logo-print

Νόμος 4512/2018

Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

17/01/2018

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

17/03/2018

Υπό κωδικοποίηση
Δίκαιο κεφαλαιαγοράς

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΤΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ζητήματα από την εφαρμογή του κανονισμού 1215/2012 για τη Διεθνή Δικαιοδοσία και την Εκτέλεση Αποφασεων

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΤΜΗΜΑ Α΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» - ΣΚΟΠΟΣ - ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 1 - Νόμος 4512/2018 - Σύσταση - Σκοπός - Κατάργηση της ΕΚΧΑ Α.Ε. και των Υποθηκοφυλακείων - Αρμοδιότητες

Άρθρο 2 - Νόμος 4512/2018 - Όργανα διοίκησης

Άρθρο 3 - Νόμος 4512/2018 - Διοικητικό Συμβούλιο Επιλογή - Διορισμός - Κωλύματα διορισμού Ασυμβίβαστα - Κωλύματα συμφερόντων - Υποχρεώσεις - Έκπτωση

Άρθρο 4 - Νόμος 4512/2018 - Αρμοδιότητες Προέδρου και Δ.Σ. - Λειτουργία Δ.Σ.

Άρθρο 5 - Νόμος 4512/2018 - Γενικός Διευθυντής και Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές του Φορέα Επιλογή - Διορισμός - Αρμοδιότητες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

Άρθρο 6 - Νόμος 4512/2018 - Πάγια και αναλογικά τέλη για την εγγραφή πράξεων

Άρθρο 7 - Νόμος 4512/2018 - Τέλη για την έκδοση και χορήγηση αντιγράφων, πιστοποιητικών και διαγραμμάτων

Άρθρο 8 - Νόμος 4512/2018 - Τρόπος πληρωμής των τελών Αποδόσεις του Φορέα στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.

Άρθρο 9 - Νόμος 4512/2018 - Βιβλία Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων

Άρθρο 10 - Νόμος 4512/2018 - Απαλλαγές από την καταβολή τελών - Μειωμένα τέλη

Άρθρο 11 - Νόμος 4512/2018 - Πόροι του Φορέα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Άρθρο 12 - Νόμος 4512/2018 - Διάρθρωση Φορέα

Άρθρο 13 - Νόμος 4512/2018 - Κεντρική Υπηρεσία του Φορέα

Άρθρο 14 - Νόμος 4512/2018 - Διάρθρωση και Αρμοδιότητες των Διευθύνσεων της Κ.Υ. του Φορέα

Άρθρο 15 - Νόμος 4512/2018 - Σύσταση και τοπική και υλική αρμοδιότητα Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων Κτηματολογικών Γραφείων του Φορέα

Άρθρο 16 - Νόμος 4512/2018 - Διάρθρωση των Κτηματολογικών Γραφείων και των Υποκαταστημάτων τους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 17 - Νόμος 4512/2018 - Σύσταση οργανικών θέσεων προσωπικού στην Κεντρική και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Φορέα

Άρθρο 18 - Νόμος 4512/2018 - Σύσταση Kλάδου και θέσεων Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων - Προσόντα διορισμού

Άρθρο 19 - Νόμος 4512/2018 - Μεταβατικές διατάξεις για το προσωπικό του Φορέα που υπηρετούσε στην ΕΚΧΑ Α.Ε.

Άρθρο 20 - Νόμος 4512/2018 - Μεταβατικές διατάξεις για το προσωπικό των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων

Άρθρο 21 - Νόμος 4512/2018 - Ένταξη του προσωπικού σε μισθολογικά κλιμάκια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

Άρθρο 22 - Νόμος 4512/2018 - Οικονομικό Έτος - Όργανο διοίκησης και διαχείρισης των πόρων - Προϋπολογισμός - Έσοδα

Άρθρο 23 - Νόμος 4512/2018 - Δαπάνες - Διαδικασία έγκρισης

Άρθρο 24 - Νόμος 4512/2018 - Διαδικασία εκκαθάρισης εξόδων

Άρθρο 25 - Νόμος 4512/2018 - Εντάλματα και Τίτλοι Πληρωμής

Άρθρο 26 - Νόμος 4512/2018 - Τρόπος πληρωμής των δαπανών- Προπληρωμές

Άρθρο 27 - Νόμος 4512/2018 - Ταμειακή διαχείριση

Άρθρο 28 - Νόμος 4512/2018 - Εξόφληση Χρηματικών Ενταλμάτων

Άρθρο 29 - Νόμος 4512/2018 - Απόδοση των υπέρ του Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων

Άρθρο 30 - Νόμος 4512/2018 - Βιβλία οικονομικής διαχείρισης

Άρθρο 31 - Νόμος 4512/2018 - Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Άρθρο 32 - Νόμος 4512/2018 - Αποδόσεις στον Κρατικό Προϋπολογισμό

Άρθρο 33 - Νόμος 4512/2018 - Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης

