logo-print

16 θέσεις ασκούμενων δικηγόρων στην Περιφέρεια Αττικής

Αιτήσεις από 31 Ιανουαρίου έως 9 Φεβρουαρίου

01/02/2018

01/02/2018

Sakkoulas Online A2

Sakkoulas Online A2

Sakkoulas Online A2

Sakkoulas Online A2

Η Περιφέρεια Αττικής προσκαλεί τους υποψήφιους δικηγόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής, για διάρκεια έξι (6) μηνών, να υποβάλουν την αίτησή τους εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης (30 Ιανουαρίου 2018) στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής (www.patt.gov.gr), ήτοι από την 31η Ιανουαρίου έως και την 9η Φεβρουαρίου 2018.

Το χρονικό διάστημα της άσκησής τους έχει οριστεί σε έξι (6) μήνες, µε δυνατότητα παράτασης επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών, για τους υποψηφίους της κατηγορίας Α΄, μετά από σχετική αίτηση του υποψηφίου και την αποδοχή της από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα µε τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του Ν. 4194/2013.

Την προσεχή περίοδο, η εξάμηνη άσκηση των υποψηφίων δικηγόρων ξεκινά από 15 Μαρτίου 2018 και λήγει στις 14 Σεπτεμβρίου 2018.

Το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης των ασκούμενων ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες, ανάλογα µε τις ανάγκες των Γραφείων του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής 3 Υποστήριξης.

Για κάθε ασκούμενο δικηγόρο θα οριστεί με απόφαση Περιφερειάρχη ως υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και εν γένει της άσκησης δικηγόρος της Περιφέρειας Αττικής που υπηρετεί στο Γραφείο στο οποίο απασχολείται ο ασκούμενος.

Η μηνιαία αποζημίωση των ασκούμενων δικηγόρων ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ.

Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις παρά µόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος έκαστου ημερολογιακού μηνός, µε βάση το παρουσιολόγιο, κατόπιν εντάλματος της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής.

Στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται στον ασκούμενο σχετική βεβαίωση από την Περιφερειάρχη Αττικής, κατόπιν εισηγητικού σημειώματος του δικηγόρου της Περιφέρειας Αττικής που έχει οριστεί ως υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και εν γένει της άσκησης.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής, οι ασκούμενοι δικηγόροι παύουν να ασκούνται ενώπιον άλλου δικηγόρου ή άλλου φορέα. 

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις των υποψηφίων της κατηγορίας Α’ υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή γίνεται µε δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί την Πέμπτη 1η Μαρτίου 2018 στη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Αττικής µε την παρουσία των ενδιαφερομένων.

Τα ονόματα των επιλεγέντων θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας (www.patt.gov.gr).

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ.

Αναγκαία Ομοδικία - Δομή και λειτουργία της ομοδικιακής δίκης XXII & 390

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Κατάχρηση δικαιώματος στο Κληρονομικό Δίκαιο - Συμβολές Αστικού Δικαίου Νο 7

ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send