logo-print

Σταθερά στις πρώτες θέσεις η Ελλάδα σε σχέση με την εναρμόνιση με το δίκαιο της ΕΕ (Πίνακες)

Ωστόσο, παραμένουν αρκετές οι διαδικασίες κατά της Ελλάδας ενώπιον του Δικαστηρίου της ΕΕ

10/07/2019

15/07/2019

ΕΣΔΑ Κατ΄άρθρο ερμηνεία

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Διεθνής εμπορική διαιτησία - Τόμος Ι -Β έκδοση

Στην ετήσια έκθεση για την παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δημοσιεύθηκε πριν λίγες ημέρες, παρατίθενται οι ενέργειες της Επιτροπής για τον έλεγχο και την επιβολή του δικαίου της ΕΕ το 2018.

Ο ηλεκτρονικός πίνακας αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς, που δημοσιεύθηκε την ίδια ημέρα, αξιολογεί τις επιδόσεις των χωρών της ΕΕ και του ΕΟΧ στην ενιαία αγορά της ΕΕ και εντοπίζει τις αδυναμίες που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με την καταβολή μεγαλύτερων προσπαθειών από τις χώρες και την Επιτροπή.

Τον Νοέμβριο του 2018 η Επιτροπή παρουσίασε νέα εκτίμηση των εμποδίων που έχουν απομείνει στην ενιαία αγορά και κάλεσε τα κράτη μέλη να επαγρυπνούν όσον αφορά την υλοποίηση, την εφαρμογή και την επιβολή των κανόνων της ΕΕ και να μην θέτουν νέα εμπόδια.

Για παράδειγμα, από τις εκπομπές καυσαερίων από τα αυτοκίνητα μέχρι το ηλεκτρονικό εμπόριο, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέχρι τον τομέα των υπηρεσιών, και σε πολλούς άλλους τομείς.

Ετήσια έκθεση για την παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ το 2018

Η ετήσια έκθεση για το 2018 δείχνει ελαφρά αύξηση (κατά 0,8 %) των εκκρεμών υποθέσεων επί παραβάσει σε σύγκριση με τις 1559 υποθέσεις το 2017. Έτσι, ο αριθμός των υποθέσεων επί παραβάσει, αφού έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο πενταετίας το 2016, άρχισε να σταθεροποιείται στο 5 % το 2018.

Μεταξύ άλλων, οι κύριοι τομείς πολιτικής αφορούσαν το περιβάλλον, την κινητικότητα και τις μεταφορές, καθώς και την εσωτερική αγορά, τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ. Κάθε φορά που δεν εφαρμόζεται ορθά το δίκαιο της ΕΕ οι πολίτες και οι επιχειρήσεις στερούνται τα δικαιώματα και τα πλεονεκτήματα που διαθέτουν βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου.

Όσον αφορά τις υποθέσεις καθυστερημένης μεταφοράς, η Κύπρος, το Βέλγιο, και η Ισπανία είχαν τον μεγαλύτερο αριθμό εκκρεμών υποθέσεων, ενώ τον μικρότερο αριθμό εκκρεμών υποθέσεων είχαν η Εσθονία, η Δανία και η Ιταλία.

Η Ισπανία, η Ιταλία και η Γερμανία είχαν τον μεγαλύτερο αριθμό εκκρεμών υποθέσεων για μη ορθή μεταφορά και/ή εσφαλμένη εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, ενώ η Εσθονία είχε τον χαμηλότερο συνολικό αριθμό εκκρεμών υποθέσεων πέρυσι.

Οι τομείς πολιτικής στους οποίους κινήθηκαν οι περισσότερες νέες διαδικασίες επί παραβάσει το 2018 ήταν η εσωτερική αγορά της ΕΕ, η βιομηχανία, η επιχειρηματικότητα και οι ΜΜΕ, καθώς και η κινητικότητα και οι μεταφορές.

Η θέση της Ελλάδας

Η Ελλάδα βρίσκεται στην τέταρτη θέση μεταξύ των κρατών μελών με τις περισσότερες ανοικτές διαδικασίες επί παραβάσει ενώπιον του Δικαστηρίου της ΕΕ στις 31/12/2018.

