Στο Δικαστήριο της ΕΕ παραπέμπεται η Ελλάδα για τους περιορισμούς στις υπηρεσίες διαμεσολάβησης

Οι απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας σχετικά με τη νομική μορφή και τη μετοχική δομή των παρόχων κατάρτισης αντιτίθενται στην ελευθερία εγκατάστασης

05/05/2017

30/12/2017

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον λόγο ότι η ελληνική νομοθεσία για τους παρόχους υπηρεσιών κατάρτισης υποψήφιων διαμεσολαβητών και για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων διαμεσολαβητή που αποκτήθηκαν σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ προσκρούει στο ενωσιακό δίκαιο.

Η διαμεσολάβηση συνιστά διαδικασία με την οποία δύο ή περισσότερα μέρη επιχειρούν να επιλύσουν τη διαφορά τους με τη συνδρομή διαμεσολαβητή.

Στην Ελλάδα, μόνο εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν συσταθεί από τουλάχιστον έναν ελληνικό δικηγορικό σύλλογο και ένα από τα ελληνικά επιμελητήρια δικαιούνται να παρέχουν κατάρτιση σε υποψήφιους διαμεσολαβητές.

Διαβάστε επίσης: Εκ βάθρων μεταρρύθμιση του θεσμού της διαμεσολάβησης (Σχέδιο Νόμου)

Η Επιτροπή κρίνει ότι οι εν λόγω απαιτήσεις σχετικά με τη νομική μορφή και τη μετοχική δομή αντιτίθενται στην ελευθερία εγκατάστασης (άρθρο 49 ΣΛΕΕ) καθώς και στην οδηγία για τις υπηρεσίες (άρθρο 15 της οδηγίας 2006/123/ΕΚ).

Η Επιτροπή κρίνει επίσης ότι στην Ελλάδα η αναγνώριση των προσόντων που έχουν αποκτήσει οι διαμεσολαβητές σε άλλα κράτη μέλη υπόκεινται σε όρους που είναι δυσανάλογοι και που εισάγουν διακρίσεις.

Οι εν λόγω όροι είναι ασύμβατοι με την ελευθερία εγκατάστασης (άρθρο 49 ΣΛΕΕ), την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων (άρθρο 45 ΣΛΕΕ) και την οδηγία για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (οδηγία 2005/36/ΕΚ).

Καθώς η Ελλάδα δεν έχει θεσπίσει τα απαραίτητα μέτρα για την ευθυγράμμιση της νομοθεσίας της με τους ενωσιακούς κανόνες σε συνέχεια της αιτιολογημένης γνώμης της Επιτροπής του Φεβρουαρίου του 2016, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύνδεση στο Lawspot

Enter your e-mail address or username.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
logo

Δεν έχετε λογαριασμό;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Lawspot ανεξαρτήτως ιδιότητας, ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή και απλός χρήστης, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Αν είστε δικηγόρος, με την εγγραφή σας στο Lawspot.gr κερδίζετε σημαντικά οφέλη. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.

send