logo-print

Νόμος 4512/2018

Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

17/01/2018

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

17/03/2018

Υπό κωδικοποίηση
Συνταγματικό Δίκαιο - Γ έκδοση

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ

Το νέο πτωχευτικό δίκαιο των επιχειρήσεων και των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΚΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΤΜΗΜΑ Α΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» - ΣΚΟΠΟΣ - ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 1 - Νόμος 4512/2018 - Σύσταση - Σκοπός - Κατάργηση της ΕΚΧΑ Α.Ε. και των Υποθηκοφυλακείων - Αρμοδιότητες

Άρθρο 2 - Νόμος 4512/2018 - Όργανα διοίκησης

Άρθρο 3 - Νόμος 4512/2018 - Διοικητικό Συμβούλιο Επιλογή - Διορισμός - Κωλύματα διορισμού Ασυμβίβαστα - Κωλύματα συμφερόντων - Υποχρεώσεις - Έκπτωση

Άρθρο 4 - Νόμος 4512/2018 - Αρμοδιότητες Προέδρου και Δ.Σ. - Λειτουργία Δ.Σ.

Άρθρο 5 - Νόμος 4512/2018 - Γενικός Διευθυντής και Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές του Φορέα Επιλογή - Διορισμός - Αρμοδιότητες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

Άρθρο 6 - Νόμος 4512/2018 - Πάγια και αναλογικά τέλη για την εγγραφή πράξεων

Άρθρο 7 - Νόμος 4512/2018 - Τέλη για την έκδοση και χορήγηση αντιγράφων, πιστοποιητικών και διαγραμμάτων

Άρθρο 8 - Νόμος 4512/2018 - Τρόπος πληρωμής των τελών Αποδόσεις του Φορέα στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.

Άρθρο 9 - Νόμος 4512/2018 - Βιβλία Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων

Άρθρο 10 - Νόμος 4512/2018 - Απαλλαγές από την καταβολή τελών - Μειωμένα τέλη

Άρθρο 11 - Νόμος 4512/2018 - Πόροι του Φορέα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Άρθρο 12 - Νόμος 4512/2018 - Διάρθρωση Φορέα

Άρθρο 13 - Νόμος 4512/2018 - Κεντρική Υπηρεσία του Φορέα

Άρθρο 14 - Νόμος 4512/2018 - Διάρθρωση και Αρμοδιότητες των Διευθύνσεων της Κ.Υ. του Φορέα

Άρθρο 15 - Νόμος 4512/2018 - Σύσταση και τοπική και υλική αρμοδιότητα Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων Κτηματολογικών Γραφείων του Φορέα

Άρθρο 16 - Νόμος 4512/2018 - Διάρθρωση των Κτηματολογικών Γραφείων και των Υποκαταστημάτων τους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 17 - Νόμος 4512/2018 - Σύσταση οργανικών θέσεων προσωπικού στην Κεντρική και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Φορέα

Άρθρο 18 - Νόμος 4512/2018 - Σύσταση Kλάδου και θέσεων Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων - Προσόντα διορισμού

Άρθρο 19 - Νόμος 4512/2018 - Μεταβατικές διατάξεις για το προσωπικό του Φορέα που υπηρετούσε στην ΕΚΧΑ Α.Ε.

Άρθρο 20 - Νόμος 4512/2018 - Μεταβατικές διατάξεις για το προσωπικό των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων

Άρθρο 21 - Νόμος 4512/2018 - Ένταξη του προσωπικού σε μισθολογικά κλιμάκια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

Άρθρο 22 - Νόμος 4512/2018 - Οικονομικό Έτος - Όργανο διοίκησης και διαχείρισης των πόρων - Προϋπολογισμός - Έσοδα

Άρθρο 23 - Νόμος 4512/2018 - Δαπάνες - Διαδικασία έγκρισης

Άρθρο 24 - Νόμος 4512/2018 - Διαδικασία εκκαθάρισης εξόδων

Άρθρο 25 - Νόμος 4512/2018 - Εντάλματα και Τίτλοι Πληρωμής

Άρθρο 26 - Νόμος 4512/2018 - Τρόπος πληρωμής των δαπανών- Προπληρωμές

Άρθρο 27 - Νόμος 4512/2018 - Ταμειακή διαχείριση

Άρθρο 28 - Νόμος 4512/2018 - Εξόφληση Χρηματικών Ενταλμάτων

Άρθρο 29 - Νόμος 4512/2018 - Απόδοση των υπέρ του Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων

Άρθρο 30 - Νόμος 4512/2018 - Βιβλία οικονομικής διαχείρισης

Άρθρο 31 - Νόμος 4512/2018 - Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Άρθρο 32 - Νόμος 4512/2018 - Αποδόσεις στον Κρατικό Προϋπολογισμό

Άρθρο 33 - Νόμος 4512/2018 - Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης

Άρθρο 34 - Νόμος 4512/2018 - Προμήθειες - Αναθέσεις εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών - Μισθώσεις - Εκμισθώσεις - Αγορές - Εκποιήσεις Ακινήτων

