logo-print

Στο στόχαστρο της Κομισιόν για τον ΦΠΑ στα σκάφη αναψυχής Ελλάδα και Κύπρος

Προειδοποιήσεις της Επιτροπής για τη μειωμένη βάση υπολογισμού του ΦΠΑ για τη χρηματοδοτική μίσθωση σκαφών αναψυχής

08/03/2018

08/03/2018

Το εφαρμοστέο δίκαιο ως προς τις έννομες συνέπειες των δικαστικών αποφάσεων - Μελέτες ΕΡΜΕΚ Νο 11
Δικαιοδοσία και Εκτέλεση επί διασυνοριακών ευρπωαϊκών οικογενειακών διαφορών

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2018

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μάλτα για μη είσπραξη του ορθού ποσού του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) σε ό,τι αφορά τη μίσθωση σκαφών αναψυχής.

Το θέμα αυτό μπορεί να προκαλέσει σημαντικές στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό, ενώ έγινε πολύς λόγος γι' αυτό πέρυσι με την ευκαιρία των διαρροών των «Paradise Papers».

Η υπόθεση των «Paradise Papers» έφερε στο φως εκτεταμένη φοροδιαφυγή ΦΠΑ στον τομέα των σκαφών αναψυχής, η οποία διευκολύνεται από ορισμένους εθνικούς κανόνες που δεν συνάδουν με το δίκαιο της ΕΕ. Εκτός από τις διαδικασίες επί παραβάσει που κίνησε σήμερα η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέφερε πρόσφατα ότι η νεοσυσταθείσα επιτροπή για την παρακολούθηση των «Paradise Papers» θα εξετάσει και το ζήτημα αυτό.

Ο Πιερ Μοσκοβισί, επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων, δήλωσε σχετικά: «Για να έχουμε δίκαιη φορολογία θα πρέπει να λαμβάνουμε μέτρα όπου αυτό είναι αναγκαίο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής στον τομέα του ΦΠΑ. Δεν μπορούμε να επιτρέπουμε αυτή την ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση που παρέχεται σε ιδιωτικά σκάφη, η οποία στρεβλώνει επίσης τον ανταγωνισμό στο ναυτιλιακό τομέα. Αυτού του είδους οι πρακτικές παραβιάζουν τη νομοθεσία της ΕΕ και πρέπει να σταματήσουν.»

Από την αρχή της θητείας της, η Επιτροπή Γιούνκερ πρωτοστατεί στον ευρωπαϊκό και διεθνή αγώνα κατά της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής. Σε ό,τι αφορά τον ΦΠΑ, οι πρόσφατες πρωτοβουλίες της Επιτροπής αποσκοπούν στη δημιουργία ενός ενιαίου χώρου ΦΠΑ στην ΕΕ, που θα είναι λιγότερο ευάλωτος στην απάτη, καθώς και στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Το πρόβλημα της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ δεν γνωρίζει σύνορα και μπορεί να επιλυθεί αποτελεσματικά μόνο με τις συντονισμένες, κοινές προσπάθειες των κρατών μελών.

Συγκεκριμένα, οι διαδικασίες επί παραβάσει που κινήθηκαν σήμερα αφορούν:

  • Τη μειωμένη βάση υπολογισμού του ΦΠΑ για τη χρηματοδοτική μίσθωση σκαφών αναψυχής – ένα γενικό καθεστώς ΦΠΑ που προβλέπεται από την Κύπρο, την Ελλάδα και τη Mάλτα. Ακόμα και αν οι σημερινοί κανόνες της ΕΕ για τον ΦΠΑ επιτρέπουν στα κράτη μέλη να μην φορολογούν την παροχή υπηρεσιών σε περίπτωση που η πραγματική χρήση του προϊόντος γίνεται εκτός ΕΕ, οι εν λόγω κανόνες δεν επιτρέπουν να εφαρμόζεται γενική κατ' αποκοπή μείωση χωρίς αποδεικτικά στοιχεία του τόπου όπου γίνεται η πραγματική χρήση. Η Μάλτα, η Κύπρος και η Ελλάδα έχουν θεσπίσει κατευθυντήριες γραμμές βάσει των οποίων όσο μεγαλύτερο είναι το σκάφος, τόσο λιγότερο θεωρείται ότι η χρηματοδοτική μίσθωση γίνεται σε ύδατα της ΕΕ, γεγονός που μειώνει σημαντικά τον εφαρμοστέο συντελεστή ΦΠΑ.
  • Την εσφαλμένη φορολόγηση, στην Κύπρο και τη Μάλτα, των αγορών σκαφών αναψυχής μέσω της λεγόμενης «μίσθωσης-αγοράς» (lease-purchase). Τόσο η νομοθεσία της Κύπρου όσο και η νομοθεσία της Μάλτας θεωρούν σήμερα τη μίσθωση σκαφών αναψυχής ως παροχή υπηρεσίας και όχι ως παροχή αγαθού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επιβάλλεται ο ΦΠΑ με τον κανονικό συντελεστή σε ένα μικρό ποσό της πραγματικής τιμής κόστους του σκάφους όταν αυτό τελικά αγοραστεί, ενώ το υπόλοιπο ποσό φορολογείται ως παροχή υπηρεσίας και με πολύ μειωμένο συντελεστή.

Τα 3 κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Αν δεν απαντήσουν εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποστείλει στις αρχές τους αιτιολογημένη γνώμη.

Πηγή: europa.eu
Πολιτειολογία
Τεχνητή νοημοσύνη, μεταφορές & ευθύνη των μεταφορέων στο Ελληνικό Δίκαιο
send