logo-print

Θέσεις ασκούμενων δικηγόρων τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (Ο.Π.ΕΚ.Ε.Π.Ε)

15/02/2023

15/02/2023

Δικαιοδοσία και Εκτέλεση επί διασυνοριακών ευρπωαϊκών οικογενειακών διαφορών

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

H ένωση δικαίου

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (Ο.Π.ΕΚ.Ε.Π.Ε) δημοσίευσε πρόσκληση για την άσκηση δύο (2) υποψηφίων δικηγόρων.

Αναλυτικά η πρόσκληση αφορά:

Ασκούμενους/ες δικηγόρους οι οποίοι/ες επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στη Νομική Υπηρεσία του Οργανισμού Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Προσανατολισμού & Εγγυήσεων – Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για χρονικό διάστημα μέχρι δώδεκα (12) μήνες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο β’ της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 4194/2013 (Α’ 208), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), να υποβάλουν την αίτησή τους εντός δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης (16-02-2023) της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.opekepe.gr.).

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει την Τρίτη 28-02-2023.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων συντάσσονται σύμφωνα με το σχετικό επισυναπτόμενο υπόδειγμα που χορηγεί ο Οργανισμός και υποβάλλονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ηλεκτρονικά στη διεύθυνση : athina.rodopoulou@opekepe.gr.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΩΡΑΡΙΟ- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ

• Ο αριθμός των υποψηφίων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στη Νομική Υπηρεσία του Οργανισμού, έχει οριστεί σε δύο (2) άτομα.

• Το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης των ασκούμενων ορίζεται σε επτάμιση (7,5) ώρες, σύμφωνα με τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και εν γένει της άσκησης είναι η Προϊσταμένη της Νομικής Υπηρεσίας του Οργανισμού.

• Η μηνιαία αποζημίωση των ασκούμενων δικηγόρων ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ και θα καταβάλλεται βάσει του παρουσιολογίου, από την Διεύθυνση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος εκάστου ημερολογιακού μηνός.

• Η δωδεκάμηνη άσκηση των υποψηφίων δικηγόρων ξεκινά από 06-03-2023 και λήγει 05-03-2024.

• Η άσκηση θα γίνεται στην Κεντρική Υπηρεσία-Νομική Υπηρεσία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., και στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται βεβαίωση στον ασκούμενο από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. 

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση.

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και Ευθύνη για Αποζημίωση
Διεθνής Εμπορική Διαιτησία Τόμος ΙΙ
send