logo-print

Δημοσιεύθηκε ο Κανονισμός για τον Οργανισμό της ΕΕ για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust)

Black Friday Online
Black Friday Books

Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1727του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust) και την αντικατάσταση και την κατάργηση της απόφασης 2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

Ο Κανονισμός προβλέπει την ίδρυση του οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης, αντικαθιστώντας την Eurojust όπως είχε ιδρυθεί με την απόφαση 2002/187/ΔΕΥ.

Η Eurojust υποστηρίζει και ενισχύει τον συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών για την έρευνα και τη δίωξη σοβαρών εγκλημάτων τα οποία είναι αρμόδια να αντιμετωπίζει σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 3, που έχουν επιπτώσεις σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη ή απαιτούν δίωξη σε κοινές βάσεις, βάσει επιχειρήσεων που διεξάγονται και πληροφοριών που παρέχονται από τις αρχές των κρατών μελών, την Ευρωπόλ, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την OLAF.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Eurojust:

α) λαμβάνει υπόψη κάθε αίτηση προερχόμενη από αρμόδια αρχή κράτους μέλους και κάθε πληροφορία που παρέχεται από αυτές τις αρχές, θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης που έχουν αρμοδιότητα δυνάμει διατάξεων που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο των Συνθηκών ή που έχει συλλεχθεί από την ίδια την Eurojust,

β) διευκολύνει την εκτέλεση αιτήσεων και αποφάσεων δικαστικής συνεργασίας, μεταξύ άλλων αιτήσεων και αποφάσεων που βασίζονται σε πράξεις με τις οποίες υλοποιείται η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης. 

Η Eurojust ασκεί τα καθήκοντά της κατόπιν αιτήσεως των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήσεως της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων της τελευταίας.

Δείτε αναλυτικά τον Κανονισμό

Black Friday Online
Black Friday Books