Άρθρο 34 - Νόμος 4512/2018 - Προμήθειες - Αναθέσεις εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών - Μισθώσεις - Εκμισθώσεις - Αγορές - Εκποιήσεις Ακινήτων

Άρθρο 35 - Νόμος 4512/2018 - Έλεγχος Εσόδων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 36 - Νόμος 4512/2018 - Προσφυγές κατά πράξεων Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων

Άρθρο 37 - Νόμος 4512/2018 - Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 38 - Νόμος 4512/2018 - Παράδοση και παραλαβή αρχείων έμμισθων και άμισθων υποθηκοφυλακείων

Άρθρο 39 - Νόμος 4512/2018 - Ρύθμιση μισθωτικών σχέσεων

Άρθρο 40 - Νόμος 4512/2018 - Εξουσιοδοτήσεις

Άρθρο 41 - Νόμος 4512/2018 - Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 42 - Νόμος 4512/2018 - Έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ Β΄ ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 43 - Νόμος 4512/2018 - Πεδίο εφαρμογής - ορισμοί

Άρθρο 44 - Νόμος 4512/2018 - Δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης

Άρθρο 45 - Νόμος 4512/2018 - Παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης- Πάγια και Αναλογικά Μισθώματα

Άρθρο 46 - Νόμος 4512/2018 - Λατομικές Περιοχές εκμετάλλευσης αδρανών υλικών

Άρθρο 47 - Νόμος 4512/2018 - Διαδικασία καθορισμού λατομικών περιοχών

Άρθρο 48 - Νόμος 4512/2018 - Χωροθέτηση, τροποποίηση και αποχαρακτηρισμός λατομικών περιοχών

Άρθρο 49 - Νόμος 4512/2018 - Απαγορεύσεις εκμετάλλευσης λατομείων

Άρθρο 50 - Νόμος 4512/2018 - Έρευνα λατομικών ορυκτών

Άρθρο 51 - Νόμος 4512/2018 - Εκμετάλλευση λατομείων βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και φυσικών λίθων

Άρθρο 52 - Νόμος 4512/2018 - Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών

Άρθρο 53 - Νόμος 4512/2018 - Εκμίσθωση των δημόσιων λατομείων

Άρθρο 54 - Νόμος 4512/2018 - Εκμίσθωση δημοτικών λατομείων

Άρθρο 55 - Νόμος 4512/2018 - Προστασία και αποκατάσταση περιβάλλοντος λατομείων

Άρθρο 56 - Νόμος 4512/2018 - Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού

Άρθρο 57 - Νόμος 4512/2018 - Απαλλοτρίωση ξένης ιδιοκτησίας

Άρθρο 58 - Νόμος 4512/2018 - Υποχρεώσεις εκμεταλλευτή

Άρθρο 59 - Νόμος 4512/2018 - Εποπτεία, έλεγχος της εκμετάλλευσης και κυρώσεις

Άρθρο 60 - Νόμος 4512/2018 - Αναστολή και διακοπή των εργασιών έρευνας και εκμετάλλευσης - Λύση της σύμβασης μίσθωσης

Άρθρο 61 - Νόμος 4512/2018 - Διοικητικές προσφυγές

Άρθρο 62 - Νόμος 4512/2018 - Παράβολα και ειδικό τέλος υπέρ πρωτοβαθμίων Ο.Τ.Α.

Άρθρο 63 - Νόμος 4512/2018 - Συγκεντρωτικά στοιχεία Ορυκτών Πρώτων Υλών (Ο.Π.Υ.)

Άρθρο 64 - Νόμος 4512/2018 - Ρύθμιση μεταλλευτικών και άλλων θεμάτων

Άρθρο 65 - Νόμος 4512/2018 - Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 66 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 67 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 68 - Νόμος 4512/2018 - Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 69 - Νόμος 4512/2018 - Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 70 - Νόμος 4512/2018 - Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 71 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 72 - Νόμος 4512/2018 - Έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4425/2016 (Α΄185)

Άρθρο 73 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 74 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 75 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 76 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 77 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 78 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 79 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 80 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 81 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 82 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 83 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 84 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 85 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 86 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 87 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 88 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 89 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 90 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 91 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 92 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 93 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 94 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 95 - Νόμος 4512/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4001/2011 (Α΄179)

Άρθρο 96 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 97 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 98 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 99 - Νόμος 4512/2018 - Έναρξη ισχύος

ΤΜΗΜΑ Β΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 2251/1994 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ»

Άρθρο 100 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 101 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 102 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 103 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 104 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 105 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 106 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 107 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 108 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 109 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 110 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 111 - Νόμος 4512/2018 - Μεταβατική διάταξη

ΜΕΡΟΣ Β΄ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο 112 - Νόμος 4512/2018 - Ορισμοί

Άρθρο 113 - Νόμος 4512/2018 - Ανακοίνωση λειτουργίας εμπορικών εκθέσεων

Άρθρο 114 - Νόμος 4512/2018 - Διαδικασία χορήγησης άδειας καταλληλότητας εκθεσιακών κέντρων και χώρων

