Ποινικοί νόμοι

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:

Lawspot.gr

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

18/11/2013 - 20:59

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

16/11/2017 - 18:35

Πότε εφαρμόζεται ο ποινικός νόμος:

α) Μια πράξη τιμωρείται ως έγκλημα εφόσον προβλέπεται από νόμο που προϋπάρχει της τέλεσής της.

β) Οι ελληνικοί ποινικοί νόμοι εφαρμόζονται σε εγκληματικές πράξεις που τελέστηκαν σε ελληνικό έδαφος (ή σε ελληνικά πλοία ή αεροσκάφη), από ημεδαπούς ή αλλοδαπούς.

γ) Οι ελληνικοί ποινικοί νόμοι εφαρμόζονται εις βάρος Ελλήνων για εγκληματικές πράξεις που τέλεσαν στο εξωτερικό, εφόσον θεωρούνται και στη χώρα όπου τελέστηκαν εγκλήματα.

δ) Οι ελληνικοί ποινικοί νόμοι εφαρμόζονται και εις βάρος αλλοδαπών για εγκληματικές πράξεις που τελέστηκαν στο εξωτερικό κατά Ελλήνων πολιτών, εφόσον θεωρούνται εγκλήματα και στη χώρα όπου τελέστηκαν.

Σχετικοί Τομείς

Λέξεις-Κλειδιά

send