Άρθρο 35 - Νόμος 4512/2018 - Έλεγχος Εσόδων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 36 - Νόμος 4512/2018 - Προσφυγές κατά πράξεων Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων

Άρθρο 37 - Νόμος 4512/2018 - Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 38 - Νόμος 4512/2018 - Παράδοση και παραλαβή αρχείων έμμισθων και άμισθων υποθηκοφυλακείων

Άρθρο 39 - Νόμος 4512/2018 - Ρύθμιση μισθωτικών σχέσεων

Άρθρο 40 - Νόμος 4512/2018 - Εξουσιοδοτήσεις

Άρθρο 41 - Νόμος 4512/2018 - Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 42 - Νόμος 4512/2018 - Έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ Β΄ ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 43 - Νόμος 4512/2018 - Πεδίο εφαρμογής - ορισμοί

Άρθρο 44 - Νόμος 4512/2018 - Δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης

Άρθρο 45 - Νόμος 4512/2018 - Παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης- Πάγια και Αναλογικά Μισθώματα

Άρθρο 46 - Νόμος 4512/2018 - Λατομικές Περιοχές εκμετάλλευσης αδρανών υλικών

Άρθρο 47 - Νόμος 4512/2018 - Διαδικασία καθορισμού λατομικών περιοχών

Άρθρο 48 - Νόμος 4512/2018 - Χωροθέτηση, τροποποίηση και αποχαρακτηρισμός λατομικών περιοχών

Άρθρο 49 - Νόμος 4512/2018 - Απαγορεύσεις εκμετάλλευσης λατομείων

Άρθρο 50 - Νόμος 4512/2018 - Έρευνα λατομικών ορυκτών

Άρθρο 51 - Νόμος 4512/2018 - Εκμετάλλευση λατομείων βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και φυσικών λίθων

Άρθρο 52 - Νόμος 4512/2018 - Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών

Άρθρο 53 - Νόμος 4512/2018 - Εκμίσθωση των δημόσιων λατομείων

Άρθρο 54 - Νόμος 4512/2018 - Εκμίσθωση δημοτικών λατομείων

Άρθρο 55 - Νόμος 4512/2018 - Προστασία και αποκατάσταση περιβάλλοντος λατομείων

Άρθρο 56 - Νόμος 4512/2018 - Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού

Άρθρο 57 - Νόμος 4512/2018 - Απαλλοτρίωση ξένης ιδιοκτησίας

Άρθρο 58 - Νόμος 4512/2018 - Υποχρεώσεις εκμεταλλευτή

Άρθρο 59 - Νόμος 4512/2018 - Εποπτεία, έλεγχος της εκμετάλλευσης και κυρώσεις

Άρθρο 60 - Νόμος 4512/2018 - Αναστολή και διακοπή των εργασιών έρευνας και εκμετάλλευσης - Λύση της σύμβασης μίσθωσης

Άρθρο 61 - Νόμος 4512/2018 - Διοικητικές προσφυγές

Άρθρο 62 - Νόμος 4512/2018 - Παράβολα και ειδικό τέλος υπέρ πρωτοβαθμίων Ο.Τ.Α.

Άρθρο 63 - Νόμος 4512/2018 - Συγκεντρωτικά στοιχεία Ορυκτών Πρώτων Υλών (Ο.Π.Υ.)

Άρθρο 64 - Νόμος 4512/2018 - Ρύθμιση μεταλλευτικών και άλλων θεμάτων

Άρθρο 65 - Νόμος 4512/2018 - Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 66 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 67 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 68 - Νόμος 4512/2018 - Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 69 - Νόμος 4512/2018 - Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 70 - Νόμος 4512/2018 - Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 71 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 72 - Νόμος 4512/2018 - Έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4425/2016 (Α΄185)

Άρθρο 73 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 74 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 75 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 76 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 77 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 78 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 79 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 80 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 81 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 82 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 83 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 84 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 85 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 86 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 87 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 88 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 89 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 90 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 91 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 92 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 93 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 94 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 95 - Νόμος 4512/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4001/2011 (Α΄179)

Άρθρο 96 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 97 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 98 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 99 - Νόμος 4512/2018 - Έναρξη ισχύος

ΤΜΗΜΑ Β΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 2251/1994 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ»

Άρθρο 100 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 101 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 102 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 103 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 104 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 105 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 106 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 107 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 108 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 109 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 110 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 111 - Νόμος 4512/2018 - Μεταβατική διάταξη

ΜΕΡΟΣ Β΄ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο 112 - Νόμος 4512/2018 - Ορισμοί

Άρθρο 113 - Νόμος 4512/2018 - Ανακοίνωση λειτουργίας εμπορικών εκθέσεων

Άρθρο 114 - Νόμος 4512/2018 - Διαδικασία χορήγησης άδειας καταλληλότητας εκθεσιακών κέντρων και χώρων