Άρθρο 115 - Νόμος 4512/2018 - Λοιπές ρυθμίσεις

Άρθρο 116 - Νόμος 4512/2018 - Κυρώσεις

Άρθρο 117 - Νόμος 4512/2018 - Μεταβατικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 118 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 119 - Νόμος 4512/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 2843/2000 (Α΄ 219)

Άρθρο 120 - Νόμος 4512/2018 - Τροποποίηση του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)

Άρθρο 121 - Νόμος 4512/2018 - Τροποποίηση του ν. 4497/2017 (Α΄ 171)

Άρθρο 122 - Νόμος 4512/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 3894/2010 (Α΄ 204)

Άρθρο 123 - Νόμος 4512/2018 - Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Άρθρο 124 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 125 - Νόμος 4512/2018 - Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 126 - Νόμος 4512/2018 - Έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 127 - Νόμος 4512/2018 - Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 128 - Νόμος 4512/2018 - Ορισμοί

Άρθρο 129 - Νόμος 4512/2018 - Γενικές αρχές για την άσκηση της εποπτείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 130 - Νόμος 4512/2018 - Εποπτεύουσες αρχές

Άρθρο 131 - Νόμος 4512/2018 - Γενικές λειτουργίες εποπτευουσών αρχών

Άρθρο 132 - Νόμος 4512/2018 - Υπηρεσίες επιφορτισμένες με την εποπτεία

Άρθρο 133 - Νόμος 4512/2018 - Διεύθυνση Συντονισμού και Παρακολούθησης του κανονιστικού πλαισίου για το επιχειρηματικό περιβάλλον

Άρθρο 134 - Νόμος 4512/2018 - Σύσταση Ομάδας Διαχείρισης Έργου για την εποπτεία (Ο.Δ.Ε.).

Άρθρο 135 - Νόμος 4512/2018 - Κατανομή του προϋπολογισμού και του προσωπικού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΠΟΠΤΕΙΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

Άρθρο 136 - Νόμος 4512/2018 - Ενέργειες που συνιστούν εποπτεία

Άρθρο 137 - Νόμος 4512/2018 - Αξιολόγηση κινδύνου και κατάταξη των οικονομικών δραστηριοτήτων σε βαθμούς επικινδυνότητας

Άρθρο 138 - Νόμος 4512/2018 - Συχνότητα ελέγχων

Άρθρο 139 - Νόμος 4512/2018 - Πρόγραμμα ελέγχων

Άρθρο 140 - Νόμος 4512/2018 - Διαχείριση καταγγελιών

Άρθρο 141 - Νόμος 4512/2018 - Κατευθυντήριες οδηγίες για την υποστήριξη της συμμόρφωσης

Άρθρο 142 - Νόμος 4512/2018 - Πληροφόρηση

Άρθρο 143 - Νόμος 4512/2018 - Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου

Άρθρο 144 - Νόμος 4512/2018 - Αξιολόγηση της απόδοσης

Άρθρο 145 - Νόμος 4512/2018 - Μηχανισμός Ανατροφοδότησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΕΛΕΓΧΟΙ

Άρθρο 146 - Νόμος 4512/2018 - Προετοιμασία του ελέγχου

Άρθρο 147 - Νόμος 4512/2018 - Φύλλα ελέγχου

Άρθρο 148 - Νόμος 4512/2018 - Διαδικασία διενέργειας ελέγχου

Άρθρο 149 - Νόμος 4512/2018 - Διαδικασία ενεργειών συμμόρφωσης - Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ)

Άρθρο 150 - Νόμος 4512/2018 - Διεξαγωγή κοινών ελέγχων

Άρθρο 151 - Νόμος 4512/2018 - Κοινά μέτρα και κυρώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Άρθρο 152 - Νόμος 4512/2018 - Ελεγκτές

Άρθρο 153 - Νόμος 4512/2018 - Δικαιώματα των ελεγκτών

Άρθρο 154 - Νόμος 4512/2018 - Καθήκοντα ελεγκτών

Άρθρο 155 - Νόμος 4512/2018 - Δικαιώματα των εποπτευόμενων οικονομικών φορέων

Άρθρο 156 - Νόμος 4512/2018 - Υποχρεώσεις εποπτευόμενων οικονομικών φορέων

Άρθρο 157 - Νόμος 4512/2018 - Καταγγελία που αφορά τη συμπεριφορά ελεγκτή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Άρθρο 158 - Νόμος 4512/2018

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ

Άρθρο 159 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 160 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 161 - Νόμος 4512/2018 - Τροποποίηση διατάξεων του ν.δ. 3077/1954 (Α΄ 243)

Άρθρο 162 - Νόμος 4512/2018 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) - Κέντρα Διανομής Τσιμέντου

Άρθρο 163 - Νόμος 4512/2018 - Ρυθμίσεις για υφιστάμενα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής

