Πρότυπα καταστατικά για εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ & ΕΕ)

Καταστατικά για Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη Εταιρεία

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:

Lawspot.gr

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

13/09/2016 - 15:33

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

16/11/2017 - 16:28

Ανανεώθηκε στις 21/3/2017

Με την Υπουργική Απόφαση 31637/20.3.2017 εγκρίθηκαν τα νεά πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Ανωνύμων Εταιρειών, Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών, Ομόρρυθμων Εταιρειών και Ετερόρρυθμων Εταιρειών.

Μαζί με τα Καταστατικά επισυνάπτονται και αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τη συμπλήρωσή τους.

Να σημειωθεί πως τα προτυποποιημένα καταστατικά περιέχουν τις απολύτως αναγκαίες σύμφωνα με τον Νόμο, συνεπώς σε κάθε περίπτωση συνιστάται η ανάθεση της σύνταξής τους σε εξειδικευμένο δικηγόρο.

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε τα προτυποποιημένα καταστατικά μαζί με οδηγίες συμπλήρωσης και άλλες χρήσιμες πληροφορίες:

Καταστατικό Ανώνυμης Εταιρείας

Καταστατικό Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης

Καταστατικό Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας

Καταστατικό Ομόρρυθμης Εταιρείας

Καταστατικό Ετερόρρυθμης Εταιρείας

send