Άρθρο 115 - Νόμος 4512/2018 - Λοιπές ρυθμίσεις

Άρθρο 116 - Νόμος 4512/2018 - Κυρώσεις

Άρθρο 117 - Νόμος 4512/2018 - Μεταβατικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 118 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 119 - Νόμος 4512/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 2843/2000 (Α΄ 219)

Άρθρο 120 - Νόμος 4512/2018 - Τροποποίηση του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)

Άρθρο 121 - Νόμος 4512/2018 - Τροποποίηση του ν. 4497/2017 (Α΄ 171)

Άρθρο 122 - Νόμος 4512/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 3894/2010 (Α΄ 204)

Άρθρο 123 - Νόμος 4512/2018 - Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Άρθρο 124 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 125 - Νόμος 4512/2018 - Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 126 - Νόμος 4512/2018 - Έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 127 - Νόμος 4512/2018 - Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 128 - Νόμος 4512/2018 - Ορισμοί

Άρθρο 129 - Νόμος 4512/2018 - Γενικές αρχές για την άσκηση της εποπτείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 130 - Νόμος 4512/2018 - Εποπτεύουσες αρχές

Άρθρο 131 - Νόμος 4512/2018 - Γενικές λειτουργίες εποπτευουσών αρχών

Άρθρο 132 - Νόμος 4512/2018 - Υπηρεσίες επιφορτισμένες με την εποπτεία

Άρθρο 133 - Νόμος 4512/2018 - Διεύθυνση Συντονισμού και Παρακολούθησης του κανονιστικού πλαισίου για το επιχειρηματικό περιβάλλον

Άρθρο 134 - Νόμος 4512/2018 - Σύσταση Ομάδας Διαχείρισης Έργου για την εποπτεία (Ο.Δ.Ε.).

Άρθρο 135 - Νόμος 4512/2018 - Κατανομή του προϋπολογισμού και του προσωπικού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΠΟΠΤΕΙΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

Άρθρο 136 - Νόμος 4512/2018 - Ενέργειες που συνιστούν εποπτεία

Άρθρο 137 - Νόμος 4512/2018 - Αξιολόγηση κινδύνου και κατάταξη των οικονομικών δραστηριοτήτων σε βαθμούς επικινδυνότητας

Άρθρο 138 - Νόμος 4512/2018 - Συχνότητα ελέγχων

Άρθρο 139 - Νόμος 4512/2018 - Πρόγραμμα ελέγχων

Άρθρο 140 - Νόμος 4512/2018 - Διαχείριση καταγγελιών

Άρθρο 141 - Νόμος 4512/2018 - Κατευθυντήριες οδηγίες για την υποστήριξη της συμμόρφωσης

Άρθρο 142 - Νόμος 4512/2018 - Πληροφόρηση

Άρθρο 143 - Νόμος 4512/2018 - Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου

Άρθρο 144 - Νόμος 4512/2018 - Αξιολόγηση της απόδοσης

Άρθρο 145 - Νόμος 4512/2018 - Μηχανισμός Ανατροφοδότησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΕΛΕΓΧΟΙ

Άρθρο 146 - Νόμος 4512/2018 - Προετοιμασία του ελέγχου

Άρθρο 147 - Νόμος 4512/2018 - Φύλλα ελέγχου

Άρθρο 148 - Νόμος 4512/2018 - Διαδικασία διενέργειας ελέγχου

Άρθρο 149 - Νόμος 4512/2018 - Διαδικασία ενεργειών συμμόρφωσης - Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ)

Άρθρο 150 - Νόμος 4512/2018 - Διεξαγωγή κοινών ελέγχων

Άρθρο 151 - Νόμος 4512/2018 - Κοινά μέτρα και κυρώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Άρθρο 152 - Νόμος 4512/2018 - Ελεγκτές

Άρθρο 153 - Νόμος 4512/2018 - Δικαιώματα των ελεγκτών

Άρθρο 154 - Νόμος 4512/2018 - Καθήκοντα ελεγκτών

Άρθρο 155 - Νόμος 4512/2018 - Δικαιώματα των εποπτευόμενων οικονομικών φορέων

Άρθρο 156 - Νόμος 4512/2018 - Υποχρεώσεις εποπτευόμενων οικονομικών φορέων

Άρθρο 157 - Νόμος 4512/2018 - Καταγγελία που αφορά τη συμπεριφορά ελεγκτή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Άρθρο 158 - Νόμος 4512/2018

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ

Άρθρο 159 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 160 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 161 - Νόμος 4512/2018 - Τροποποίηση διατάξεων του ν.δ. 3077/1954 (Α΄ 243)

Άρθρο 162 - Νόμος 4512/2018 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) - Κέντρα Διανομής Τσιμέντου

Άρθρο 163 - Νόμος 4512/2018 - Ρυθμίσεις για υφιστάμενα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής

Άρθρο 164 - Νόμος 4512/2018 - Μεταβατικές διατάξεις

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

Άρθρο 165 - Νόμος 4512/2018 - Ρυθμίσεις πυροπροστασίας και πυρασφάλειας

Άρθρο 166 - Νόμος 4512/2018 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3982/2011 (Α΄143)