Άρθρο 164 - Νόμος 4512/2018 - Μεταβατικές διατάξεις

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

Άρθρο 165 - Νόμος 4512/2018 - Ρυθμίσεις πυροπροστασίας και πυρασφάλειας

Άρθρο 166 - Νόμος 4512/2018 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3982/2011 (Α΄143)

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ

Άρθρο 167 - Νόμος 4512/2018 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3526/2007 (Α΄ 24)

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Άρθρο 168 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 169 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 170 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 171 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 172 - Νόμος 4512/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 173 - Νόμος 4512/2018 - Προθεσμίες έκδοσης δευτερογενούς νομοθεσίας

Άρθρο 174 - Νόμος 4512/2018 - Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

Άρθρο 175 - Νόμος 4512/2018 - Έναρξη ισχύος

ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 176 - Νόμος 4512/2018 - Τροποποιήσεις Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για την κατάταξη των πιστωτών

Άρθρο 177 - Νόμος 4512/2018 - Τροποποίηση του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007, Α΄153) για τη συρροή υπερπρονομιούχων, προνομιούχων και μη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 178 - Νόμος 4512/2018 - Σκοπός

Άρθρο 179 - Νόμος 4512/2018 - Ορισμοί

Άρθρο 180 - Νόμος 4512/2018 - Υπαγόμενες διαφορές

Άρθρο 181 - Νόμος 4512/2018 - Προσφυγή στη διαμεσολάβηση

Άρθρο 182 - Νόμος 4512/2018 - Υποχρεωτικότητα

Άρθρο 183 - Νόμος 4512/2018 - Διαδικασία διαμεσολάβησης

Άρθρο 184 - Νόμος 4512/2018 - Εκτελεστότητα των συμφωνιών που προκύπτουν από τη διαμεσολάβηση

Άρθρο 185 - Νόμος 4512/2018 - Αποτελέσματα της διαμεσολάβησης στην παραγραφή και τις αποσβεστικές προθεσμίες

Άρθρο 186 - Νόμος 4512/2018 - Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης

Άρθρο 187 - Νόμος 4512/2018 - Αρμοδιότητες Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Άρθρο 188 - Νόμος 4512/2018 - Προσόντα διαμεσολαβητών

Άρθρο 189 - Νόμος 4512/2018 - Αμεροληψία - Ουδετερότητα

Άρθρο 190 - Νόμος 4512/2018 - Ανεξαρτησία - Σύγκρουση συμφερόντων

Άρθρο 191 - Νόμος 4512/2018 - Αρχή της ελεύθερης βούλησης των μερών - Διαδικασία

Άρθρο 192 - Νόμος 4512/2018 - Εχεμύθεια

Άρθρο 193 - Νόμος 4512/2018 - Πειθαρχικό Δίκαιο

Άρθρο 194 - Νόμος 4512/2018 - Αμοιβή

Άρθρο 195 - Νόμος 4512/2018 - Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Άρθρο 196 - Νόμος 4512/2018 - Παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης

Άρθρο 197 - Νόμος 4512/2018 - Υποχρέωση ετήσιας έκθεσης

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Άρθρο 198 - Νόμος 4512/2018 - Φορείς κατάρτισης

Άρθρο 199 - Νόμος 4512/2018 - Αδειοδότηση Φορέων κατάρτισης

Άρθρο 200 - Νόμος 4512/2018 - Υποψήφιοι διαμεσολαβητές

Άρθρο 201 - Νόμος 4512/2018 - Πρόγραμμα σπουδών

Άρθρο 202 - Νόμος 4512/2018 - Διαπίστευση διαμεσολαβητών

Άρθρο 203 - Νόμος 4512/2018 - Ενημέρωση κοινού - Μητρώο

Άρθρο 204 - Νόμος 4512/2018 - Εκούσια παραίτηση - Αναστολή άσκησης καθηκόντων διαμεσολάβησης

Άρθρο 205 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 206 - Νόμος 4512/2018 - Έναρξη ισχύος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Άρθρο 207 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 208 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 209 - Νόμος 4512/2018

ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Άρθρο 210 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 211 - Νόμος 4512/2018 - Ποσοστό απαρτίας για συζήτηση και λήψη απόφασης κήρυξης απεργίας

Άρθρο 212 - Νόμος 4512/2018 - Αυθεντική ερμηνεία της παρ. 2 του άρθρου 34 του α.ν. 1846/1951 (Α΄ 179)

Άρθρο 213 - Νόμος 4512/2018 - Τροποποίηση του π.δ. 246/2006 (Α΄ 261)

Άρθρο 214 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 215 - Νόμος 4512/2018

ΤΜΗΜΑ Ε΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 216 - Νόμος 4512/2018 - Τροποποίηση του ν. 3651/2008 (Α΄ 44)

Άρθρο 217 - Νόμος 4512/2018 - Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων (Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε.)

