logo-print

Προεδρικό Διάταγμα 40/2018

Αξιολόγηση των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. και των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας»

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

30/04/2018

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

30/04/2018

Κωδικοποιημένο
Αναγκαία Ομοδικία - Δομή και λειτουργία της ομοδικιακής δίκης XXII & 390

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Η αναιρετική δίκη με άξονα το άρθρο 573 ΚΠολΔ - Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας Νο 4 - XVIII & 288

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν.  4186/2013 (Α’193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», και ιδίως την περίπτ. α της παρ. 1 του άρθρου 43 και την παρ. 3 του άρθρου 11, όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και της υποπερίπτ. αα της περίπτ. α της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.  3966/2011 (Α’ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

4. Την αριθ. 201408/Υ1/2016 (Β’ 3818) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Δημήτριο Μπαξεβανάκη».

5. Τις υπ’ αριθ. 38/28.09.2017 και 45/02.11.2017 πράξεις του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

6. Την υπ’ αριθμ. 5018/Β1/12-01-2018 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη.

8. Τη με αριθμό 47/2018 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 - Προεδρικό Διάταγμα 40/2018 - Σκοπός, πλαίσιο και τρόπος αξιολόγησης

Άρθρο 2 - Προεδρικό Διάταγμα 40/2018 - Χαρακτηρισμός των διδασκόμενων μαθημάτων

Άρθρο 3 - Προεδρικό Διάταγμα 40/2018 - Διαγνωστική αξιολόγηση

Άρθρο 4 - Προεδρικό Διάταγμα 40/2018 - Γενικές οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων κατά τη διάρκεια του τετραμήνου

Άρθρο 5 - Προεδρικό Διάταγμα 40/2018 - Βαθμολογική Κλίμακα

Άρθρο 6 - Προεδρικό Διάταγμα 40/2018 - Τρόπος αξιολόγησης κατά τη διάρκεια του τετραμήνου

Άρθρο 7 - Προεδρικό Διάταγμα 40/2018 - Ενδιάμεσες Προφορικές, Πρακτικές και Γραπτές Εξετάσεις

Άρθρο 8 - Προεδρικό Διάταγμα 40/2018 - Δημιουργικές Εργασίες

Άρθρο 9 - Προεδρικό Διάταγμα 40/2018 - Φάκελος Εκπαιδευτικών Επιδόσεων και Δραστηριοτήτων μαθητριών/μαθητών

Άρθρο 10 - Προεδρικό Διάταγμα 40/2018 - Λοιπά θέματα βαθμολόγησης ανά τετράμηνο

Άρθρο 11 - Προεδρικό Διάταγμα 40/2018 - Κοινοποίηση προφορικής βαθμολογίας - Ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων

Άρθρο 12 - Προεδρικό Διάταγμα 40/2018 - Χρόνος και διάρκεια διεξαγωγής των εξετάσεων

Άρθρο 13 - Προεδρικό Διάταγμα 40/2018 - Εξεταστέα ύλη μαθημάτων

Άρθρο 14 - Προεδρικό Διάταγμα 40/2018 - Θέματα των εξετάσεων

Άρθρο 15 - Προεδρικό Διάταγμα 40/2018 - Τρόπος εξέτασης μαθημάτων στις γραπτές, προαγωγικές, πτυχιακές και απολυτήριες εξετάσεις

Άρθρο 16 - Προεδρικό Διάταγμα 40/2018 - Διαδικασία Προαγωγικών, Απολυτήριων και Πτυχιακών εξετάσεων

Άρθρο 17 - Προεδρικό Διάταγμα 40/2018 - Ορισμός και υποχρεώσεις των επιτηρητριών/επιτηρητών

Άρθρο 18 - Προεδρικό Διάταγμα 40/2018 - Υποχρεώσεις των μαθητριών/μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης

Άρθρο 19 - Προεδρικό Διάταγμα 40/2018 - Βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών, απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων

Άρθρο 20 - Προεδρικό Διάταγμα 40/2018 - Αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων

Άρθρο 21 - Προεδρικό Διάταγμα 40/2018 - Μαθήτριες/Μαθητές μη προσερχόμενες/προσερχόμενοι στις γραπτές εξετάσεις

Άρθρο 22 - Προεδρικό Διάταγμα 40/2018 - Φύλαξη γραπτών δοκιμίων

Άρθρο 23 - Προεδρικό Διάταγμα 40/2018 - Εξαγωγή του Ετήσιου Προφορικού Βαθμού και του Βαθμού Ετήσιας Επίδοσης κατά μάθημα

Άρθρο 24 - Προεδρικό Διάταγμα 40/2018 - Εξαγωγή του βαθμού προαγωγής - Εξαγωγή του Βαθμού Απολυτηρίου- (Γενικός Μέσος Όρος - Γ.Μ.Ο.)

Άρθρο 25 - Προεδρικό Διάταγμα 40/2018 - Βαθμός Απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. - Πτυχίου ΕΠΑ.Λ.

Άρθρο 26 - Προεδρικό Διάταγμα 40/2018 - Τρόπος αξιολόγησης και κατατακτήριες εξετάσεις των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων»

Άρθρο 27 - Προεδρικό Διάταγμα 40/2018 - Μαθήτριες/Μαθητές από ξένα σχολεία

Άρθρο 28 - Προεδρικό Διάταγμα 40/2018 - Υπολογισμός βαθμού με προσέγγιση δεκάτου

Άρθρο 29 - Προεδρικό Διάταγμα 40/2018 - Εξετάσεις μαθητριών/μαθητών των ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ.

Άρθρο 30 - Προεδρικό Διάταγμα 40/2018 - Χρόνος διεξαγωγής των εξετάσεων - εξέταστρα

Άρθρο 31 - Προεδρικό Διάταγμα 40/2018 - Επιτροπές εποπτείας εξετάσεων

Άρθρο 32 - Προεδρικό Διάταγμα 40/2018 - Εξεταστικές Επιτροπές - Επιτηρήτριες/Επιτηρητές

Στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

Αθήνα, 20 Απριλίου 2018

Σημειώσεις επί του νόμου

Σύμφωνα με το άρθρο 44,  η ισχύς του παρόντος προεδρικού διατάγματος αρχίζει από το σχολικό έτος 2017-2018, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

Πολιτική Δικονομία ΙΙΙ - Β έκδοση

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

Η μικρή και κλειστή οικογενειακή ανώνυμη εταιρία

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send