Τομέας Ειδίκευσης: Ακίνητα

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Άρθρο 22 - Νόμος 4551/2018

07 Ιανουαρίου 2019

Νόμος 4551/2018

07 Ιανουαρίου 2019

Νόμος 4579/2018

12 Δεκεμβρίου 2018

Άρθρο 35 - Νόμος 4546/2018

15 Νοεμβρίου 2018

Νόμος 4546/2018

15 Νοεμβρίου 2018

send