logo-print

Ευρωκοινοβούλιο: «Δικαίωμα στην επισκευή» συσκευών, επιμήκυνση της διάρκειας ζωής των καταναλωτικών αγαθών και προώθηση κουλτούρας επαναχρησιμοποίησης

Το Ευρωκοινοβούλιο πιέζει προς την κατεύθυνση μιας περισσότερο “βιώσιμης” ενιαίας αγοράς στην ΕΕ

27/11/2020

28/11/2020

Δικαιοδοσία και Εκτέλεση επί διασυνοριακών ευρπωαϊκών οικογενειακών διαφορών

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δικαιοδοσία και Εκτέλεση επί διασυνοριακών ευρπωαϊκών οικογενειακών διαφορών

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος

  • Ενθάρρυνση βιώσιμων καταναλωτικών επιλογών και προώθηση μιας κουλτούρας επαναχρησιμοποίησης
  • Βελτίωση της δυνατότητας επισκευής και επιμήκυνση της διάρκειας ζωής των προϊόντων
  • Αίτημα για κοινό φορτιστή για λιγότερα ηλεκτρονικά απόβλητα
  • Χρειάζονται δομικές αλλαγές, από την παραγωγή και τις δημόσιες συμβάσεις μέχρι τη διαφήμιση και τη διαχείριση αποβλήτων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) επιθυμεί να ενισχύσει τη βιωσιμότητα προωθώντας την επαναχρησιμοποίηση και τις επισκευές και αντιμετωπίζοντας πρακτικές που μειώνουν τη διάρκεια ζωής των προϊόντων.

Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια του ΕΚ ενέκρινε, την Τετάρτη, 25-11-2020, ψήφισμα για μια πιο βιώσιμη ενιαία αγορά με 395 ψήφους υπέρ, 94 ψήφους κατά και 207 αποχές.

Οι ευρωβουλευτές ζητούν από την Επιτροπή να χορηγήσει στους καταναλωτές το «δικαίωμα στην επισκευή», καθιστώντας τις επισκευές περισσότερο ελκυστικές, συστηματικές και οικονομικά αποδοτικές. Για τον σκοπό αυτό, προτείνουν να επεκταθούν οι εγγυήσεις, να θεσπιστούν εγγυήσεις για τα ανταλλακτικά, ή ακόμη να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις επισκευές και τη συντήρηση.

Υπογραμμίζουν επίσης την ανάγκη να στηριχθούν περισσότερο οι αγορές μεταχειρισμένων αγαθών, ενθαρρύνουν τη βιώσιμη παραγωγή και ζητούν τη λήψη μέτρων για να αντιμετωπιστούν οι πρακτικές που μειώνουν τη διάρκεια ζωής των προϊόντων. Επαναλαμβάνουν το αίτημά τους σχετικά με τη θέσπιση ενός κοινού συστήματος φόρτισης φορητών συσκευών προκειμένου να μειωθούν τα ηλεκτρονικά απόβλητα, και ενθαρρύνουν την επισήμανση των προϊόντων βάσει του βαθμού ανθεκτικότητάς τους (π.χ. με έναν μετρητή χρήσης και με σαφείς πληροφορίες σχετικά με την εκτιμώμενη διάρκεια ζωής του προϊόντος).

Άρση των εμποδίων στην επισκευή, τη μεταπώληση και την επαναχρησιμοποίηση

Προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι βιώσιμες επιχειρηματικές και καταναλωτικές επιλογές, οι ευρωβουλευτές τονίζουν την ανάγκη για περισσότερο βιώσιμες δημόσιες επενδύσεις, καθώς και για υπεύθυνη εμπορική προώθηση και διαφήμιση. Για παράδειγμα, όταν οι διαφημίσεις προβάλλουν φιλικά προς το περιβάλλον χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, οι ισχυρισμοί τους θα πρέπει να τεκμηριώνονται βάσει κοινών κριτηρίων, παρόμοιων με αυτά που ισχύουν για τις πιστοποιήσεις οικολογικού σήματος. Στο ψήφισμα ζητείται επίσης να ενισχυθεί ο ρόλος του οικολογικού σήματος της ΕΕ, ώστε να αυξηθεί η χρήση του από τη βιομηχανία και η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών.

Τέλος, το κείμενο που εγκρίθηκε προτείνει νέους κανόνες για τη διαχείριση των αποβλήτων και ζητεί να αρθούν τα νομικά εμπόδια στην επισκευή, τη μεταπώληση και την επαναχρησιμοποίηση, με οφέλη επίσης για την αγορά δευτερογενών πρώτων υλών.

Δήλωση

«Έφτασε η στιγμή να χρησιμοποιηθούν οι στόχοι της Πράσινης Συμφωνίας ως θεμέλιο μιας ενιαίας αγοράς που θα προωθεί βιώσιμα προϊόντα και υπηρεσίες βάσει σχεδίου. Για να επιτευχθεί αυτό, χρειαζόμαστε ένα ολοκληρωμένο σύνολο κανόνων που θα διευκολύνει τη λήψη σαφών και απλών αποφάσεων, αντί για τεχνικές τροποποιήσεις που στερούνται πολιτικού θάρρους και προκαλούν σύγχυση τόσο στους καταναλωτές όσο και στις επιχειρήσεις. Εγκρίνοντας την παρούσα έκθεση, το ΕΚ έστειλε ένα σαφές μήνυμα: η εναρμονισμένη υποχρεωτική σήμανση που αναφέρει τη διάρκεια ζωής και την αντιμετώπιση της πρόωρης απαξίωσης σε επίπεδο ΕΕ είναι ο δρόμος προς τα εμπρός». δήλωσε ο εισηγητής David Cormand (Πράσινοι/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία, Γαλλία).

Σχετικές πληροφορίες

Γίνεται υπόμνηση ότι, σύμφωνα με έκθεση του Ευρωβαρόμετρου, το 77% των πολιτών της ΕΕ θα προτιμούσαν να επισκευάζουν τις συσκευές τους και όχι να τις αντικαθιστούν. Το 79% των πολιτών πιστεύει ότι οι κατασκευαστές θα πρέπει να είναι υποχρεωμένοι να διευκολύνουν την επισκευή των ψηφιακών συσκευών ή την αντικατάσταση μεμονωμένων εξαρτημάτων τους.

Το πλήρες κείμενο του ψηφίσματος είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΕΚ (europarl.europa.eu)

Η παραγραφή των εγκλημάτων στο ουσιαστικό ποινικό δίκαιο

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Αγωγή περί κλήρου
send