logo-print

Φορητότητα υπηρεσιών διαδικτυακού περιεχομένου: Όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για το νέο Κανονισμό

Οι νέοι κανόνες εφαρμόζονται από 1η Απριλίου 2018 σε ταινίες, αθλητικές εκπομπές, μουσική, ηλεκτρονικά βιβλία και παιχνίδια

28/03/2018

29/03/2018

Το εφαρμοστέο δίκαιο ως προς τις έννομες συνέπειες των δικαστικών αποφάσεων - Μελέτες ΕΡΜΕΚ Νο 11
Τεχνητή νοημοσύνη, μεταφορές & ευθύνη των μεταφορέων στο Ελληνικό Δίκαιο

Από την 1η Απριλίου 2018 και μετά, οι Ευρωπαίοι που διαθέτουν συνδρομές σε επιγραμμικό περιεχόμενο στη χώρα καταγωγή τους θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό, όπου και αν βρίσκονται στην ΕΕ, με βάση τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1128.

Ποιος είναι ο στόχος του κανονισμού;

Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι οι Ευρωπαίοι που αγοράζουν ή γίνονται συνδρομητές σε ταινίες, αθλητικές εκπομπές, μουσική, ηλεκτρονικά βιβλία και παιχνίδια στο κράτος μέλος καταγωγής τους μπορούν να έχουν πρόσβαση στο εν λόγω περιεχόμενο όταν ταξιδεύουν ή μένουν προσωρινά σε άλλη χώρα της ΕΕ. Ο κανονισμός τίθεται σε ισχύ την 1η Απριλίου 2018 σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Ποιος θα επωφεληθεί από τους νέους κανόνες;

  • Οι καταναλωτές που διαμένουν στην ΕΕ: οι νέοι κανόνες τους επιτρέπουν να παρακολουθούν ταινίες ή αθλητικές εκδηλώσεις, να ακούν μουσική, να κατεβάζουν ηλεκτρονικά βιβλία ή να παίζουν παιχνίδια – όταν επισκέπτονται ή μένουν προσωρινά σε άλλες χώρες της ΕΕ.
  • Οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτυακού περιεχομένου: θα είναι σε θέση να παρέχουν διασυνοριακή φορητότητα διαδικτυακού περιεχομένου στους συνδρομητές τους χωρίς να χρειάζεται να αποκτούν άδειες για άλλες χώρες στις οποίες οι συνδρομητές μένουν προσωρινά.

Τα συμφέροντα των κατόχων δικαιωμάτων διασφαλίζονται με την αποφυγή καταχρήσεων. 

Διαβάστε επίσης: Οι Προτάσεις Οδηγιών της ΕΕ σχετικά με τις ψηφιακές συμβάσεις: Ένα σημαντικό βήμα για τη εναρμόνιση του δικαίου του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρώπη

Οι πάροχοι υπηρεσιών οφείλουν να παρέχουν την ίδια υπηρεσία όπου και αν ταξιδεύει ο συνδρομητής; Πώς θα λειτουργήσει αυτό για υπηρεσίες βίντεο κατά παραγγελία, όπως η Netflix, η οποία δραστηριοποιείται σε περισσότερες από μία χώρες της ΕΕ;

Ναι, οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτυακού περιεχομένου επί πληρωμή (όπως οι διαδικτυακές υπηρεσίες μετάδοσης κινηματογραφικών ταινιών, τηλεοπτικών εκπομπών ή μουσικής συνεχούς ροής) πρέπει να παρέχουν στους συνδρομητές τους την ίδια υπηρεσία οπουδήποτε στην ΕΕ και αν βρίσκεται ο συνδρομητής. Η υπηρεσία πρέπει να παρέχεται με τον ίδιο τρόπο σε άλλο κράτος μέλος, όπως στο κράτος μέλος κατοικίας. Για παράδειγμα, όσον αφορά τη Netflix, θα έχετε πρόσβαση στις ίδιες επιλογές (ή στον ίδιο κατάλογο προσφορών) οπουδήποτε στην ΕΕ, εάν βρίσκεστε προσωρινά στο εξωτερικό, ακριβώς σαν να βρισκόσασταν στη χώρα σας.