Οι περισσότερες διαδικασίες αφορούν σε ζητήματα υγείας, ασφάλειας τροφίμων, περιβάλλοντος και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Ωστόσο, η Ελλάδα βρίσκεται πιο χαμηλά αναφορικά με τις νέες ανοικτές διαδικασίες επί παραβάσει το 2018.

 

Όπως αναφέρει σε δελτίο τύπου της η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, η Ελλάδα, με έλλειμμα μεταφοράς 0.5%, βρίσκεται στις οκτώ πρώτες θέσεις, επίδοση καλύτερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 0.7%, και βεβαίως κάτω από το κατώφλι του ελλείμματος του 1%, που έχει τεθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 8-9 Μαρτίου 2007.

Επίσης, η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση στον δείκτη ορθής μεταφοράς των οδηγιών (0.4% έλλειμμα συμμόρφωσης, έναντι 0.8% του ευρωπαϊκού μέσου όρου), ενώ δεν έχει εκκρεμότητες με οδηγίες που έχουν καθυστερήσει πολύ να μεταφερθούν (άνω των 2 ετών).

Σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Συντονισμού, Θεσμικών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, από τις οδηγίες που περιλαμβάνονταν στο Scoreboard 2018, η Ελλάδα μετέφερε στο εθνικό της δίκαιο 26 οδηγίες: 9 με νόμο, 17 με υπουργικές αποφάσεις, και 3 με προεδρικά διατάγματα.

Οι σταθερά καλές επιδόσεις της χώρας μας αποδεικνύουν ότι η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων (Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και Υπουργεία) αποδίδει καρπούς και το σύστημα μεταφοράς του δευτερογενούς ευρωπαϊκού δικαίου στο εθνικό, παρότι έχει περιθώρια βελτίωσης, λειτουργεί με σωστό τρόπο και συμβάλει στην καλή λειτουργία και εικόνα της δημόσιας διοίκησης.

Πίνακας αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς 2019

Ο πίνακας αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς παρέχει μια λεπτομερή επισκόπηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόστηκαν οι κανόνες της ενιαίας αγοράς της ΕΕ στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) το 2018· πόσο ανοικτές και ολοκληρωμένες είναι ορισμένες αγορές· και πόσο συνέβαλαν τα κράτη μέλη ώστε μια σειρά από εργαλεία της ΕΕ να συμβάλουν στην καλύτερη λειτουργία της ενιαίας αγοράς.

Ανάλογα με τις επιδόσεις τους το 2018, τα κράτη μέλη έλαβαν 153 πράσινες, 137 κίτρινες και 59 κόκκινες κάρτες, οι οποίες χαρακτηρίζουν εξαιρετικές (πράσινο), μέσες (κίτρινο) ή κάτω από τον μέσο όρο (κόκκινο) επιδόσεις.

Η επισκόπηση δείχνει ότι, παρά την περαιτέρω επέκταση του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί σε ορισμένους τομείς πολιτικής από το 2017.

Ωστόσο, οι χώρες έλαβαν πιο πολλές κόκκινες κάρτες σε ορισμένους τομείς πολιτικής απ' ό, τι το προηγούμενο έτος. Για παράδειγμα, σχετικά με τον δίκαιο χαρακτήρα των συστημάτων δημόσιων συμβάσεων και την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Το ίδιο συνέβη και όσον αφορά τη συνεργασία σε διαδικασίες «EU pilots».

Γενικά, οι χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις ήταν η Πορτογαλία, η Σλοβακία, η Φινλανδία, η Σουηδία και η Λιθουανία , ενώ οι περισσότερες κόκκινες και κίτρινες κάρτες δόθηκαν στην Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα και το Λουξεμβούργο.

Δείτε αναλυτικά τις επιδόσεις της Ελλάδας στο πλαίσιο της Ενιαίας Αγοράς.

Πηγή: europa.eu
Η ελαττωματική καταγγελία και οι συνέπειές της

ΚΩΣΤΗΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ερμηνεία κατ΄ άρθρo του ΚΝ 489/1976 περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης"

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

send