logo-print

Τι ισχύει για τα στοιχεία ταυτοποίησης που ζητούν οι τράπεζες;

Είναι νόμιμο να ζητούν οι τράπεζες όλα αυτά τα στοιχεία;

29/08/2015

01/03/2018

Η παραγραφή των εγκλημάτων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και Ευθύνη για Αποζημίωση

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τα στοιχεία ταυτοποίησης που ζητούν οι τράπεζες.

1. Ποια στοιχεία ταυτοποίησης υποχρεούμαι να προσκομίσω στην τράπεζα για να προχωρήσω σε οποιαδήποτε συναλλαγή;

Τα στοιχεία που απαιτούνται κατ’ ελάχιστον για την πιστοποίηση της ταυτότητας των φυσικών προσώπων από τις τράπεζες είναι: ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο, Α.Δ.Τ ή διαβατήριο, εκδούσα αρχή, ημερομηνία και τόπος γέννησης, παρούσα διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, ασκούμενο επάγγελμα και παρούσα επαγγελματική διεύθυνση, Α.Φ.Μ. και υπόδειγμα υπογραφής πελάτη.

Τα στοιχεία αυτά επαληθεύονται από έγγραφα τα οποία είναι δύσκολο να παραποιηθούν ή να αποκτηθούν με παράνομο τρόπο, όπως πρόσφατο λογαριασμό Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας, αντίγραφο μισθοδοσίας, κ.λπ.

2. Είναι νόμιμο να ζητούν οι τράπεζες όλα αυτά τα στοιχεία;

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 281/17.3.2009 Πράξη της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα οφείλουν (στο μέτρο της δέουσας επιμέλειας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 3691/2008 για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες), να εξακριβώνουν και να ελέγχουν την ταυτότητα του συναλλασσόμενου/πελάτη τους και να ζητούν έγγραφα που να πιστοποιούν τα συγκεκριμένα στοιχεία του.

Οι διαδικασίες πιστοποίησης και τα μέτρα δέουσας επιμέλειας προβλέπουν ότι οι τράπεζες ασκούν συνεχή εποπτεία καθ’ όλη τη διάρκεια της συναλλακτικής σχέσης με ενδελεχή εξέταση κάθε συναλλαγής ως προς το αν συνάδει με τη γνώση που έχει η τράπεζα για τον συγκεκριμένο πελάτη της και τις επαγγελματικές δραστηριότητές του.

3. Μπορεί να ζητήσει η τράπεζα και άλλα στοιχεία σχετικά με τη φύση της συναλλαγής;

Η τράπεζα μπορεί επίσης να ζητήσει, σύμφωνα με το ανωτέρω κανονιστικό πλαίσιο, κατ’ εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας, κάθε στοιχείο συναφές με το αντικείμενο και τη φύση της συναλλαγής, όπως στοιχεία σχετικά με την επαγγελματική ή επιχειρηματική δραστηριότητα των πελατών της, τις πηγές των περιουσιακών στοιχείων και των εισοδημάτων τους, καθώς και επαλήθευση αυτών, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου [ν. 3691/2008, άρθρο 13 (παρ. 1 στοιχ. γ’), όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4051/2012, άρθρο 13 παρ. 1, και υπ’ αρ. 2652/2012 Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος], μέσω εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογίας εισοδήματος.

Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας 2η έκδοση- καλλιτεχνικό

ΜΠΙΤΖΙΛΕΚΗΣ Ν.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο Ζ έκδοση
send