Οι νέοι κανόνες δεν εμποδίζουν τους παρόχους υπηρεσιών να προσφέρουν πρόσθετες επιλογές στους χρήστες τους όταν βρίσκονται στο εξωτερικό, όπως πρόσβαση σε περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο στη χώρα στην οποία ταξιδεύουν. Συνεπώς, το κατά πόσον ο εν λόγω πάροχος υπηρεσιών θα επιτρέπει ή θα διατηρεί την πρόσβαση σε τοπικό περιεχόμενο πέραν των υποχρεώσεων που υπέχει βάσει του κανονισμού θα εξαρτάται εξ ολοκλήρου από τον πάροχο υπηρεσιών.

Υπάρχει χρονικός περιορισμός; Τι θα συμβεί σε περίπτωση που ένα πρόσωπο διαμένει σε μία χώρα και εργάζεται σε άλλη σε καθημερινή βάση;

Ο κανονισμός περί φορητότητας καλύπτει περιπτώσεις στις οποίες οι συνδρομητές βρίσκονται προσωρινά στο εξωτερικό. Δεν υπάρχει ορισμός του συγκεκριμένου όρου στον κανονισμό. Ωστόσο, το νόημα του κανονισμού είναι ότι πρέπει κανείς να είναι παρών σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος κατοικίας του. Ο κανονισμός καλύπτει διάφορα σενάρια στα οποία περιλαμβάνονται οι διακοπές και τα επαγγελματικά ταξίδια.

Οι νέοι κανόνες δεν θέτουν όρια στη χρήση της δυνατότητας φορητότητας, εφόσον ο χρήστης διαμένει σε άλλο κράτος μέλος. Οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να ενημερώνουν τους συνδρομητές τους για τους ακριβείς όρους που περιλαμβάνουν οι οικείες προσφορές φορητότητας. Για παράδειγμα, αν ζείτε στο Βέλγιο και είστε συνδρομητής μιας υπηρεσίας μουσικής συνεχούς ροής επί πληρωμή εκεί, θα έχετε πρόσβαση στην ίδια επιλογή μουσικής σε άλλα κράτη μέλη όπως στη χώρα σας, στο Βέλγιο.

Η φορητότητα του διαδικτυακού περιεχομένου σας θα διατίθεται εφόσον μετακινείστε καθημερινά προς άλλα κράτη μέλη, όπως τη Γαλλία ή το Λουξεμβούργο.

Πώς θα εξακριβώνουν οι πάροχοι υπηρεσιών περιεχομένου ποια είναι η χώρα διαμονής των χρηστών τους;

Ο πάροχος υπηρεσιών θα πρέπει να εξακριβώνει ποια είναι η χώρα διαμονής του συνδρομητή. Αυτό θα γίνεται κατά τη σύναψη και ανανέωση της σύμβασης.

Οι πάροχοι υπηρεσιών θα μπορούν να εξακριβώνουν τη χώρα διαμονής μέσω διαφόρων πληροφοριών που παρέσχε ο συνδρομητής. Ο κανονισμός προβλέπει έναν κλειστό κατάλογο των εν λόγω τρόπων εξακρίβωσης προκειμένου να περιορίσει την παραβίαση της ιδιωτικότητας των καταναλωτών. Στους τρόπους που απαριθμούνται περιλαμβάνονται για παράδειγμα τα στοιχεία πληρωμής, η καταβολή ειδικού τέλους για ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες, η ύπαρξη σύμβασης για σύνδεση στο διαδίκτυο ή για τηλεφωνική σύνδεση, οι έλεγχοι της διεύθυνσης ΙΡ ή δήλωση του συνδρομητή σχετικά με τη διεύθυνση διαμονής του. Ο πάροχος υπηρεσιών θα μπορεί να εφαρμόζει κατ' ανώτατο όριο δύο τρόπους εξακρίβωσης του εν λόγω καταλόγου. Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με τους κανόνες περί προστασίας των δεδομένων της ΕΕ.

