logo-print

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος για το Ποινικό Μητρώο (Ν.4995/2022)

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/884 για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου

21/11/2022

23/11/2022

Πολυκώδικας Μάρτιος 2024 No 5
Το δικαίωμα διεξαγωγής αποδείξεων του κατηγορουμένου

ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΕΡΤΣΙΔΗΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν. 4995/2022 με τίτλο «Ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/884 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για την τροποποίηση της απόφασης - πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) και για την αντικατάσταση της απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου (L 151) και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’/216/18-11-2022).

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 αυτού, σκοπός του νόμου είναι η βελτίωση και ο εξορθολογισμός του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, όπως ρυθμίζεται με τον Ν. 4360/2016, αντικείμενο δε αυτού, όπως ορίζεται στο άρθρο 2, είναι (α) η λήψη των αναγκαίων μέτρων ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι καταδίκες συνοδεύονται από πληροφορίες σχετικά με την ιθαγένεια ή τις ιθαγένειες του καταδικασθέντος προσώπου, (β) η εισαγωγή διαδικασιών απάντησης σε αιτήσεις πληροφοριών, (γ) η εξασφάλιση ότι κάθε απόσπασμα ποινικού μητρώου που ζητείται από υπήκοο τρίτης χώρας συμπληρώνεται κατά περίπτωση με πληροφορίες από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και (δ) η πρόβλεψη των απαραίτητων τεχνικών αλλαγών για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του, το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS), το οποίο δημιουργήθηκε σύμφωνα με την απόφαση 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου, θεωρήθηκε πως δεν αντιμετωπίζει επαρκώς τις ιδιαιτερότητες των αιτήσεων που αφορούν στους υπηκόους τρίτων χωρών, κυρίως διότι δεν εφαρμόζεται κοινή ενωσιακή διαδικασία ή μηχανισμός, ώστε η ανταλλαγή των πληροφοριών μεταξύ των κρατών που έχει σκοπό την πρόληψη και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και ιδίως του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας να πραγματοποιείται με αποτελεσματικό, ταχύ και ακριβή τρόπο.

Επισημαίνεται ότι στον νόμο περιλαμβάνεται και πρόβλεψη για ειδικό σκέλος Ποινικού Μητρώου για τα εγκλήματα που προβλέπονται στα άρθρα 299 (ανθρωποκτονία με πρόθεση), 306 (έκθεση σε κίνδυνο), 312 (σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου ατόμου), 323Α (εμπορία ανθρώπων), 324 (αρπαγή ανηλίκων), στο 19ο Κεφάλαιο του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα, που αφορά εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής καθώς και στον ν. 3500/2006 (Α’ 232) για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, όταν τα εγκλήματα αυτά στρέφονται σε βάρος ανηλίκου.

Σκοπός της ρύθμισης αυτής είναι η περαιτέρω προστασία της ανηλικότητας, όταν προσβάλλονται τα έννομα αγαθά της γενετήσιας ελευθερίας, της προσωπικής ελευθερίας, της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας. Η πρόβλεψη ειδικού σκέλους στο ποινικό μητρώο για τα ανωτέρω αδικήματα δημιουργεί κατ’ ουσίαν μία βάση δεδομένων, η οποία παρέχει περαιτέρω εγγυήσεις προστασίας της ανηλικότητας, σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που το αντικείμενό τους άπτεται της προστασίας, φροντίδας, περίθαλψης και εκπαίδευσης των ανηλίκων. Η διάταξη αυτή αποτελεί εναρμόνιση με το άρθρο 5 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης (Σύμβαση Lanzarote) η οποία έχει κυρωθεί από τη χώρα μας με τον ν. 3727/2008(ΦΕΚ 257/A'/18-12-2008).

Δείτε αναλυτικά τον Ν. 4995/2022

Airbnb Η πολεοδομική αντιμετώπιση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ

Διοικητική Δικονομία - Συλλογή Διατάξεων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

send