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ

Άρθρο 167 - Νόμος 4512/2018 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3526/2007 (Α΄ 24)

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Άρθρο 168 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 169 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 170 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 171 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 172 - Νόμος 4512/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 173 - Νόμος 4512/2018 - Προθεσμίες έκδοσης δευτερογενούς νομοθεσίας

Άρθρο 174 - Νόμος 4512/2018 - Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

Άρθρο 175 - Νόμος 4512/2018 - Έναρξη ισχύος

ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 176 - Νόμος 4512/2018 - Τροποποιήσεις Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για την κατάταξη των πιστωτών

Άρθρο 177 - Νόμος 4512/2018 - Τροποποίηση του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007, Α΄153) για τη συρροή υπερπρονομιούχων, προνομιούχων και μη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 178 - Νόμος 4512/2018 - Σκοπός

Άρθρο 179 - Νόμος 4512/2018 - Ορισμοί

Άρθρο 180 - Νόμος 4512/2018 - Υπαγόμενες διαφορές

Άρθρο 181 - Νόμος 4512/2018 - Προσφυγή στη διαμεσολάβηση

Άρθρο 182 - Νόμος 4512/2018 - Υποχρεωτικότητα

Άρθρο 183 - Νόμος 4512/2018 - Διαδικασία διαμεσολάβησης

Άρθρο 184 - Νόμος 4512/2018 - Εκτελεστότητα των συμφωνιών που προκύπτουν από τη διαμεσολάβηση

Άρθρο 185 - Νόμος 4512/2018 - Αποτελέσματα της διαμεσολάβησης στην παραγραφή και τις αποσβεστικές προθεσμίες

Άρθρο 186 - Νόμος 4512/2018 - Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης

Άρθρο 187 - Νόμος 4512/2018 - Αρμοδιότητες Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Άρθρο 188 - Νόμος 4512/2018 - Προσόντα διαμεσολαβητών

Άρθρο 189 - Νόμος 4512/2018 - Αμεροληψία - Ουδετερότητα

Άρθρο 190 - Νόμος 4512/2018 - Ανεξαρτησία - Σύγκρουση συμφερόντων

Άρθρο 191 - Νόμος 4512/2018 - Αρχή της ελεύθερης βούλησης των μερών - Διαδικασία

Άρθρο 192 - Νόμος 4512/2018 - Εχεμύθεια

Άρθρο 193 - Νόμος 4512/2018 - Πειθαρχικό Δίκαιο

Άρθρο 194 - Νόμος 4512/2018 - Αμοιβή

Άρθρο 195 - Νόμος 4512/2018 - Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Άρθρο 196 - Νόμος 4512/2018 - Παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης

Άρθρο 197 - Νόμος 4512/2018 - Υποχρέωση ετήσιας έκθεσης

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Άρθρο 198 - Νόμος 4512/2018 - Φορείς κατάρτισης

Άρθρο 199 - Νόμος 4512/2018 - Αδειοδότηση Φορέων κατάρτισης

Άρθρο 200 - Νόμος 4512/2018 - Υποψήφιοι διαμεσολαβητές

Άρθρο 201 - Νόμος 4512/2018 - Πρόγραμμα σπουδών

Άρθρο 202 - Νόμος 4512/2018 - Διαπίστευση διαμεσολαβητών

Άρθρο 203 - Νόμος 4512/2018 - Ενημέρωση κοινού - Μητρώο

Άρθρο 204 - Νόμος 4512/2018 - Εκούσια παραίτηση - Αναστολή άσκησης καθηκόντων διαμεσολάβησης

Άρθρο 205 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 206 - Νόμος 4512/2018 - Έναρξη ισχύος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Άρθρο 207 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 208 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 209 - Νόμος 4512/2018

ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Άρθρο 210 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 211 - Νόμος 4512/2018 - Ποσοστό απαρτίας για συζήτηση και λήψη απόφασης κήρυξης απεργίας

Άρθρο 212 - Νόμος 4512/2018 - Αυθεντική ερμηνεία της παρ. 2 του άρθρου 34 του α.ν. 1846/1951 (Α΄ 179)

Άρθρο 213 - Νόμος 4512/2018 - Τροποποίηση του π.δ. 246/2006 (Α΄ 261)

Άρθρο 214 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 215 - Νόμος 4512/2018

ΤΜΗΜΑ Ε΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 216 - Νόμος 4512/2018 - Τροποποίηση του ν. 3651/2008 (Α΄ 44)

Άρθρο 217 - Νόμος 4512/2018 - Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων (Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε.)