Ο κανονισμός θα ισχύει επίσης για τις διαδικτυακές υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν;

Οι πάροχοι δωρεάν υπηρεσιών διαδικτυακού περιεχομένου μπορούν να επιλέξουν εάν επιθυμούν να επωφεληθούν από τους εν λόγω νέους κανόνες. Εφόσον επιλέξουν να ενταχθούν στις νέες ρυθμίσεις και να παρέχουν φορητότητα βάσει του κανονισμού, θα ισχύουν γι' αυτούς όλοι οι κανόνες όπως και για τις υπηρεσίες επί πληρωμή. Αυτό σημαίνει ότι οι συνδρομητές πρέπει να συνδεθούν για να μπορούν να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν το περιεχόμενο όταν βρίσκονται προσωρινά στο εξωτερικό και οι πάροχοι υπηρεσιών πρέπει να εξακριβώσουν το κράτος μέλος διαμονής του συνδρομητή.

Πώς μπορεί ένας καταναλωτής να γνωρίζει ποιες δωρεάν διαδικτυακές υπηρεσίες έχει επιλέξει;

Αν οι πάροχοι δωρεάν υπηρεσιών διαδικτυακού περιεχομένου αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν τους νέους κανόνες σχετικά με τη φορητότητα, υποχρεούνται να ενημερώσουν τους συνδρομητές τους σχετικά με την εν λόγω απόφαση πριν από την παροχή της υπηρεσίας. Οι εν λόγω πληροφορίες θα μπορούσαν, λόγου χάρη, να ανακοινώνονται στους ιστότοπους των παρόχων υπηρεσιών.

Αυτό αφορά και τους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς; Μπορώ να βλέπω BBC, Arte ή άλλες υπηρεσίες;

Οι υπηρεσίες διαδικτυακού περιεχομένου που καλύπτονται από τον κανονισμό μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν υπηρεσίες που προσφέρονται από δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς. Το ζήτημα αν ένας συγκεκριμένος ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός καλύπτεται από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού εξαρτάται από το εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • ο καταναλωτής μπορεί ήδη να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες σε διαφορετικές συσκευές και δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένη υποδομή,
  • τα τηλεοπτικά προγράμματα παρέχονται σε συνδρομητές των οποίων το κράτος μέλος διαμονής έχει εξακριβωθεί από τον πάροχο και,
  • οι υπηρεσίες διαδικτυακού περιεχομένου είτε παρέχονται έναντι πληρωμής είτε ο πάροχος έχει αποφασίσει να χρησιμοποιήσει τους νέους κανόνες φορητότητας σε εθελοντική βάση.

Μπορώ να βλέπω ταινίες από τους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς σε άλλη χώρα μέσω διαδικτύου, όπως ταινίες από την ισπανική ή την εσθονική τηλεόραση στο Βέλγιο;

Εάν ένας ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός διαδικτυακού περιεχομένου στο κράτος μέλος καταγωγής σας καλύπτεται από τους νέους κανόνες σχετικά με τη φορητότητα, θα μπορείτε να βλέπετε το σχετικό περιεχόμενο όταν βρίσκεστε προσωρινά στο εξωτερικό σε άλλο κράτος μέλος.

Αντιθέτως, η πρόσβαση σε περιεχόμενο που προσφέρεται σε άλλο κράτος μέλος από τη χώρα καταγωγής σας δεν καλύπτεται από τους νέους κανόνες σχετικά με τη φορητότητα. Οι καταναλωτές θα μπορούσαν, ωστόσο, για ορισμένα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα να επωφεληθούν από τον προτεινόμενο κανονισμό για τις διαδικτυακές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και τις αναμεταδόσεις ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων που επί του παρόντος βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση. Αυτό θα δώσει στους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς και τους παραγωγούς τη συμπληρωματική επιλογή να παράσχουν διασυνοριακή πρόσβαση σε περισσότερα προγράμματα (βλ. ενημερωτικό δελτίο).