Άρθρο 218 - Νόμος 4512/2018 - Σώμα Ειδικών Επιμετρητών δημοσίων και ιδιωτικών έργων

Άρθρο 219 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 219Α - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 219Β - Νόμος 4512/2018 - Τροποποίηση του άρθρου δεύτερου του ν. 4388/2016 (Α΄ 93)

ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ

Άρθρο 220 - Νόμος 4512/2018 - Έννοια και λειτουργία ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης

Άρθρο 221 - Νόμος 4512/2018 - Πλαίσιο διαδικασίας αδειοδότησης

Άρθρο 222 - Νόμος 4512/2018 - Προϋποθέσεις συμμετοχής - Νομική μορφή υποψηφίων

Άρθρο 223 - Νόμος 4512/2018 - Εταιρικό κεφάλαιο υποψηφίων

Άρθρο 224 - Νόμος 4512/2018 - Ιδιοκτησιακό καθεστώς υποψηφίων

Άρθρο 225 - Νόμος 4512/2018 - Αρνητικές προϋποθέσεις - Ασυμβίβαστες ιδιότητες - Πόθεν έσχες υποψηφίων

Άρθρο 226 - Νόμος 4512/2018 - Τεχνολογικός εξοπλισμός

Άρθρο 227 - Νόμος 4512/2018 - Περιεχόμενο μεταδιδόμενου προγράμματος

Άρθρο 228 - Νόμος 4512/2018 - Οικονομική βιωσιμότητα

Άρθρο 229 - Νόμος 4512/2018 - Λοιποί όροι συμμετοχής

Άρθρο 230 - Νόμος 4512/2018 - Όροι Προκήρυξης Ε.Σ.Ρ.

Άρθρο 231 - Νόμος 4512/2018 - Προεπιλογή αιτήσεων συμμετοχής

Άρθρο 232 - Νόμος 4512/2018 - Διαδικασία δημοπρασίας

Άρθρο 233 - Νόμος 4512/2018 - Όροι χορηγούμενων αδειών

Άρθρο 234 - Νόμος 4512/2018 - Λόγοι ανάκλησης αδειών

Άρθρο 235 - Νόμος 4512/2018 - Μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή ευρυεκπομπή

Άρθρο 236 - Νόμος 4512/2018 - Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 237 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 238 - Νόμος 4512/2018 - Έναρξη ισχύος

ΤΜΗΜΑ Ζ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Άρθρο 239 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 240 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 241 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 242 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 243 - Νόμος 4512/2018

ΤΜΗΜΑ Η΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 244 - Νόμος 4512/2018 - Ρύθμιση θεμάτων για την άσκηση των επαγγελμάτων του κομμωτή - κουρέα και τεχνίτη περιποίησης χεριών - ποδιών

Άρθρο 245 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 246 - Νόμος 4512/2018

ΤΜΗΜΑ Θ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Άρθρο 247 - Νόμος 4512/2018 - Σύσταση και Έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης

Άρθρο 248 - Νόμος 4512/2018 - Σύνθεση, Ορισμός και Παύση των μελών της Επιτροπής

Άρθρο 249 - Νόμος 4512/2018 - Κριτήρια και Μεθοδολογία Αξιολόγησης

Άρθρο 250 - Νόμος 4512/2018 - Διαδικασία Αξιολόγησης

Άρθρο 251 - Νόμος 4512/2018 - Αναθεώρηση και Κατάρτιση του Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων

Άρθρο 252 - Νόμος 4512/2018 - Αρχή Αμεροληψίας - Ασυμβίβαστα Μελών

Άρθρο 253 - Νόμος 4512/2018 - Καθήκον Εχεμύθειας - Ευθύνη Μελών

Άρθρο 254 - Νόμος 4512/2018 - Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων

Άρθρο 255 - Νόμος 4512/2018 - Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Άρθρο 256 - Νόμος 4512/2018 - Μεταβατικές - Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Άρθρο 257 - Νόμος 4512/2018 - Ωράριο Λειτουργίας Φαρμακείων

Άρθρο 258 - Νόμος 4512/2018 - Χρήση Πράσινου Σταυρού και Φαρμακείου

Άρθρο 259 - Νόμος 4512/2018 - Κατάργηση Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων

ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 260 - Νόμος 4512/2018 - Συναισθηματικός Δότης - Κάρτα Δότη Ε.Ο.Μ.

Άρθρο 261 - Νόμος 4512/2018 - Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες

Άρθρο 262 - Νόμος 4512/2018 - Μεταβατικές διατάξεις Μονάδων Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Άρθρο 263 - Νόμος 4512/2018 - Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 264 - Νόμος 4512/2018 - Θεραπεία με φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα και φάρμακα υψηλού κόστους ειδικών παθήσεων

Άρθρο 265 - Νόμος 4512/2018 - Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.)

Άρθρο 266 - Νόμος 4512/2018 - Κατάλογος γνωμοδοτούντων ιατρών

Άρθρο 267 - Νόμος 4512/2018 - Πιστοποίηση στο Σ.Η.Π.