Άρθρο 218 - Νόμος 4512/2018 - Σώμα Ειδικών Επιμετρητών δημοσίων και ιδιωτικών έργων

Άρθρο 219 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 219Α - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 219Β - Νόμος 4512/2018 - Τροποποίηση του άρθρου δεύτερου του ν. 4388/2016 (Α΄ 93)

ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ

Άρθρο 220 - Νόμος 4512/2018 - Έννοια και λειτουργία ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης

Άρθρο 221 - Νόμος 4512/2018 - Πλαίσιο διαδικασίας αδειοδότησης

Άρθρο 222 - Νόμος 4512/2018 - Προϋποθέσεις συμμετοχής - Νομική μορφή υποψηφίων

Άρθρο 223 - Νόμος 4512/2018 - Εταιρικό κεφάλαιο υποψηφίων

Άρθρο 224 - Νόμος 4512/2018 - Ιδιοκτησιακό καθεστώς υποψηφίων

Άρθρο 225 - Νόμος 4512/2018 - Αρνητικές προϋποθέσεις - Ασυμβίβαστες ιδιότητες - Πόθεν έσχες υποψηφίων

Άρθρο 226 - Νόμος 4512/2018 - Τεχνολογικός εξοπλισμός

Άρθρο 227 - Νόμος 4512/2018 - Περιεχόμενο μεταδιδόμενου προγράμματος

Άρθρο 228 - Νόμος 4512/2018 - Οικονομική βιωσιμότητα

Άρθρο 229 - Νόμος 4512/2018 - Λοιποί όροι συμμετοχής

Άρθρο 230 - Νόμος 4512/2018 - Όροι Προκήρυξης Ε.Σ.Ρ.

Άρθρο 231 - Νόμος 4512/2018 - Προεπιλογή αιτήσεων συμμετοχής

Άρθρο 232 - Νόμος 4512/2018 - Διαδικασία δημοπρασίας

Άρθρο 233 - Νόμος 4512/2018 - Όροι χορηγούμενων αδειών

Άρθρο 234 - Νόμος 4512/2018 - Λόγοι ανάκλησης αδειών

Άρθρο 235 - Νόμος 4512/2018 - Μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή ευρυεκπομπή

Άρθρο 236 - Νόμος 4512/2018 - Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 237 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 238 - Νόμος 4512/2018 - Έναρξη ισχύος

ΤΜΗΜΑ Ζ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Άρθρο 239 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 240 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 241 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 242 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 243 - Νόμος 4512/2018

ΤΜΗΜΑ Η΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 244 - Νόμος 4512/2018 - Ρύθμιση θεμάτων για την άσκηση των επαγγελμάτων του κομμωτή - κουρέα και τεχνίτη περιποίησης χεριών - ποδιών

Άρθρο 245 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 246 - Νόμος 4512/2018

ΤΜΗΜΑ Θ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Άρθρο 247 - Νόμος 4512/2018 - Σύσταση και Έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης

Άρθρο 248 - Νόμος 4512/2018 - Σύνθεση, Ορισμός και Παύση των μελών της Επιτροπής

Άρθρο 249 - Νόμος 4512/2018 - Κριτήρια και Μεθοδολογία Αξιολόγησης

Άρθρο 250 - Νόμος 4512/2018 - Διαδικασία Αξιολόγησης

Άρθρο 251 - Νόμος 4512/2018 - Αναθεώρηση και Κατάρτιση του Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων

Άρθρο 252 - Νόμος 4512/2018 - Αρχή Αμεροληψίας - Ασυμβίβαστα Μελών

Άρθρο 253 - Νόμος 4512/2018 - Καθήκον Εχεμύθειας - Ευθύνη Μελών

Άρθρο 254 - Νόμος 4512/2018 - Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων

Άρθρο 255 - Νόμος 4512/2018 - Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Άρθρο 256 - Νόμος 4512/2018 - Μεταβατικές - Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Άρθρο 257 - Νόμος 4512/2018 - Ωράριο Λειτουργίας Φαρμακείων

Άρθρο 258 - Νόμος 4512/2018 - Χρήση Πράσινου Σταυρού και Φαρμακείου

Άρθρο 259 - Νόμος 4512/2018 - Κατάργηση Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων

ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 260 - Νόμος 4512/2018 - Συναισθηματικός Δότης - Κάρτα Δότη Ε.Ο.Μ.

Άρθρο 261 - Νόμος 4512/2018 - Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες

Άρθρο 262 - Νόμος 4512/2018 - Μεταβατικές διατάξεις Μονάδων Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Άρθρο 263 - Νόμος 4512/2018 - Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 264 - Νόμος 4512/2018 - Θεραπεία με φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα και φάρμακα υψηλού κόστους ειδικών παθήσεων

Άρθρο 265 - Νόμος 4512/2018 - Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.)

Άρθρο 266 - Νόμος 4512/2018 - Κατάλογος γνωμοδοτούντων ιατρών

Άρθρο 267 - Νόμος 4512/2018 - Πιστοποίηση στο Σ.Η.Π.

