logo-print

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την λειτουργία επιχειρήσεων επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων

Διαπιστώσεις και προτάσεις από τον Συνήγορο του Πολίτη

10/02/2016

29/01/2018

Sakkoulas Online A5

Sakkoulas Online A5

Το δίκαιο της ενέργειας μέσα από τη νομολογία του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΑΛΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κλιµάκιο ειδικών επιστηµόνων του Συνηγόρου του Πολίτη, παρουσίασε στα µέλη της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής µετά από πρόσκληση της Προέδρου, τις απόψεις του αναφορικά µε περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την λειτουργία επιχειρήσεων µεταποίησης αγροτικών προϊόντων.

Οι επιχειρήσεις αυτές (π.χ. τυροκοµεία, ελαιουργεία, πυρηνελαιουργεία) αν και αποτελούν τον κύριο κορµό µεταποίησης αγροτικών προϊόντων, σχετίζονται µε παραβάσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα.

Οι διαπιστώσεις της Αρχής, απόρροια της πολυετούς ενασχόλησής της µε το θέµα είναι οι εξής:

  • Παρατηρείται λειτουργία επιχειρήσεων σε περιοχές όπου οι θεσµοθετηµένες χρήσεις γης δεν την επιτρέπουν.
  • Διαπιστώνεται υπερσυγκέντρωση µονάδων σε συγκεκριµένες περιοχές, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες και η φέρουσα ικανότητά τους.
  • Εµφανίζεται καθυστέρηση θεσµοθέτησης των αναγκαίων χώρων υποδοχής.
  • Πληθώρα επιχειρήσεων, λειτουργεί χωρίς τις νόµιµες άδειες και εγκρίσεις ή καθ’ υπέρβαση αυτών και κατά παράβαση της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και χωρίς τις κατάλληλες εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων.
  • Καταγράφεται επέκταση των µονάδων ή και αύξηση της παραγωγικότητάς τους, ανάλογα µε την αντίστοιχη αύξηση πρωτογενούς παραγωγής, ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις της τοπικής οικονοµίας χωρίς, όµως, να έχουν εκδοθεί οι προβλεπόµενες άδειες.
  • Αµφισβητείται η επάρκεια των Πρότυπων Περιβαλλοντικών ∆εσµεύσεων (ΠΠ∆) για τις δραστηριότητες που κατατάσσονται στη Β κατηγορία ως προς την περιβαλλοντική τους αδειοδότηση.
  • Η Διοίκηση αδυνατεί ή καθυστερεί να προβεί στον έλεγχο της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της άδειας.
  • Παρατηρείται ανοχή εκ µέρους των ελεγκτικών αρχών προς τις υφιστάµενες µη αδειοδοτηµένες επιχειρήσεις.

Ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει τα εξής:

1. Έλεγχο/αυτοψία από την αδειοδοτούσα Αρχή πριν τη λειτουργία για την τήρηση των προδιαγραφών της επιχείρησης.

2. Συστηµατικό έλεγχο, παρακολούθηση και επανέλεγχο εντός της µεταποιητικής περιόδου.

3. Επιβολή κυρώσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, η οποία δεν πρέπει να επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης αλλά να αποτελεί δέσµια υποχρέωση των ελεγκτικών µηχανισµών. ∆ιαφορετικά δεν δηµιουργούνται κίνητρα για συµµόρφωση.

4. Επανεκτίµηση των ΠΠ∆ και προσπάθεια εφαρµογής της καλύτερης διαθέσιµης τεχνολογίας για την επεξεργασία των αποβλήτων.

5. Οργάνωση χώρων υποδοχής οµοειδών δραστηριοτήτων, ώστε να υπάρχει κεντρική µονάδα επεξεργασίας αποβλήτων, η οποία να είναι και οικονοµικά βιώσιµη.

Ολόκληρη την αναφορά του Συνηγόρου του Πολίτη μπορείτε να βρείτε εδώ.

ΕΣΔΑ Κατ΄άρθρο ερμηνεία

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τελευταία Συντάγματα Κατ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΖΟΣ

send