Άρθρο 268 - Νόμος 4512/2018 - Διαδικασία υποβολής, διαχείρισης και εξέτασης αιτημάτων

Άρθρο 269 - Νόμος 4512/2018 - Ολοκλήρωση διαδικασίας

Άρθρο 270 - Νόμος 4512/2018 - Μεταβατικές - Καταργούμενες διατάξεις

ΤΜΗΜΑ Θ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Άρθρο 271 - Νόμος 4512/2018 - Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (Π.Ι.Σ.)

Άρθρο 272 - Νόμος 4512/2018 - Σφραγίδα - Αλληλογραφία

Άρθρο 273 - Νόμος 4512/2018 - Οργανισμός και Εσωτερικός Κανονισμός

Άρθρο 274 - Νόμος 4512/2018 - Πιστοποιητικό ορθής άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος

Άρθρο 275 - Νόμος 4512/2018 - Όργανα του Π.Ι.Σ.

Άρθρο 276 - Νόμος 4512/2018 - Γενική Συνέλευση - Μέλη

Άρθρο 277 - Νόμος 4512/2018 - Γενική Συνέλευση - Αρμοδιότητα

Άρθρο 278 - Νόμος 4512/2018 - Γενική Συνέλευση - Συνεδριάσεις

Άρθρο 279 - Νόμος 4512/2018 - Εκλογή εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση του Π.Ι.Σ.

Άρθρο 280 - Νόμος 4512/2018 - Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών

Άρθρο 281 - Νόμος 4512/2018 - Εφορευτική Επιτροπή

Άρθρο 282 - Νόμος 4512/2018 - Διοικητικό Συμβούλιο - Συγκρότηση σε σώμα

Άρθρο 283 - Νόμος 4512/2018 - Διοικητικό Συμβούλιο - Σύγκληση, Αρμοδιότητες, Λειτουργία

Άρθρο 284 - Νόμος 4512/2018 - Πρόεδρος του Π.Ι.Σ.

Άρθρο 285 - Νόμος 4512/2018 - Έξοδα μετακίνησης

Άρθρο 286 - Νόμος 4512/2018 - Άδειες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 287 - Νόμος 4512/2018 - Ολομέλεια των Προέδρων και Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Ι.Σ.

Άρθρο 288 - Νόμος 4512/2018 - Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο Ιατρών (Α.Π.Σ.Ι.)

Άρθρο 289 - Νόμος 4512/2018 - Εξελεγκτική Επιτροπή

Άρθρο 290 - Νόμος 4512/2018 - Περιουσιακή αυτοτέλεια Π.Ι.Σ. και Ιατρικών Συλλόγων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Άρθρο 291 - Νόμος 4512/2018 - Ιατρικοί Σύλλογοι Έδρα - Επωνυμία

Άρθρο 292 - Νόμος 4512/2018 - Σκοπός

Άρθρο 293 - Νόμος 4512/2018 - Μέλη

Άρθρο 294 - Νόμος 4512/2018 - Μέλη - Αλλοδαποί

Άρθρο 295 - Νόμος 4512/2018 - Μητρώα Ιατρικού Συλλόγου - Εγγραφή

Άρθρο 296 - Νόμος 4512/2018 - Ετήσια Δήλωση

Άρθρο 297 - Νόμος 4512/2018 - Μητρώο Μελών - Διαγραφή

Άρθρο 298 - Νόμος 4512/2018 - Αλληλογραφία

Άρθρο 299 - Νόμος 4512/2018 - Συνεργασία με Δημόσιες Αρχές

Άρθρο 300 - Νόμος 4512/2018 - Όργανα

Άρθρο 301 - Νόμος 4512/2018 - Τακτική -Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Άρθρο 302 - Νόμος 4512/2018 - Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση

Άρθρο 303 - Νόμος 4512/2018 - Εσωτερικός κανονισμός

Άρθρο 304 - Νόμος 4512/2018 - Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 305 - Νόμος 4512/2018 - Ανακήρυξη υποψηφίων

Άρθρο 306 - Νόμος 4512/2018 - Αρχαιρεσίες - Διαδικασία

Άρθρο 307 - Νόμος 4512/2018 - Αρχαιρεσίες - Διαδικασία σε Εκλογικά Τμήματα

Άρθρο 308 - Νόμος 4512/2018 - Διοικητικό Συμβούλιο - Συγκρότηση σε σώμα

Άρθρο 309 - Νόμος 4512/2018 - Διοικητικό Συμβούλιο - Αρμοδιότητα

Άρθρο 310 - Νόμος 4512/2018 - Διοικητικό Συμβούλιο - Συνεδριάσεις

Άρθρο 311 - Νόμος 4512/2018 - Πρόεδρος

Άρθρο 312 - Νόμος 4512/2018 - Γραμματέας

Άρθρο 313 - Νόμος 4512/2018 - Ταμίας

Άρθρο 314 - Νόμος 4512/2018 - Εξελεγκτική Επιτροπή

Άρθρο 315 - Νόμος 4512/2018 - Εισφορές - Υποχρεώσεις προς Π.Ι.Σ.

