει μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι η συμφωνία αυτή συμμορφώνεται πλήρως με τον GDPR.» 

Επόμενα βήματα

Το ψήφισμα της αρμόδιας Επιτροπής του ΕΚ υιοθετήθηκε με 29 ψήφους υπέρ, 25 κατά και 3 αποχές. Η Ολομέλεια του ΕΚ καλείται να ψηφίσει επί του κειμένου του ψηφίσματος στη συνεδρίασή της τον Ιούλιο.  

Ιστορικό

H Privacy Shield είναι μία συμφωνία μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ, η οποία επιτρέπει σε εταιρείες εγκατεστημένες στις ΗΠΑ και οι οποίες κρίνονται ότι προσφέρουν ένα επαρκές επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων, να μεταφέρουν δεδομένα από την Ένωση στις ΗΠΑ.

Η συμφωνία Privacy Shield μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ είναι ο διάδοχος της συμφωνίας-πλαισίου Safe Harbour η οποία υπογράφθηκε το 2000, και η οποία ακυρώθηκε με μία απόφαση του ΔΕΕ τον Οκτώβριο του 2015, καθώς κρίθηκε ότι δεν ήταν αρκετά αυστηρή αναφορικά με το επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πολιτών της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντέδρασε τότε αμέσως ξεκινώντας διαπραγματεύσεις για τη νέα συμφωνία Privacy Shield προκειμένου να εγγυηθεί «επαρκές» επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων που μεταφέρονται και αποθηκεύονται σε εταιρείες στις ΗΠΑ.

Το νέο ισχύον πλαίσιο για τις μεταφορές δεδομένων μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ υιοθετήθηκε τον Ιούλιο του 2016.

 

Εγχειρίδιο Εργατικού Δικαίου - Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις Η έκδοση
Η Διαμεσολάβηση