logo-print

Μείωση 16% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου πρέπει να πετύχει η Ελλάδα έως το 2030 (Ευρωκοινοβούλιο)

Ο κανονισμός της ΕΕ για τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου εφαρμόζει τις δεσμεύσεις της Συμφωνίας του Παρισιού

13/02/2018

13/02/2018

Διεθνής εμπορική διαιτησία - Τόμος Ι -Β έκδοση
H ένωση δικαίου

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ: εθνικοί στόχοι για το 2030

Ο κανονισμός για τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου θέτει εθνικούς στόχους στα κράτη μέλη και εφαρμόζει τις δεσμεύσεις της Συμφωνίας του Παρισιού.

Τι λέει ο κανονισμός για τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις εκπομπών των αερίων;

Τον Οκτώβριο του 2014, το Συμβούλιο υιοθέτησε πλαίσιο για τις πολιτικές της ΕΕ που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια κατά την περίοδο 2020-2030.

Το πλαίσιο 2030, θέτει δεσμευτικό στόχο για την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ κατά τουλάχιστον 40% κάτω των επιπέδων του 1990 έως το 2030, με τη μείωση σε τομείς όπως οι μεταφορές, η γεωργία, οι υποδομές και η διαχείριση αποβλήτων να ανέρχεται στο 30% μέχρι το 2030 σε σύγκριση με το 2005.

Περίπου το 60% των συνολικών εκπομπών της ΕΕ προέρχεται από αυτούς τους τομείς.

Ο κανονισμός, καθορίζει υποχρεωτικούς στόχους στις ετήσιες μειώσεις των εκπομπών για τις χώρες της ΕΕ, για την περίοδο 2013-2030, έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι όλα τα κράτη μέλη θα συμμετέχουν στις προσπάθειες για μείωση των εκπομπών στους τομείς που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Τώρα το Κοινοβούλιο εργάζεται πάνω σε ένα νέο κανονισμό, που θα αποτελέσει το διάδοχο του προηγούμενου κανονισμού.

Η πρόταση καθορίζει τις ελάχιστες συνεισφορές των χωρών της ΕΕ στις μειώσεις των εκπομπών την περίοδο 2021-2030, καθώς και τους κανόνες για τον καθορισμό των ετήσιων κατανομών εκπομπών αλλά και τον τρόπο αξιολόγησης της προόδου.

Ποιοί είναι οι προτεινόμενοι εθνικοί στόχοι;

Η δυνατότητα περικοπής εκπομπών διαφέρει από χώρα σε χώρα, για αυτό ο καθορισμός των στόχων βασίζεται στο ΑΕΠ της κάθε χώρας. Οι στόχοι για το 2030, κυμαίνονται από 0% έως 40%, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2005 και είναι εναρμονισμένοι με τον γενικό στόχο της ΕΕ για μείωση των εκπομπών κατά 30%.                                   

Χώρα Στόχος 2030

Λουξεμβούργο -40%

Σουηδία -40%

Δανία -39%

Φινλανδία -39%

Γερμανία -38%

Γαλλία -37%

Βρετανία -37%

Ολλανδία -36%

Αυστρία -36%

Βέλγιο -35%

Ιταλία -33%

Ιρλανδία -30%

Ισπανία -26%

Κύπρος -24%

Μάλτα -19%

Πορτογαλία -17%

Ελλάδα -16%

Σλοβενία -15%

Τσεχία -14%

Εσθονία -13%

Σλοβακία -12%

Λιθουανία -9%

Πολωνία -7%

Κροατία -7%

Ουγγαρία -7%

Λετονία -6%

Ρουμανία -2%

Βουλγαρία 0%

Θα δημιουργηθεί απόθεμα ασφαλείας συνολικού ύψους 105 εκατομμυρίων τόνων, ισοδύναμου CO2, που θα είναι διαθέσιμο το 2032.

Στόχος είναι να βοηθήσει τις λιγότερο εύπορες χώρες της ΕΕ να επιτύχουν τους στόχους τους. Το απόθεμα θα είναι διαθέσιμο μόνο εάν η ΕΕ επιτύχει τον στόχο που έχει θέσει για το 2030 και μόνο κάτω από πολύ αυστηρές προϋποθέσεις.

Ωστόσο, θα υπάρχει κάποια ευελιξία, καθώς για παράδειγμα τα κ-μ θα μπορούν να δανείζονται, να μεταφέρουν ετήσιες κατανομές εκπομπών μεταξύ τους, από τον ένα χρόνο στον άλλο.

Τι προτείνει το Κοινοβούλιο;

Οι ευρωβουλευτές προτείνουν τη μείωση των εκπομπών κατά 80% σε σχέση με το 2005 μέχρι το 2050, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι θα υπάρχει μακροχρόνιος σχεδιασμός.

Επίσης, θέλουν να παρέχουν καλύτερη στήριξη στις οικονομικά ασθενέστερες χώρες.

Επόμενα βήματα

Το ΕΚ αποφασίζει για το μέλλον των νέων κανόνων στην ολομέλεια του Απριλίου.

Πηγή: europarl.europa.eu
Ερμηνεία κατ΄ άρθρo του ΚΝ 489/1976 περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης"

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

Αθέτηση ρήτρας παρεκτάσεως αποκλειστικής διεθνούς δικαιοδοσίας και αποζημιωτική ευθύνη - Σειρά Μελέτες ΕΡΜΕΚ Νο 8

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