logo-print

Προχωρούν οι συνομιλίες ΕΕ-ΗΠΑ για την άρση των δασμών στο βιομηχανικό εμπόριο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σχέδια διαπραγματευτικών εντολών με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης

19/01/2019

22/01/2019

H ένωση δικαίου

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Προσφορά 20%

Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την Παρασκευή, 19-01-2019, προτάσεις για οδηγίες διαπραγμάτευσης για τις εμπορικές συνομιλίες της με τις Ηνωμένες Πολιτείες: μία σχετικά με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης και μία σχετικά με την κατάργηση των δασμών για τα βιομηχανικά προϊόντα.

Οι διαπραγματεύσεις αυτές αποτελούν συνέχεια της κοινής δήλωσης που εξέδωσαν ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ζ. Κ. Γιούνκερ και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ τον περασμένο Ιούλιο. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της δέσμευσής της για διαφάνεια, δημοσιεύει τα σχέδια εντολών ταυτόχρονα με την υποβολή τους στα κράτη μέλη της ΕΕ. Τα κράτη μέλη πρέπει τώρα να δώσουν το πράσινο φως στις προτάσεις, ώστε να καταστεί δυνατή η έναρξη των διαπραγματεύσεων. 

Οι οδηγίες διαπραγμάτευσης τις οποίες υπέβαλε η Επιτροπή στο Συμβούλιο εφαρμόζουν την κοινή δήλωση της 25ης Ιουλίου και καλύπτουν δύο πιθανές συμφωνίες με τις ΗΠΑ:

1. μια εμπορική συμφωνία που εστιάζει αυστηρά στην κατάργηση των δασμών για τα βιομηχανικά προϊόντα, με εξαίρεση τα γεωργικά προϊόντα·

2. μια δεύτερη συμφωνία, σχετικά με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, η οποία θα συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της άρσης των μη δασμολογικών φραγμών, καθιστώντας ευκολότερο για τις επιχειρήσεις να αποδείξουν ότι τα προϊόντα τους πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Στο πλαίσιο της εκτελεστικής ομάδας εργασίας ΕΕ-ΗΠΑ, η οποία συγκροτήθηκε τον Ιούλιο του 2018, η Επίτροπος Σ. Μάλμστρομ και ο εκπρόσωπος εμπορίου των ΗΠΑ Ρ. Λαϊτχάιζερ, συμπρόεδροι της ομάδας, έχουν συναντηθεί τέσσερις φορές προκειμένου να προωθήσουν το συμφωνημένο πρόγραμμα εργασίας. Μεταξύ εκπροσώπων των δύο πλευρών σε επίπεδο ανώτερων υπαλλήλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές άλλες συναντήσεις.

Η ΕΕ έχει ήδη εφαρμόσει διάφορες πτυχές της κοινής δήλωσης του Ιουλίου. Ειδικότερα, οι εισαγωγές σπόρων σόγιας από τις ΗΠΑ προς την Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 112 % κατά την περίοδο από τον Ιούλιο έως τον Δεκέμβριο του 2018, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν πλέον τον βασικό προμηθευτή σπόρων σόγιας για την Ευρώπη και θα είναι σύντομα σε θέση να επεκτείνουν περαιτέρω την αγορά τους, σε συνέχεια της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να κινήσει τη διαδικασία για την έγκριση της χρήσης των σπόρων σόγιας από τις ΗΠΑ για την παραγωγή βιοκαυσίμων. Πρόσφατα στοιχεία καταδεικνύουν επίσης κατακόρυφη αύξηση του αριθμού των αποστολών υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) από τις ΗΠΑ τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2018. Η ΕΕ έχει επίσης επισημάνει ορισμένους τομείς στους οποίους η εθελοντική συνεργασία με τις ΗΠΑ σε ρυθμιστικά ζητήματα θα μπορούσε να αποφέρει γρήγορα και ουσιαστικά αποτελέσματα.

Δήλωση

Η Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ Σεσίλια Μάλμστρομ, δήλωσε: «Η σημερινή δημοσίευση των σχεδίων οδηγιών διαπραγμάτευσης αποτελεί μέρος της εφαρμογής της κοινής δήλωσης που εξέδωσαν τον Ιούλιο οι πρόεδροι κ. Γιούνκερ και κ.Τραμπ. Ο πρέσβης κ. Λαϊτχάιζερ και εγώ έχουμε ήδη συναντηθεί αρκετές φορές στην εκτελεστική ομάδα εργασίας, και έχω καταστήσει απολύτως σαφές ότι η ΕΕ έχει δεσμευθεί να τηρήσει από την πλευρά της τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των δύο προέδρων. Αυτές οι δύο προτεινόμενες οδηγίες διαπραγμάτευσης θα επιτρέψουν στην Επιτροπή να εργαστεί για την άρση των δασμολογικών και μη δασμολογικών φραγμών στο διατλαντικό εμπόριο βιομηχανικών προϊόντων, η οποία αποτελεί βασικό στόχο της κοινής δήλωσης του Ιουλίου.»

Ιστορικό

Η Επιτροπή από το 2015 άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι εμπορικές διαπραγματεύσεις, καθιστώντας τες πιο ανοικτές και με λιγότερους αποκλεισμούς, και θεσπίζοντας ένα υψηλότερο επίπεδο διαφάνειας. Η δημοσίευση των σχεδίων διαπραγματευτικών εντολών, όπως υποβλήθηκαν στα κράτη μέλη, και οποιασδήποτε άλλης διαπραγματευτικής πρότασης αποτελεί σημαντική παράμετρο αυτής της προσέγγισης.

Περισσότερες πληροφορίες

Τα σχέδια των διαπραγματευτικών εντολών είναι διαθέσιμα στη ιστοσελίδα της Επιτροπής:

Εγχειρίδιο Εργατικού Δικαίου - Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις Η έκδοση
Το δικαίωμα ιδιοκτησίας και η αναγκαστική απαλλοτρίωση -Κατ άρθρο ερμηνεία

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send