Άρθρο 268 - Νόμος 4512/2018 - Διαδικασία υποβολής, διαχείρισης και εξέτασης αιτημάτων

Άρθρο 269 - Νόμος 4512/2018 - Ολοκλήρωση διαδικασίας

Άρθρο 270 - Νόμος 4512/2018 - Μεταβατικές - Καταργούμενες διατάξεις

ΤΜΗΜΑ Θ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Άρθρο 271 - Νόμος 4512/2018 - Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (Π.Ι.Σ.)

Άρθρο 272 - Νόμος 4512/2018 - Σφραγίδα - Αλληλογραφία

Άρθρο 273 - Νόμος 4512/2018 - Οργανισμός και Εσωτερικός Κανονισμός

Άρθρο 274 - Νόμος 4512/2018 - Πιστοποιητικό ορθής άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος

Άρθρο 275 - Νόμος 4512/2018 - Όργανα του Π.Ι.Σ.

Άρθρο 276 - Νόμος 4512/2018 - Γενική Συνέλευση - Μέλη

Άρθρο 277 - Νόμος 4512/2018 - Γενική Συνέλευση - Αρμοδιότητα

Άρθρο 278 - Νόμος 4512/2018 - Γενική Συνέλευση - Συνεδριάσεις

Άρθρο 279 - Νόμος 4512/2018 - Εκλογή εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση του Π.Ι.Σ.

Άρθρο 280 - Νόμος 4512/2018 - Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών

Άρθρο 281 - Νόμος 4512/2018 - Εφορευτική Επιτροπή

Άρθρο 282 - Νόμος 4512/2018 - Διοικητικό Συμβούλιο - Συγκρότηση σε σώμα

Άρθρο 283 - Νόμος 4512/2018 - Διοικητικό Συμβούλιο - Σύγκληση, Αρμοδιότητες, Λειτουργία

Άρθρο 284 - Νόμος 4512/2018 - Πρόεδρος του Π.Ι.Σ.

Άρθρο 285 - Νόμος 4512/2018 - Έξοδα μετακίνησης

Άρθρο 286 - Νόμος 4512/2018 - Άδειες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 287 - Νόμος 4512/2018 - Ολομέλεια των Προέδρων και Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Ι.Σ.

Άρθρο 288 - Νόμος 4512/2018 - Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο Ιατρών (Α.Π.Σ.Ι.)

Άρθρο 289 - Νόμος 4512/2018 - Εξελεγκτική Επιτροπή

Άρθρο 290 - Νόμος 4512/2018 - Περιουσιακή αυτοτέλεια Π.Ι.Σ. και Ιατρικών Συλλόγων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Άρθρο 291 - Νόμος 4512/2018 - Ιατρικοί Σύλλογοι Έδρα - Επωνυμία

Άρθρο 292 - Νόμος 4512/2018 - Σκοπός

Άρθρο 293 - Νόμος 4512/2018 - Μέλη

Άρθρο 294 - Νόμος 4512/2018 - Μέλη - Αλλοδαποί

Άρθρο 295 - Νόμος 4512/2018 - Μητρώα Ιατρικού Συλλόγου - Εγγραφή

Άρθρο 296 - Νόμος 4512/2018 - Ετήσια Δήλωση

Άρθρο 297 - Νόμος 4512/2018 - Μητρώο Μελών - Διαγραφή

Άρθρο 298 - Νόμος 4512/2018 - Αλληλογραφία

Άρθρο 299 - Νόμος 4512/2018 - Συνεργασία με Δημόσιες Αρχές

Άρθρο 300 - Νόμος 4512/2018 - Όργανα

Άρθρο 301 - Νόμος 4512/2018 - Τακτική -Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Άρθρο 302 - Νόμος 4512/2018 - Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση

Άρθρο 303 - Νόμος 4512/2018 - Εσωτερικός κανονισμός

Άρθρο 304 - Νόμος 4512/2018 - Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 305 - Νόμος 4512/2018 - Ανακήρυξη υποψηφίων

Άρθρο 306 - Νόμος 4512/2018 - Αρχαιρεσίες - Διαδικασία

Άρθρο 307 - Νόμος 4512/2018 - Αρχαιρεσίες - Διαδικασία σε Εκλογικά Τμήματα

Άρθρο 308 - Νόμος 4512/2018 - Διοικητικό Συμβούλιο - Συγκρότηση σε σώμα

Άρθρο 309 - Νόμος 4512/2018 - Διοικητικό Συμβούλιο - Αρμοδιότητα

Άρθρο 310 - Νόμος 4512/2018 - Διοικητικό Συμβούλιο - Συνεδριάσεις

Άρθρο 311 - Νόμος 4512/2018 - Πρόεδρος

Άρθρο 312 - Νόμος 4512/2018 - Γραμματέας

Άρθρο 313 - Νόμος 4512/2018 - Ταμίας

Άρθρο 314 - Νόμος 4512/2018 - Εξελεγκτική Επιτροπή

Άρθρο 315 - Νόμος 4512/2018 - Εισφορές - Υποχρεώσεις προς Π.Ι.Σ.