Άρθρο 316 - Νόμος 4512/2018 - Εποπτεία Υπουργού

Άρθρο 317 - Νόμος 4512/2018 - Αναστολή αρχαιρεσιών

Άρθρο 318 - Νόμος 4512/2018 - Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση Π.Ι.Σ. και Ιατρικών Συλλόγων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Άρθρο 319 - Νόμος 4512/2018 - Πειθαρχικά παραπτώματα

Άρθρο 320 - Νόμος 4512/2018 - Πειθαρχικά παραπτώματα - Παραγραφή

Άρθρο 321 - Νόμος 4512/2018 - Πειθαρχικά όργανα

Άρθρο 322 - Νόμος 4512/2018 - Πειθαρχικές ποινές

Άρθρο 323 - Νόμος 4512/2018 - Εξαίρεση μελών Πειθαρχικού Συμβουλίου

Άρθρο 324 - Νόμος 4512/2018 - Συγκρότηση Πειθαρχικών Συμβουλίων

Άρθρο 325 - Νόμος 4512/2018 - Συνεδρίαση Πειθαρχικών Συμβουλίων

Άρθρο 326 - Νόμος 4512/2018 - Πειθαρχική προδικασία

Άρθρο 327 - Νόμος 4512/2018 - Ένορκη διοικητική εξέταση

Άρθρο 328 - Νόμος 4512/2018 - Ανακριτικές πράξεις

Άρθρο 329 - Νόμος 4512/2018 - Απολογία διωκόμενου ιατρού

Άρθρο 330 - Νόμος 4512/2018 - Διαδικασία ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου

Άρθρο 331 - Νόμος 4512/2018 - Η πειθαρχική απόφαση

Άρθρο 332 - Νόμος 4512/2018 - Έφεση

Άρθρο 333 - Νόμος 4512/2018 - Α.Π.Σ.Ι. - Εκδίκαση έφεσης

Άρθρο 334 - Νόμος 4512/2018 - Εκτέλεση - Δημοσίευση αποφάσεων

Άρθρο 335 - Νόμος 4512/2018 - Εφαρμογή κανόνων και αρχών ποινικού δικαίου και ποινικής δικονομίας στο πειθαρχικό δίκαιο

Άρθρο 336 - Νόμος 4512/2018 - Γενικές διατάξεις για την πειθαρχική διαδικασία

Άρθρο 337 - Νόμος 4512/2018 - Πειθαρχικά παραπτώματα ιατρών στην αλλοδαπή

Άρθρο 338 - Νόμος 4512/2018 - Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 339 - Νόμος 4512/2018 - Αντιποίηση ιατρικού λειτουργήματος

Άρθρο 340 - Νόμος 4512/2018 - Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 341 - Νόμος 4512/2018 - Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 342 - Νόμος 4512/2018 - Έναρξη ισχύος

ΤΜΗΜΑ Ι΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Άρθρο 343 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 344 - Νόμος 4512/2018 - Μητρώο Προσωπικού Αρχαιολογικών Εργασιών

Άρθρο 345 - Νόμος 4512/2018 - Έκθεση Αναλυτικής Αρχαιολογικής Τεκμηρίωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 346 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 347 - Νόμος 4512/2018

ΤΜΗΜΑ ΙΑ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο 348 - Νόμος 4512/2018 - Διατάξεις σχετικές με τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)

Άρθρο 349 - Νόμος 4512/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4483/2017

ΤΜΗΜΑ ΙΒ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 350 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 351 - Νόμος 4512/2018 - Διατάξεις για τον τουριστικό λιμένα Αλίμου

Άρθρο 352 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 353 - Νόμος 4512/2018 - Τροποποιήσεις διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος - Φορολογικά κίνητρα

Άρθρο 354 - Νόμος 4512/2018 - Τροποποιήσεις λοιπών διατάξεων φορολογικών κινήτρων

Άρθρο 355 - Νόμος 4512/2018 - Τροποποίηση των άρθρων 10 και 11 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α΄ 170)

Άρθρο 356 - Νόμος 4512/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 36 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α΄ 248)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΖΙΝΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 357 - Νόμος 4512/2018 - Χορήγηση άδειας λειτουργίας καζίνο

Άρθρο 358 - Νόμος 4512/2018 - Νομική μορφή λειτουργίας των επιχειρήσεων καζίνο και καταστατικοί όροι

Άρθρο 359 - Νόμος 4512/2018 - Κατηγορίες αδειών λειτουργίας καζίνο και χρονική διάρκεια

Άρθρο 360 - Νόμος 4512/2018 - Κανόνες εταιρικής οργάνωσης, κεφαλαιακής επάρκειας και εποπτείας των ΕΚΑΖ

Άρθρο 361 - Νόμος 4512/2018 - Διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού

Άρθρο 362 - Νόμος 4512/2018 - Συνδρομή προϋποθέσεων οργάνωσης ΕΚΑΖ

Άρθρο 363 - Νόμος 4512/2018 - Οργάνωση και υποδομή της ΕΚΑΖ

Άρθρο 364 - Νόμος 4512/2018 - Έγκριση της καταλληλότητας των μελών διοίκησης και των διευθυντικών στελεχών της ΕΚΑΖ

