logo-print

Προσωπικά δεδομένα: Πρόστιμο σε εφημερίδα για δημοσιοποίηση ονομάτων και φωτογραφιών αστυνομικών στο αεροδρόμιο Λάρνακας

Και προειδοποίηση σε τηλεοπτικό σταθμό για τη δημοσίευση ευαίσθητων δεδομένων σε τηλεοπτική εκπομπή

25/02/2019

26/02/2019

Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και Ευθύνη για Αποζημίωση

Στην επιβολή διοικητικού προστίμου σε εφημερίδα για τη δημοσιοποίηση ονομάτων και φωτογραφιών αστυνομικών-ανακριτών σε αεροδρόμιο προχώρησε το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στο Γραφείο της Ειτρόπου υποβλήθηκε καταγγελία από δύο αστυνομικούς εναντίον της εφημερίδας «Πολίτης» για παράνομη αποκάλυψη των ονομάτων και των φωτογραφιών τους σε δημοσίευμα ημερομηνίας 17.06.2018.

Το δημοσίευμα, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, αφορούσε κατ’ ισχυρισμό ταλαιπωρία και αχρείαστη και παράνομη κράτηση πολίτη, και αποκάλυπτε τα ονόματα και τις φωτογραφίες των δύο εμπλεκόμενων στην υπόθεση αστυνομικών-ανακριτών καθώς και τη φωτογραφία τρίτου αστυνομικού-ανακριτή.

Η Επίτροπος έκρινε ότι ο επιδιωκόμενο σκοπός θα μπορούσε να επιτευχθεί κάνοντας αναφορά μόνο στα αρχικά του ονοματεπώνυμου τους και/ή τα πρόσωπα τους να είναι θολωμένα και/ή να δημοσιεύονταν φωτογραφίες που είχαν τραβηχτεί από μακρινή απόσταση, ούτως ώστε να ήταν αδύνατη η αναγνώριση των απεικονιζόμενων προσώπων, ενέργειες οι οποίες δεν θα επέφεραν οποιαδήποτε αλλαγή στη φύση της υπόθεσης.

Μετά από επιστολή που στάλθηκε στην εφημερίδα «Πολίτης», στις 18 Οκτωβρίου 2018 για ανακοίνωση της εκ πρώτης όψεως παραβίασης του Κανονισμού 2016/679, με απόφαση ημερ. 9 Ιανουαρίου 2019, επιβλήθηκε στην εφημερίδα «Πολίτης», υπό την ιδιότητα της ως υπεύθυνου επεξεργασίας αρχείου, η χρηματική ποινή των €10,000 για τη διάπραξη παράβασης της υποχρέωσης της εκ των άρθρων 5(1)(γ) και 6 του Κανονισμού.

Επειδή η ισορρόπηση μεταξύ της ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος προστασίας της ιδιωτικής ζωής απαιτεί ιδιαίτερο χειρισμό, για την λήψη της απόφασης της η Επίτροπος έλαβε υπόψη σχετικές αποφάσεις του Δικαστηρίου της ΕΕ και ιδιαίτερα την απόφαση The Bavarian Lager Co. Ltd κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), αποφάσεις άλλων αρχών όπως της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων και τον Κώδικας Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας της Κύπρου.

Η Εφημερίδα άσκησε προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον της απόφασης της Επιτρόπου.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση στο dataprotection.gov.cy

Δημοσίευση ευαίσθητων δεδομένων σε τηλεοπτική εκπομπή

Παράλληλα, το Γραφείο της Επιτρόπου ενημέρωσε σχετικά με καταγγελία που υποβλήθηκε από ασθενή ότι ο ιατρός του χρησιμοποίησε φωτογραφία του προσώπου του σε τηλεοπτική εκπομπή ενημερωτικής φύσεως για θέματα υγείας, και στην οποία είχε τοποθετηθεί μαύρη οριζόντια επικάλυψη πάνω στα μάτια με σκοπό να αποκρύψει την ταυτότητα του.

Ο ασθενής ισχυρίστηκε ότι άτομα του οικογενειακού και επαγγελματικού του περιβάλλοντος τον είχαν αναγνωρίσει.

Η Επίτροπος έκρινε ότι, παρόλο που ο ιατρός είχε πάρει μέτρα για την απόκρυψη της ταυτότητας του ασθενούς, εντούτοις η επικάλυψη καλύπτει ένα μικρό σημείο του προσώπου κάνοντας πιθανή την έμμεση εξακρίβωση και ταυτοποίηση του υποκειμένου των δεδομένων από άτομα τα οποία έχουν συχνή επαφή μαζί του και αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, εμπίπτοντας στις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του ΓΚΠΔ για την ταυτοποίηση προσώπου.

Μετά από επιστολή που στάλθηκε στο ιατρό στις 18/01/2018 για ανακοίνωση της εκ πρώτης όψεως παραβίασης του Κανονισμού 2016/679, στις 14/01/2019 του επιβλήθηκε προειδοποίηση όπως, στο μέλλον, όταν δημοσιεύει φωτογραφίες ασθενών, επικαλύπτει το πρόσωπο τους ή άλλα χαρακτηριστικά, με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει υπόνοια, καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, αποκάλυψης της ταυτότητας τους.

Το δικαίωμα ιδιοκτησίας και η αναγκαστική απαλλοτρίωση -Κατ άρθρο ερμηνεία

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία -Δ έκδοση - XII & 1889

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send