Άρθρο 316 - Νόμος 4512/2018 - Εποπτεία Υπουργού

Άρθρο 317 - Νόμος 4512/2018 - Αναστολή αρχαιρεσιών

Άρθρο 318 - Νόμος 4512/2018 - Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση Π.Ι.Σ. και Ιατρικών Συλλόγων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Άρθρο 319 - Νόμος 4512/2018 - Πειθαρχικά παραπτώματα

Άρθρο 320 - Νόμος 4512/2018 - Πειθαρχικά παραπτώματα - Παραγραφή

Άρθρο 321 - Νόμος 4512/2018 - Πειθαρχικά όργανα

Άρθρο 322 - Νόμος 4512/2018 - Πειθαρχικές ποινές

Άρθρο 323 - Νόμος 4512/2018 - Εξαίρεση μελών Πειθαρχικού Συμβουλίου

Άρθρο 324 - Νόμος 4512/2018 - Συγκρότηση Πειθαρχικών Συμβουλίων

Άρθρο 325 - Νόμος 4512/2018 - Συνεδρίαση Πειθαρχικών Συμβουλίων

Άρθρο 326 - Νόμος 4512/2018 - Πειθαρχική προδικασία

Άρθρο 327 - Νόμος 4512/2018 - Ένορκη διοικητική εξέταση

Άρθρο 328 - Νόμος 4512/2018 - Ανακριτικές πράξεις

Άρθρο 329 - Νόμος 4512/2018 - Απολογία διωκόμενου ιατρού

Άρθρο 330 - Νόμος 4512/2018 - Διαδικασία ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου

Άρθρο 331 - Νόμος 4512/2018 - Η πειθαρχική απόφαση

Άρθρο 332 - Νόμος 4512/2018 - Έφεση

Άρθρο 333 - Νόμος 4512/2018 - Α.Π.Σ.Ι. - Εκδίκαση έφεσης

Άρθρο 334 - Νόμος 4512/2018 - Εκτέλεση - Δημοσίευση αποφάσεων

Άρθρο 335 - Νόμος 4512/2018 - Εφαρμογή κανόνων και αρχών ποινικού δικαίου και ποινικής δικονομίας στο πειθαρχικό δίκαιο

Άρθρο 336 - Νόμος 4512/2018 - Γενικές διατάξεις για την πειθαρχική διαδικασία

Άρθρο 337 - Νόμος 4512/2018 - Πειθαρχικά παραπτώματα ιατρών στην αλλοδαπή

Άρθρο 338 - Νόμος 4512/2018 - Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 339 - Νόμος 4512/2018 - Αντιποίηση ιατρικού λειτουργήματος

Άρθρο 340 - Νόμος 4512/2018 - Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 341 - Νόμος 4512/2018 - Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 342 - Νόμος 4512/2018 - Έναρξη ισχύος

ΤΜΗΜΑ Ι΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Άρθρο 343 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 344 - Νόμος 4512/2018 - Μητρώο Προσωπικού Αρχαιολογικών Εργασιών

Άρθρο 345 - Νόμος 4512/2018 - Έκθεση Αναλυτικής Αρχαιολογικής Τεκμηρίωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 346 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 347 - Νόμος 4512/2018

ΤΜΗΜΑ ΙΑ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο 348 - Νόμος 4512/2018 - Διατάξεις σχετικές με τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)

Άρθρο 349 - Νόμος 4512/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4483/2017

ΤΜΗΜΑ ΙΒ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 350 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 351 - Νόμος 4512/2018 - Διατάξεις για τον τουριστικό λιμένα Αλίμου

Άρθρο 352 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 353 - Νόμος 4512/2018 - Τροποποιήσεις διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος - Φορολογικά κίνητρα

Άρθρο 354 - Νόμος 4512/2018 - Τροποποιήσεις λοιπών διατάξεων φορολογικών κινήτρων

Άρθρο 355 - Νόμος 4512/2018 - Τροποποίηση των άρθρων 10 και 11 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α΄ 170)

Άρθρο 356 - Νόμος 4512/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 36 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α΄ 248)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΖΙΝΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 357 - Νόμος 4512/2018 - Χορήγηση άδειας λειτουργίας καζίνο

Άρθρο 358 - Νόμος 4512/2018 - Νομική μορφή λειτουργίας των επιχειρήσεων καζίνο και καταστατικοί όροι

Άρθρο 359 - Νόμος 4512/2018 - Κατηγορίες αδειών λειτουργίας καζίνο και χρονική διάρκεια

Άρθρο 360 - Νόμος 4512/2018 - Κανόνες εταιρικής οργάνωσης, κεφαλαιακής επάρκειας και εποπτείας των ΕΚΑΖ

Άρθρο 361 - Νόμος 4512/2018 - Διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού

Άρθρο 362 - Νόμος 4512/2018 - Συνδρομή προϋποθέσεων οργάνωσης ΕΚΑΖ

Άρθρο 363 - Νόμος 4512/2018 - Οργάνωση και υποδομή της ΕΚΑΖ

Άρθρο 364 - Νόμος 4512/2018 - Έγκριση της καταλληλότητας των μελών διοίκησης και των διευθυντικών στελεχών της ΕΚΑΖ