Άρθρο 365 - Νόμος 4512/2018 - Έγκριση της καταλληλότητας των μετόχων ΕΚΑΖ με ειδική συμμετοχή

Άρθρο 366 - Νόμος 4512/2018 - Περιεχόμενο απόφασης έναρξης λειτουργίας καζίνο

Άρθρο 367 - Νόμος 4512/2018 - Διαδικασία έκδοσης απόφασης έναρξης λειτουργίας ΕΚΑΖ

Άρθρο 368 - Νόμος 4512/2018 - Προϋποθέσεις έκδοσης απόφασης έναρξης λειτουργίας ΕΚΑΖ

Άρθρο 369 - Νόμος 4512/2018 - Χορήγηση άδειας ΕΚΑΖ σε επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια λειτουργίας καζίνο

Άρθρο 370 - Νόμος 4512/2018 - Ανανέωση άδειας λειτουργίας ΕΚΑΖ

Άρθρο 371 - Νόμος 4512/2018 - Διαρκείς υποχρεώσεις των ΕΚΑΖ σε θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και στελέχωσής τους

Άρθρο 372 - Νόμος 4512/2018 - Λειτουργία, εποπτεία και έλεγχος των ΕΚΑΖ

Άρθρο 373 - Νόμος 4512/2018 - Μεταβίβαση μετοχών ΕΚΑΖ

Άρθρο 374 - Νόμος 4512/2018 - Οικονομικές υποχρεώσεις ΕΚΑΖ

Άρθρο 375 - Νόμος 4512/2018 - Ανάκληση και αναστολή άδειας λειτουργίας ΕΚΑΖ

Άρθρο 376 - Νόμος 4512/2018 - Κυρώσεις

Άρθρο 377 - Νόμος 4512/2018 - Καταργούμενες, τροποποιούμενες και μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 378 - Νόμος 4512/2018 - Γενικές διατάξεις που εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις που λειτουργούν καζίνο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Άρθρο 379 - Νόμος 4512/2018 - Τροποποίηση των άρθρων 14 και 16 του ν. 3832/2010

Άρθρο 380 - Νόμος 4512/2018 - Τροποποιήσεις του ν. 4389/2016 (Α΄94) για την ΕΕΣΥΠ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 381 - Νόμος 4512/2018 - Σύσταση Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος

Άρθρο 382 - Νόμος 4512/2018 - Αποστολή και Αρμοδιότητες

Άρθρο 383 - Νόμος 4512/2018 - Βασική διάρθρωση

Άρθρο 384 - Νόμος 4512/2018 - Στελέχωση

Άρθρο 385 - Νόμος 4512/2018 - Δαπάνες

Άρθρο 386 - Νόμος 4512/2018 - Ειδικές ρυθμίσεις για την άσκηση των καθηκόντων του προσωπικού της Υπηρεσίας

Άρθρο 387 - Νόμος 4512/2018 - Διαδικασία σε περιπτώσεις ερευνών για την διακρίβωση τέλεσης εγκλημάτων φοροδιαφυγής

Άρθρο 388 - Νόμος 4512/2018 - Συντονισμός της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος και της Α.Α.Δ.Ε.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 389 - Νόμος 4512/2018 - Μεταβατικές ρυθμίσεις

Άρθρο 390 - Νόμος 4512/2018 - Θέσπιση άρθρου 28Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Άρθρο 391 - Νόμος 4512/2018 - Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 17Α του ν. 2523/1997

Άρθρο 392 - Νόμος 4512/2018 - Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 393 - Νόμος 4512/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 3213/2003

Άρθρο 394 - Νόμος 4512/2018 - Έναρξη ισχύος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 395 - Νόμος 4512/2018 - Ρυθμίσεις για τον Ε.Φ.Κ.Α.

Άρθρο 396 - Νόμος 4512/2018 - Επιτροπή αξιολόγησης επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

Άρθρο 397 - Νόμος 4512/2018 - Τροποποιήσεις των άρθρων 18 και 19 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Άρθρο 398 - Νόμος 4512/2018 - Τροποποιήσεις του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Άρθρο 399 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 400 - Νόμος 4512/2018 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4067/2012 (Α΄ 79)

Άρθρο 401 - Νόμος 4512/2018 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4389/2016 (Α΄ 94)

Άρθρο 402 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 403 - Νόμος 4512/2018 - Τροποποίηση του ν. 4270/2014

Άρθρο 404 - Νόμος 4512/2018 - Τροποποιήσεις διατάξεων του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ)

Άρθρο 405 - Νόμος 4512/2018 - Μεταβατικές διατάξεις

ΤΜΗΜΑ ΙΓ΄

Άρθρο 406 - Νόμος 4512/2018 - Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2018

Προστασία της βιοποικιλότητας στο Άγιο Όρος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ

Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ

send