Μπορείτε να αναφέρετε παραδείγματα προβλημάτων που επιλύονται από τον κανονισμό;

Τα άτομα που ταξιδεύουν ή μένουν προσωρινά σε άλλες χώρες της ΕΕ αντιμετωπίζουν συχνά περιορισμούς: ενδέχεται να αποκόπτονται από τις οικείες υπηρεσίες διαδικτυακού περιεχομένου ή να έχουν περιορισμένη μόνο πρόσβαση. Πολλοί άνθρωποι –ιδιαίτερα όταν αναχωρούν για ταξίδια μικρής διάρκειας– δεν θεωρούν σκόπιμο να εγγραφούν συνδρομητές σε τοπική υπηρεσία ή ενδέχεται να διαπιστώσουν ότι οι αγαπημένες τους ταινίες ή σειρές δεν είναι διαθέσιμες ή ότι είναι διαθέσιμες μόνο σε ξένη γλώσσα.

  • Ένας συνδρομητής σκανδιναβικού λογαριασμού στο Home Box Office (HBO) που προσπαθεί να δει ταινίες ενόσω κάνει διακοπές στην Ιταλία θα λάβει μήνυμα ότι οι υπηρεσίες αυτές «είναι διαθέσιμες μόνο στη Σουηδία, τη Νορβηγία, τη Δανία και τη Φινλανδία».
  • Ένας Γάλλος χρήστης της υπηρεσίας παροχής ταινιών και τηλεοπτικών σειρών MyTF1 δεν μπορεί να νοικιάσει μια νέα ταινία ενόσω βρίσκεται σε επαγγελματικό ταξίδι στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι χρήστες μπορεί να έχουν τη δυνατότητα, για παράδειγμα, να δουν μόνον το περιεχόμενο που έχουν ήδη καταφορτώσει στη φορητή συσκευή τους.

  • Οι χρήστες της βελγικής υπηρεσίας Universciné πρέπει να θυμούνται να καταφορτώσουν μια ταινία που έχουν ενοικιάσει, προτού αναχωρήσουν για το ταξίδι τους σε άλλη χώρα της ΕΕ. Δεν έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν την υπηρεσία μετάδοσης συνεχούς ροής Universciné όταν είναι μακριά από τη χώρα καταγωγής τους ή να καταφορτώσουν ταινίες όταν βρίσκονται στο εξωτερικό.

Τα εν λόγω ζητήματα θα επιλυθούν από τους νέους κανόνες σχετικά με τη φορητότητα. Οι περιορισμοί που αφορούν τη φορητότητα των συνδρομών σε διαδικτυακές μουσικές υπηρεσίες (όπως το Spotify ή το Deezer) ή σε ηλεκτρονικά βιβλία φαίνεται να είναι λιγότερο σημαντικοί. Όμως, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο περιορισμών στο μέλλον, γι' αυτό οι σημερινοί κανόνες είναι σημαντικοί και για αυτές τις υπηρεσίες.

Οι νέοι κανόνες καλύπτουν τη φορητότητα συνδρομών σε διαδικτυακό αθλητικό περιεχόμενο;

Ναι, θα καλύπτονται διάφορες υπηρεσίες διαδικτυακού αθλητικού περιεχομένου: Περιλαμβάνονται υπηρεσίες όπου ο αθλητισμός είναι μέρος υπηρεσίας τηλεοπτικού διαδικτυακού περιεχομένου επί πληρωμή (για παράδειγμα, υπηρεσίες μετάδοσης συνεχούς ροής όπως η Zattoo στη Γερμανία) ή όπου ο αθλητισμός αποτελεί μέρος του συνολικού πακέτου διαδικτυακών υπηρεσιών (για παράδειγμα η Sky Go), καθώς και όταν ένας διοργανωτής αθλητικών εκδηλώσεων δημιουργεί μια ειδική υπηρεσία διαδικτυακού περιεχομένου.