Άρθρο 365 - Νόμος 4512/2018 - Έγκριση της καταλληλότητας των μετόχων ΕΚΑΖ με ειδική συμμετοχή

Άρθρο 366 - Νόμος 4512/2018 - Περιεχόμενο απόφασης έναρξης λειτουργίας καζίνο

Άρθρο 367 - Νόμος 4512/2018 - Διαδικασία έκδοσης απόφασης έναρξης λειτουργίας ΕΚΑΖ

Άρθρο 368 - Νόμος 4512/2018 - Προϋποθέσεις έκδοσης απόφασης έναρξης λειτουργίας ΕΚΑΖ

Άρθρο 369 - Νόμος 4512/2018 - Χορήγηση άδειας ΕΚΑΖ σε επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια λειτουργίας καζίνο

Άρθρο 370 - Νόμος 4512/2018 - Ανανέωση άδειας λειτουργίας ΕΚΑΖ

Άρθρο 371 - Νόμος 4512/2018 - Διαρκείς υποχρεώσεις των ΕΚΑΖ σε θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και στελέχωσής τους

Άρθρο 372 - Νόμος 4512/2018 - Λειτουργία, εποπτεία και έλεγχος των ΕΚΑΖ

Άρθρο 373 - Νόμος 4512/2018 - Μεταβίβαση μετοχών ΕΚΑΖ

Άρθρο 374 - Νόμος 4512/2018 - Οικονομικές υποχρεώσεις ΕΚΑΖ

Άρθρο 375 - Νόμος 4512/2018 - Ανάκληση και αναστολή άδειας λειτουργίας ΕΚΑΖ

Άρθρο 376 - Νόμος 4512/2018 - Κυρώσεις

Άρθρο 377 - Νόμος 4512/2018 - Καταργούμενες, τροποποιούμενες και μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 378 - Νόμος 4512/2018 - Γενικές διατάξεις που εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις που λειτουργούν καζίνο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Άρθρο 379 - Νόμος 4512/2018 - Τροποποίηση των άρθρων 14 και 16 του ν. 3832/2010

Άρθρο 380 - Νόμος 4512/2018 - Τροποποιήσεις του ν. 4389/2016 (Α΄94) για την ΕΕΣΥΠ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 381 - Νόμος 4512/2018 - Σύσταση Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος

Άρθρο 382 - Νόμος 4512/2018 - Αποστολή και Αρμοδιότητες

Άρθρο 383 - Νόμος 4512/2018 - Βασική διάρθρωση

Άρθρο 384 - Νόμος 4512/2018 - Στελέχωση

Άρθρο 385 - Νόμος 4512/2018 - Δαπάνες

Άρθρο 386 - Νόμος 4512/2018 - Ειδικές ρυθμίσεις για την άσκηση των καθηκόντων του προσωπικού της Υπηρεσίας

Άρθρο 387 - Νόμος 4512/2018 - Διαδικασία σε περιπτώσεις ερευνών για την διακρίβωση τέλεσης εγκλημάτων φοροδιαφυγής

Άρθρο 388 - Νόμος 4512/2018 - Συντονισμός της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος και της Α.Α.Δ.Ε.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 389 - Νόμος 4512/2018 - Μεταβατικές ρυθμίσεις

Άρθρο 390 - Νόμος 4512/2018 - Θέσπιση άρθρου 28Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Άρθρο 391 - Νόμος 4512/2018 - Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 17Α του ν. 2523/1997

Άρθρο 392 - Νόμος 4512/2018 - Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 393 - Νόμος 4512/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 3213/2003

Άρθρο 394 - Νόμος 4512/2018 - Έναρξη ισχύος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 395 - Νόμος 4512/2018 - Ρυθμίσεις για τον Ε.Φ.Κ.Α.

Άρθρο 396 - Νόμος 4512/2018 - Επιτροπή αξιολόγησης επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

Άρθρο 397 - Νόμος 4512/2018 - Τροποποιήσεις των άρθρων 18 και 19 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Άρθρο 398 - Νόμος 4512/2018 - Τροποποιήσεις του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Άρθρο 399 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 400 - Νόμος 4512/2018 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4067/2012 (Α΄ 79)

Άρθρο 401 - Νόμος 4512/2018 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4389/2016 (Α΄ 94)

Άρθρο 402 - Νόμος 4512/2018

Άρθρο 403 - Νόμος 4512/2018 - Τροποποίηση του ν. 4270/2014

Άρθρο 404 - Νόμος 4512/2018 - Τροποποιήσεις διατάξεων του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ)

Άρθρο 405 - Νόμος 4512/2018 - Μεταβατικές διατάξεις

ΤΜΗΜΑ ΙΓ΄

Άρθρο 406 - Νόμος 4512/2018 - Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2018

Η ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής, 5η έκδ., 2024
Επιδόσεις στο εξωτερικό Β έκδοση