logo-print

Νέα προσέγγιση της Κομισιόν για την κατάργηση των χρεώσεων roaming

Κανένα όριο στους καταναλωτές, ούτε στη διάρκεια ούτε στη συχνότητα, κατά τη χρήση των κινητών συσκευών όταν βρίσκονται σε άλλη χώρα της ΕΕ

24/09/2016

16/11/2017

Διεθνής εμπορική διαιτησία - Τόμος Ι -Β έκδοση
Δικαιοδοσία και Εκτέλεση επί διασυνοριακών ευρπωαϊκών οικογενειακών διαφορών

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Πριν λίγες μέρες το Σώμα των επιτρόπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξε σε ένα αναθεωρημένο σχέδιο κανόνων, προκειμένου να αποφευχθούν οι καταχρήσεις στο πλαίσιο της κατάργησης των τελών περιαγωγής τον Ιούνιο του 2017.

Συγκεκριμένα, οι Επίτροποι συμφώνησαν ότι δεν θα πρέπει να επιβάλλεται στους καταναλωτές κανένα όριο, ούτε στη διάρκεια ούτε στη συχνότητα, κατά τη χρήση των κινητών τους συσκευών όταν βρίσκονται σε άλλη χώρα της ΕΕ, ενώ ταυτόχρονα, η νέα θα πρέπει να υπάρχουν ισχυρές διασφαλίσεις για την προστασία των παρόχων από δυνητικές καταχρήσεις.

Διαβάστε επίσης: Τέλος στις χρεώσεις roaming από το 2017

Οι διασφαλίσεις αυτές θα βασίζονται στην αρχή της χώρας κατοικίας ή των σταθερών δεσμών που έχουν οι Ευρωπαίοι καταναλωτές με ένα άλλο κράτος μέλος της ΕΕ (π.χ., συχνή και παρατεταμένη διαμονή στο κράτος μέλος του παρόχου της περιαγωγής).

Σύμφωνα με το σχέδιο κανόνων που συζήτησε το Σώμα των επιτρόπων, οι ταξιδιώτες με κινητή συσκευή η οποία έχει κάρτα SIM του κράτους μέλους όπου κατοικούν ή με το οποίο διατηρούν σταθερούς δεσμούς, θα μπορούν να την χρησιμοποιούν σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ, με τις ίδιες χρεώσεις που ισχύουν στη χώρα τους.

Για παράδειγμα, «σταθερούς δεσμούς» με ένα άλλο κράτος μέλος έχουν οι εργαζόμενοι που ταξιδεύουν, οι απόδημοι που επισκέπτονται συχνά την πατρίδα τους ή οι φοιτητές του προγράμματος Erasmus.

Διαβάστε επίσης: Συνήγορος Καταναλωτή: Προσοχή στις χρεώσεις περιαγωγής (roaming)

Οι Ευρωπαίοι θα πληρώνουν τις κλήσεις, την αποστολή μηνυμάτων ή τη σύνδεση με το διαδίκτυο από τις κινητές τους συσκευές με την εγχώρια τιμή και θα έχουν πλήρη πρόσβαση σε άλλα τμήματα της συνδρομής τους (π.χ. μηνιαία δέσμη δεδομένων).

Οι επίτροποι θα εγκρίνουν την τελική πρόταση μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2016, μετά από διαβούλευση με τον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC), τα κράτη μέλη και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Διασφαλίσεις για τους παρόχους

1) Διασφαλίσεις έναντι καταχρήσεων, με βάση τον τόπο κατοικίας ή τους σταθερούς δεσμούς με χώρα της ΕΕ

Η περιαγωγή είναι για τους ταξιδιώτες. Το νέο σχέδιο δίνει στους παρόχους τη δυνατότητα να ελέγχουν το προφίλ χρήσης προκειμένου να αποφεύγεται η κατάχρηση του μηχανισμού «Περιαγωγή σαν στο σπίτι σας». Στα κριτήρια περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

- ασήμαντη εγχώρια κίνηση σε σύγκριση με την κίνηση περιαγωγής·

- μεγάλη περίοδος αδράνειας μιας συγκεκριμένης κάρτας SIM σε συνδυασμό με τη χρήση της κυρίως, αν όχι αποκλειστικά, με περιαγωγή·

- συνδρομή και διαδοχική χρήση πολλαπλών καρτών SIM από τον ίδιο πελάτη, με περιαγωγή.

Στις περιπτώσεις αυτές, οι πάροχοι θα πρέπει να ειδοποιούν τους χρήστες τους. Μόνον εφόσον ισχύουν αυτά τα κριτήρια, οι πάροχοι θα μπορούν να εφαρμόζουν μικρές προσαυξήσεις (η Επιτροπή πρότεινε μέγιστη προσαύξηση 0,04€ το λεπτό ανά κλήση, 0,01€ ανά SMS και 0,0085€ ανά MB). Σε περίπτωση διαφωνίας, πρέπει να κινούνται διαδικασίες καταγγελίας από τον πάροχο. Αν η διαφορά συνεχίζεται, ο πελάτης μπορεί να υποβάλλει καταγγελία στην εθνική ρυθμιστική αρχή η οποία θα διευθετεί το θέμα.

Οι καταχρήσεις μπορεί επίσης να σχετίζονται με τη μαζική αγορά και μεταπώληση καρτών SIM για μόνιμη χρήση εκτός της χώρας έκδοσής τους από τον εκεί πάροχο. Στην περίπτωση αυτή, ο πάροχος θα μπορεί να λαμβάνει άμεσα και αναλογικά μέτρα, ενημερώνοντας ταυτόχρονα την εθνική ρυθμιστική αρχή.

2) Διασφαλίσεις σε περίπτωση έκτακτων περιστάσεων στις εγχώριες αγορές

Σε περίπτωση αύξησης των τιμών σε μια συγκεκριμένη αγορά, ή άλλων αρνητικών επιπτώσεων για τους εγχώριους καταναλωτές, οι πάροχοι θα μπορούν να εξέλθουν από τον μηχανισμό «Περιαγωγή σαν στο σπίτι σας», γεγονός που θα τους επιτρέπει, εφόσον το εγκρίνει η εθνική ρυθμιστική αρχή, να εφαρμόζουν προσωρινά τις ίδιες μικρές προσαυξήσεις (η Επιτροπή πρότεινε μέγιστη προσαύξηση 0,04€ το λεπτό ανά κλήση, 0,01€ ανά SMS και 0,0085€ ανά MB). Οι πάροχοι θα πρέπει να αποδεικνύουν βάσει στοιχείων ότι ο μηχανισμός «Περιαγωγή σαν στο σπίτι σας» έθετε σε κίνδυνο το εγχώριο μοντέλο τους τιμολόγησης.

Δίκαιο εμπορικών δικαιοπραξιών/Αξιόγραφα-Ασφαλιστικό

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ

ΕΦΗ ΤΖΙΒΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Πολυκώδικας - Απρίλιος 2023

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