Θα μπορεί ο πάροχος υπηρεσιών να επιβάλλει χρεώσεις για τη φορητότητα;

Όχι, σύμφωνα με τους νέους κανόνες, για υπηρεσίες διαδικτυακού περιεχομένου δεν θα επιτρέπεται να επιβάλλονται πρόσθετες χρεώσεις στους συνδρομητές για παροχή σε αυτούς διασυνοριακής φορητότητας περιεχομένου.

Τι προβλέπουν οι νέοι κανόνες εάν ένας πάροχος υπηρεσιών αρχίσει να περιορίζει τους τίτλους της μουσικής, τις ταινίες ή τα παιχνίδια που διαθέτει σε όσους ταξιδεύουν στο εξωτερικό;

Οι συνδρομητές επί πληρωμή υπηρεσιών διαδικτυακού περιεχομένου, καθώς και δωρεάν υπηρεσιών διαδικτυακού περιεχομένου που έχουν επιλέξει τη φορητότητα, θα έχουν την ίδια πρόσβαση στις εν λόγω υπηρεσίες όταν ταξιδεύουν όπως και στο οικείο κράτος μέλος. Αυτό σημαίνει ότι η πρόσβαση στην υπηρεσία σε άλλο κράτος μέλος θα είναι όπως στη χώρα καταγωγής: προσφέρεται το ίδιο περιεχόμενο στο ίδιο εύρος και αριθμό συσκευών και με το ίδιο εύρος λειτουργιών.

Κάθε ενέργεια που αναλαμβάνεται από πάροχο, η οποία θα εμπόδιζε τους συνδρομητές να έχουν πρόσβαση ή να χρησιμοποιούν την υπηρεσία ενώ βρίσκονται προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος, για παράδειγμα περιορισμοί στις λειτουργίες της υπηρεσίας, αντιβαίνει στον κανονισμό. Αυτό σημαίνει ότι ο πάροχος δεν μπορεί να περιορίσει τον διαθέσιμο κατάλογο προσφορών μουσικής, ταινιών ή τηλεοπτικών σειρών όταν ταξιδεύετε σε ένα άλλο κράτος μέλος.

Είναι οι κύριοι πάροχοι διαδικτυακού περιεχομένου έτοιμοι από τεχνική άποψη για την εφαρμογή του νέου κανονισμού από την 1η Απριλίου;

Η Επιτροπή βρίσκεται σε στενή επαφή με τους κυριότερους παρόχους υπηρεσιών διαδικτυακού περιεχομένου (όπως πλατφόρμες τηλεοπτικών εκπομπών, ταινιών, μουσικής, αθλητισμού, κ.λπ.) και έχει λάβει θετική ανατροφοδότηση από αυτούς ότι η εφαρμογή των νέων κανόνων σχετικά με τη φορητότητα πραγματοποιείται ομαλά και εγκαίρως. Κάθε φορά που οι πάροχοι υπηρεσιών αντιμετώπισαν προβλήματα, διαπιστώσαμε ότι ήταν σε θέση να τα επιλύσουν. Η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τη διαδικασία και θα συνεχίσει να το πράττει.

Ο κανονισμός είναι δεσμευτικός για τις επί πληρωμή υπηρεσίες. Οι πάροχοι δωρεάν περιεχομένου μπορούν να επιλέξουν να επωφεληθούν από τους νέους κανόνες, αλλά δεν υποχρεούνται να το πράξουν. Ορισμένοι πάροχοι υπηρεσιών έχουν ήδη αναγγείλει την υπαγωγή τους στο καθεστώς (η ΥΛΕ στη Φινλανδία, η RTBF στο Βέλγιο), και η Επιτροπή αναμένει ότι θα ακολουθήσουν και άλλοι τώρα που οι νέοι κανόνες άρχισαν να εφαρμόζονται

Δίκαιο επιταγής - 6η έκδοση
Φορολογικός Πολυκώδικας - Σεπτέμβριος 2022

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

 

send